Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle

04.06.2012

Pörssilistautuminen on keino hankkia lisää omaa pääomaa. Kenelle listautuminen sopii ja kuinka se tapahtuu? Vastaukset selviävät Listautujan käsikirjasta. Tässä ensimmäisessä käsikirjassa keskitytään selventämään hakeutumista monenkeskiselle markkinapaikalle. Tämä kevyemmin säännelty markkinapaikka sopii erityisesti pienille ja keskisuurille kasvuyhtiöille.

Suomessa on toiminut keväästä 2011 pörssin päälistan (NASDAQ OMX Helsinki) lisäksi myös kevyemmin säännelty monenkeskinen markkinapaikka, First North Finland. EU-sääntely on jakanut markkinapaikat säänneltyihin (vanhat pörssit) ja monenkeskisiin. Uusista monenkeskisistä markkinapaikoista jotkut keskittyvät vain kaupankäyntiin ja toisiin voi myös listautua. Monenkeskisellä markkinapaikalla ei vaadita mm. IFRS-tilinpäätöstä. Pääosa EU-sääntelystä ei koske monenkeskisiä markkinapaikkoja. Hakeutuminen monenkeskiselle markkinapaikalle on myös huomattavasti pörssilistautumista kevyempää.

Pörssisäätiön kokoonkutsuma työryhmä on pohtinut kansallista käytäntöä monenkeskiselle markkinapaikalle hakeutumista koskien. Listautujan käsikirjaa julkistettaessa kesäkuussa 2012 First North Finlandilla on vain kolme yhtiötä. Kaikki nämä yhtiöt ovat hakeutuneet markkinapaikalle ennen sen siirtymistä juridisesti Suomeen. Tämän takia kansallisen käytännön luominen ja markkinapaikan tunnetummaksi tekeminen ovat tarpeen. Työryhmä on ottanut huomioon sekä yritysten näkökulman – mahdollisimman kevyt hallinnollinen taakka – että sijoittajien suojan.

Työryhmässä on ollut edustajia Asianajajaliitosta (Castrén & Snellman / Janne Lauha), KHT-yhdistyksestä (PwC / Mikael Österlund) ja Finanssialan Keskusliitosta (Nordea Corporate Finance / Jaakko Eteläaho) sekä Finanssivalvonnasta (Sari Helminen) ja Helsingin Pörssistä (NASDAQ OMX Helsinki / Susanna Tolppanen).  Puheenjohtajana toimi Pörssisäätiö (Sari Lounasmeri).

Lue lisää:
”Listautujan käsikirja” – markkinapaikka First Northin askelmerkit
Listautujan käsikirja

Tutustu Listautujan käsikirjan julkistustilaisuudessa 4.6.2012 pidettyihin esitelmiin

Jaa artikkeli

Kommentit