Pörssisäätiön raportti: Valtio-omistus 2030 – mitä ja miksi?

27.04.2011

Suomen valtio on merkittävä omistaja. Suurten yritysten ankkuriomistajana valtio on tietoisesti tai tahtomattaan hillinnyt Suomen siirtymistä tytäryhtiötalouteen. Valtiolla voi omistajana olla erilaisia rooleja. Finanssikriisissä valtioiden rooli pelastajana oli keskeinen. Pörssisäätiön raportin mukaan valtio-omistaminen pitää pystyä perustelemaan. Valtio voi omistaa, jos se perustellusti toimii kilpailluilla markkinoilla täydentäjänä, kehittäjänä, pelastajana tai ankkuriomistajana. Vain varakkaalla valtiolla on varaa omistaa.

Valtio-omistaminen on laajaa Helsingin pörssissä. Valtio-omisteisten yhtiöiden markkina-arvo on lähes 40 prosenttia Helsingin pörssin kotimaisten pörssiyhtiöiden arvosta. Suomen valtio on ylivoimaisesti suurin yksittäinen omistaja ja se voi omistajuudellaan täydentää kotimaisten suuromistajien puutetta.

Valtio-omistus 2030 -tutkimuksen on Pörssisäätiölle tehnyt kauppatieteiden tohtori Timo Löyttyniemi. Löyttyniemi korostaa valtion tarvetta olla pörssiyhtiön omistajana tuottohakuinen.

Omistajuuden sivuvaikutukset voivat kuitenkin olla myönteisiä.

– Kotimainen omistajuus yhdessä pääkonttorin sijainnin kanssa mahdollistaa sivuvaikutuksena myös kotimaisten resurssien käytön, Löyttyniemi toteaa.

– Kotimaisten resurssien käyttö mahdollistuu, mikäli ne luovat lisäarvoa ja kannattavuutta yritykselle. Suomessa toimivilla yrityksillä on kiinnostus yritystä tukevan suomalaisen infrastruktuurin ja osaamisen kehittämiseen, Löyttyniemi selventää.

 

Valtion omistamisen tarvetta voidaan vähentää. Löyttyniemen mukaan Suomi ei kuitenkaan ole kypsä siihen, ettei valtio omistaisi. Suomessa on puute suurista yksityisistä omistajista, joten valtiota omistajana tarvitaan. Yksityisen elinkeinoelämän kasvun luominen vähentäisi valtio-omistamisen tarvetta. Elinkeinoelämän vahvistaminen edellyttää kilpailukykyistä yritysverotusta. Yksityistä omistajuutta voidaan edistää kannustamalla kotitalouksia siirtämän osa talletusvaroistaan osakemarkkinoille.

Tutustu raporttiin (pdf-tiedosto)

 

Timo Löyttyniemi on Valtion Eläkerahaston toimitusjohtaja. Tätä ennen hän on toiminut finanssialalla investointipankkiirina mm. Merita Corporate Finance Oy:ssä ja Mandatum & Co Oy:ssä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Löyttyniemi on toiminut jäsenenä Suomen Corporate Governance -työryhmässä sekä hallituksen jäsenenä mm. valtio-omisteisissa Edita Oyj:ssä sekä tällä hetkellä Itella Oyj:ssä.

Pörssisäätiö on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka rahoittaa toimintansa Pörssitalon vuokratuotoilla. Pörssisäätiö pyrkii edistämään arvopaperisäästämistä ja kehittämään arvopaperimarkkinoita.

Pörssisäätiö myöntää apurahoja arvopaperimarkkinoita käsitteleviin tutkimuksiin.

 

Jaa artikkeli

Kommentit