Rahapäivä / Pörssi-ilta: yritysesittelyt

20.09.2011

AKTIA Oyj

Aktia on vakaa suomalaissomisteinen finanssiryhmittymä joka tarjoaa asiakkailleen kattavia pankki-, varainhoito ja vakuutuspalveluja. Aktian keskeinen tavoite on tarjota asiakkailleen parhainta mahdollista palvelua ja pärjääkin asiakastyytyväisyysmittauksissa mainiosti. Aktian 400 000 asiakasta palvelee 72 omaa konttoria ja yhteistyökumppaneiden 430 konttoria.

Aktian pääomarakenne on vahva, ja likviditeetti- ja jälleenrahoitusasema on hyvä. Yhtiön A-sarja ja R-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä keskisuurten yhtiöiden ryhmässä toimialaluokassa Rahoitus. Aktia Oyj:n nykyinen markkina arvo noin 460 milj. euroa. Osakkeenomistajia on 49 000.

Aktia näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

 

Avainlukuja 1.1.-31.12.2010 2009 1.1.-30.6.2011
Liiketuotot, milj. € 249,4 233,1 120,3
Liikevoitto, milj. € *** 92,0 78,7 36,6
Voitto ennen veroja, milj.€ 77,9 47,0 30,9
Tulos / osake € 0,83 0,52 0,33
Osinko / osake € * 0,30 0,24
Oma pääoma / osake € 6,81 6,52 6,43
Markkina-arvo, milj. € ** 527 550 463
P/E -luku ** 9,2 15,1 18,6
Omavaraisuusaste %
Henkilöstö keskimäärin 1 183 1 213 1 192

*Osinko (tai osinkoesitys) viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
**31.12.
*** Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä.


Biotie Therapies Oyj

Biotie kehittää lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin (Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset häiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä alkoholi- ja huumeriippuvuus) ja tulehdussairauksiin (nivelreuma, psoriaasi, keuhkoahtaumatauti). Biotiellä on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali.

Osa ohjelmista on partneroitu merkittävien kansainvälisten lääkeyritysten kanssa, ja Biotiellä on lisäksi strateginen kumppanuussuhde UCB Pharma S.A.:n kanssa. Biotien pisimmälle edennyt tuote on alkoholiriippuvuuteen tarkoitettu nalmefeeni, jonka Faasi 3 kehitysohjelman yhtiön lisensointipartneri H. Lundbeck A/S on saanut valmiiksi.

Biotiellä oli 31.8.2011 noin 11 250 osakkeenomistajaa. Yhtiön osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pienten yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Terveydenhuolto.

 

Avainlukuja 1.1.-31.12.2010 2009 1.1.-30.6.2011
Liikevaihto, milj. € 2,0 3,1 0,9
Liikevoitto, milj. € *** -7,6 -7,8 -12,6
Voitto ennen veroja, milj.€ -8,5 -8,1 -14,5
Tulos / osake € -0,06 -0,06 -0,04
Osinko / osake € *
Oma pääoma / osake € -0,17 -0,06 0,22
Markkina-arvo, milj. € ** 88,0 87,3 209,3
P/E -luku **
Omavaraisuusaste % -263,0 -28,4 63,5
Henkilöstö keskimäärin 70 81 41

* Osinko viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
** 31.12.
*** Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä
**** Tuloksen avainluvut ovat IFRS:n Going concern -periaatteen mukaisesti ilmoitettu jatkuvien toimintojen osalta


 

 

CapMan Oyj

CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Rahastojen sijoitustoiminnasta vastaa neljä yrittäjähenkisesti toimivaa sijoitustiimiä, jotka ovat CapMan Buyout, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate.

CapMan on perustettu vuonna 1989 ja sen palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pienten yhtiöiden ryhmässä toimialaluokassa Rahoitus. CapManilla oli vuoden 2010 lopussa noin 4 800 osakkeenomistajaa.

Avainlukuja 1.1.-31.12.2010 2009 1.1.-30.6.2011
Liikevaihto, milj. € 38,2 36,3 15,7
Liikevoitto, milj. € 21,0 0,1 9,2
Voitto ennen veroja, milj.€ 23,9 1,2 12,0
Tulos / osake € 0,18 -0,03 0,09
Osinko / osake € * 0,12
Oma pääoma / osake € 1,08 0,94 1,01
Markkina-arvo, milj. € 150 113 114
P/E -luku ** 9,2 15,1 18,6
Omavaraisuusaste % 58,5 55,1 60,2
Henkilöstö keskimäärin 150 150 122

*Osinko viimeksi päättyneeltä tilikaudelta


Endomines AB

Ruotsalaisen kaivosyhtiö Endomines AB:n omistama Ilomantsin Hattuvaarassa sijaitsevan Pampalon kultakaivos aloitti toimintonsa vuoden 2011 helmikuussa. Kaivosprojektin rahoitus varmistui syksyllä 2009, ja kaivos valmistui sekä ajallaan että pysyen budjetissa. Pampalo tulee tuottamaan kultaa n. 800-900kg vuodessa vuodesta 2012 lähtien.

Pampalon lisäksi Endomines’illa on hallussaan valtaukset kaikkiin tunnettuihin kultaesiintymiin n. 40 km pituisella malmikriittisellä ”Karjalan kultalinja”-vyöhykkeellä. Pampalon rikastamo on rakennettu keskeiselle paikalle vyöhykkeellä sijaitsevia tulevia kaivosprojekteja silmälläpitäen. Yrityksellä on lisäksi hallussaan kultavaltauksia Suomen Lapissa sekä merkittävä ilmeniitti- teollisuusmineraaliesiintymä Pohjanmaalla.

Endomines on noteerattu Tukholmassa OMXn First North-listalla, ja hakemus noteerauksesta pörssin päälistalla jätetään tämän vuoden kuluessa. Suomen Teollisuussijoitus ja Erik Penserin Yggdrasil ovat Endominesin pääomistajien joukossa.

Pampalon kaivoksen tuotantoprosessi perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin, eikä esimerkiksi syanidia tai happoja käytetä rikastusprosessissa.

Avainlukuja 1.1.-31.12.2010 2009 1.1.-30.6.2011
Liikevaihto, milj. SEK 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto, milj. SEK -73,6 -17,0 -15,7
Voitto ennen veroja, milj.SEK -89,2 -18,8 2,2
Tulos / osake SEK -1,13 -0,28 -0,15
Osinko / osake SEK
Oma pääoma / osake SEK* 1,81 5,02 1,84
Markkina-arvo, milj. SEK 746,8 316,1 711,0
Investoinnit, milj. SEK 143,4 36,8 4,8
Omavaraisuusaste % 31,0 93,0 32,0
Henkilöstö keskimäärin 27 8 54

*Sisältää kassavirtasuojausten realisoimattomat markkina-arvomuutokset verojen jälkeen sekä muuntoerot
Pampalon kaivosinvestointi on tehty vuosina 2009 ja 2010. Tuotannon ylösajo on tehty H 1/2011 aikana

 


Jaa artikkeli

Kommentit