Suuri verokeskustelu

19.07.2012

Suomi tarvitsee talouskasvua, totesivat Pörssisäätiön Suuren Verokeskustelun panelistit Porin SuomiAreenalla.

Verotuksen painopisteistä puhuttaessa löytyi jo eroja, erityisesti suhtautumisessa perintöverotukseen. Panelistit laskisivat työn verotusta ja suuntaisivat mahdolliset korotukset kulutuksen ja kiinteistöjen verottamiseen. Tärkeänä pidettiin veroeuroille saatavaa vastinetta. Hyvinvointiyhteiskuntamme kustannuksia täytyy myös seurata.

Mitä on hyvä verotus?

”Verotuksen tulee olla yksinkertaista ja ymmärrettävää, oikeudenmukaista sekä läpinäkyvää”, linjasi Piia-Noora Kauppi – ja sai aplodit runsaslukuiselta yleisöltä. Kauppi korosti kannattavansa laajaa veropohjaa ja matalia verokantoja. Hän piti verotuksen ohjaavaa vaikutusta pienempänä kuin kuvitellaan. ”On hyvä että saa tiirailla”, Lasse Lehtinen kannatti ajatusta verotuksen läpinäkyvyydestä ja nauratti yleisöä. ”Suomi tarvitsee kasvua, nyky-yhteiskunta perustuu sille ajatukselle”, Lehtinen jatkoi.

Verotus ohjaa kasvuun

”Kotitalousvähennys on hyvä esimerkki verotuksen ohjaavasta vaikutuksesta”, Matti Vanhanen totesi. Kotitalouksien ostamien palveluiden tarjonnassa harmaa talous on vähentynyt merkittävästi kotitalousvähennyksen ansiosta ja verokertymä on vähennyksen ansiosta noussut. Janne Juusela listasi kolme tekijää, jotka erityisesti kannustaisivat kasvuun: kansainvälisesti kilpailukykyinen yritysverotus, kevyempi omistajuuden verotus sekä ansiotuloverotukseen loivempi progressio. Panelistit olivat yksimielisiä työn verotuksen keventämistarpeesta. Kiinteistöjen ja passiivisen omaisuuden verotusta pidettiin hyvänä. Omaisuuden ja perintöjen verotuksesta saatiin paras kiista aikaiseksi. Kauppi korottaisi perintöveroa merkittävästi, jotta ihmiset käyttäisivät varallisuutensa elinaikanaan eivätkä ”olisi kuolinpäivän aamuna rikkaimmillaan”. Vanhanen vastusti ajatusta. Hänen mukaansa perintöverotus haittaa merkittävästi yritystoiminnan pääomien kerääntymistä ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksia.

Työpaikkoja lisää ja hyvinvointipalveluja vähemmän?

Paikalla oli aurinkoisen sään houkuttelemana monisatapäinen yleisö, joka osallistui keskusteluun sekä tekstiviestein että yleisökommentein. Eturivissä istunut Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm korosti työntekijöiden määrän tärkeyttä, pitää tukea yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja sekä kannustaa riskinottoa.  Professori Vesa Puttonen nosti esille Suomen ikääntyvän väestön ja näki eläkemaksut veronkaltaisina maksuina. Eräs paikalla ollut porilainen herrasmies puolestaan kysyi, onko yhteiskunnan tehtäviä vähennettävä.  Lasse Lehtinen korosti vastauksessaan nuorten syrjäytymisen estämistä. Näin varmistetaan tulevat työntekijät ja veronmaksajat ja vähennetään kustannuksia.  Piia-Noora Kauppi puolestaan puhui eläkesäästämisen verokannusteiden puolesta ja näki että hyvinvointiyhteiskunnassa pitää seurata, mitä palveluita veroeuroa kohti saamme. Janne Juusela totesi, että epävarmuus tulevista verokannoista vähentää eläkesäästämistä ja peräänkuulutti sijoittamisen verohaittojen poistamista. Matti Vanhanen oli samoilla linjoilla ja näki omistajaan kohdistuvan verotuksen olevan ankara (kokonaisveroaste yli 40 %).

Terveisiä Arkadianmäelle

Alunperin Suureen Verokeskusteluun oli kutsuttu panelisteiksi kansanedustajia. Vajaata viikkoa ennen keskustelua selvisi, että kansanedustajat joutunevat lähtemään Helsinkiin. Panelistit lähettivät kansanedustajille terveisiä. Lehtinen korosti läpinäkyvyyden tärkeyttä, kansalaisille pitää kertoa, mitä verorahoilla tehdään. Kauppi piti verojärjestelmää lähtökohtaisesti hyvänä ja haluaisi painottaa enemmän sitä, mihin verorahoja käytetään ”ei ne suuret tulot vaan ne pienet menot”. Vanhanen laskisi veroja ja erityisesti menoja ja siirtäisi painopistettä kuluttamisen verotukseen (alv 25 prosenttiin). Juusela painotti suunnanmuutoksen olevan tarpeen: ”suuntaa pitää muuttaa kasvua tukevalle suunnalle, nyt näin ei ole tehty, vain näin turvataan tulevat verotuotot”.

Pörssisäätiön Suuren Verokeskustelun panelisteina Porin SuomiAreenalla 19.7. toimivat Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Boreniuksen osakas OTT Janne Juusela, kirjailija Lasse Lehtinen sekä Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen.  Keskustelun juonsi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Klikkaa videotallenteeseen:
http://www.katsomo.fi/?progId=132809

Pörssi ja verot puhuttivat SuomiAreenalla, lue myös
Tarvitaanko Suomessa pörssiä?
tai katso videotallenne:
http://www.katsomo.fi/?progId=132745

 

Jaa artikkeli

Kommentit