Nyt tutkitaan suomalaisten talouslukutaito

09.06.2014

Kuinka hyvin me suomalaiset yleensä osaamme talousasioita, tiedämmekö me mitä esimerkiksi inflaatio tai korko tarkoittaa ja mitä merkitystä niiden muutoksilla voi olla elämäämme? Käynnissä oleva tutkimus selvittää talouslukutaidon tason Suomessa. Tulokset tulevat olemaan kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Pörssisäätiö_vk_24_PanuKalmi0477

Pörssisäätiö on huolissaan suomalaisten talouslukutaidon tasosta ja rahoittaa tutkimusta. Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen selvittävät, onko suomalaisilla riittävästi välineitä ymmärtää yhä monimutkaistuvia talousasioita ja niiden merkitystä omaan elämään.

Panu Kalmi määrittelee talouslukutaidon kyvyksi ymmärtää taloudellisia yhteyksiä, käsitteitä ja syy-seuraussuhteita, sekä kyvyksi toimia sen mukaan mitä niiden perusteella näkee itselle parhaaksi vaihtoehdoksi.

– Se tarkoittaa, että osaa tehdä hyviä taloudellisia päätöksiä. Erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille se tosin merkitsee erilaisia asioita. Esimerkiksi ensimmäistä isoa lainaa ottavan henkilön on ymmärrettävä, mikä merkitys on korkokannan ja lainan lyhennystavan valinnalla, Kalmi sanoo.

Mitä edellyttää hyvä talouslukutaito?

Mitä sitten pitäisi tietää, jotta voisi sanoa omaavansa hyvän tai riittävän talouslukutaidon? Kalmin mukaan on kyse perusasioista. Olisi hyvä tuntea muutamia keskeisiä taloudellisia käsitteitä: korko, inflaation ja koron väliset suhteet, ja mitä inflaatio vaikuttaa rahan arvoon. Mitä tarkoittavat riski, yleensä ajan merkitys ja korkoa korolle -efekti. Ainakin prosenttilaskun perusteet olisi hyvä osata ja jonkinlainen numeerinen kyky hahmottaa asioita olisi myös suotavaa.

– Hyvä olisi myös olla jonkinlainen käsitys osakemarkkinoiden toiminnasta ja erilaisista rahastoista. Se voi alentaa kynnystä sijoittamiseen. Tavallisen kuluttajan ei suinkaan tarvitse olla mikään finanssivelho, tai ymmärtää investointeihin liittyviä tuotteita kovin pitkälle.

Panu Kalmi uskoo suomalaisten talouslukutaidon olevan kohtuullisen hyvä.

– Useimmat ihmiset ymmärtävät esimerkiksi korkotason merkityksen ja osaavat toimia sen mukaan. Tästä on keskusteltu esimerkiksi pikavippien yhteydessä: voi olla kyse siitäkin, että koron korkeus kyllä tiedostetaan, mutta pikavipin ottaminen nähdään silti tarpeelliseksi. Aina taloudellinen osaaminen ei välttämättä ole kiinni tietämyksestäkään, vaan yleisestä suhtautumisesta rahan käyttöön.

Vaarana ylivelkaantumiseen

Huonolla talouslukutaidolla ei välttämättä ole mitään vakavia vaikutuksia henkilön elämään. Pahimmillaan se voi kuitenkin johtaa oman talouden hallinnan menetykseen ja ylivelkaantumiseen.

– Myös riski tulla huijatuksi kasvaa, esimerkkinä Wincapita-tyyppiset tapaukset. Henkilö saattaa ottaa sijoitustoiminnassaan enemmän riskiä kuin on tarkoitus, tai on ylivarovainen ja saa huonon tuoton sijoitukselleen.

– Vakuuttamisessakin voi mennä pieleen, kahdella tavalla. Niistä pahempi on alivakuuttaminen: ei ole esimerkiksi koti- tai matkavakuutusta, vaikka nykyään saa hyvän vakuutusturvan kohtuullisen pienin kustannuksin. Jos sattuukin iso vahinko, se voi todella raunioittaa henkilökohtaisen talouden. Ylivakuuttaminen on nouseva trendi, jossa vakuutusturvan kustannukset ovat kohtuuttoman suuret riskiin nähden. Se ei vie kenenkään taloutta pilalle, mutta on kuitenkin turha kustannus.

Huonosta talouden hallinnasta voi kertoa myös heikko varautuminen yllättäviin menoihin, sanoo Kalmi. Jos on olemassa puskurivaroja tai edes tilaa luottokortilla, ei ainakaan joudu turvautumaan kalliskorkoisiin lainoihin.

– Hyvä talouden hallinta on myös sitä, ettei vedä omaa talouttaan liian tiukoille, että mitoittaa esimerkiksi lainat kantokykynsä mukaan. Se on konservatiivista, tavallista perustalouden hallintaa. En miellä sitä nopeana rikastumisena, johon liittyy yleensä iso riskinotto. Pyritään yksinkertaisesti siihen, että oma talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä.

Kenen on vastuu?

Kenen kuuluisi huolehtia suomalaisten talouslukutaidon kehittämisestä –lasten vanhempien, peruskoulun ja ammatillisten koulujen, pankkien, Pörssisäätiön?

– Kaikkien näiden, mutta monissa maissa mukana on myös julkisia tahoja, esimerkiksi keskuspankki, Finanssivalvontaa vastaava toimielin, tai valtiovarainministeriö. Erityisesti vanhemmat ja koulu ovat tärkeässä asemassa. Oman talouden hallintaan liittyviä asioita voi opettaa jo aika nuorillekin lapsille.

Kouluissa opetetaan taloustietoa yhteiskuntaopin sisällä yhdeksännellä luokalla, ja matematiikan opetuksessa lukiossa on yhdestä – kahteen kurssia taloustaitoa. Opetuksen taso voi kuitenkin vaihdella koulusta toiseen.

– On paljon opettajia, jotka tekevät tosi hyvää työtä, mutta jollekin opettajalle talous voi olla vähän hankalampi aihe. Talousopetus ei myöskään välttämättä sisällä oman talouden hallintaan liittyviä asioita, se voi olla astetta abstraktimpaa. Mielestäni talouden hallintaan liittyviä asioita tulisi opettaa jokaisella koulutustasolla. Peruskäsitteiden pitäisi olla halussa nuorillakin, jotta heillä olisi työkaluja käsitellä talousasioita ja jotta ne voisivat kiinnostaa heitä myöhemmin, painottaa professori Kalmi.

Luonnollista on sekin, että oman talouden haasteet realisoituvat vasta sitten kun nuori muuttaa pois kotoa ja on itse vastuussa omasta taloudestaan. Oman haasteensa tuo taloudellisen ympäristön nopea muutos: tulevaisuudessa saattavat olla tarpeen ihan erilaiset taidot kuin nyt. Esimerkiksi 80-luvulla osakesäästäminen oli harvojen harrastus.

Suomalaisten taloudellinen lukutaito -tutkimuksen tulokset julkaistaan lokakuun lopulla. Tutkimukseen on haastateltu 1500 suomalaista aikuista, joista 300 on yrittäjiä. Kyselyn pohjana on ollut OECD:n kyselylomake, joten tulokset tulevat olemaan vertailukelpoisia vastaavien kansainvälisten tutkimusten kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Pörssisäätiö, OP-Pohjolan tutkimussäätiö, Liikesivistysrahasto, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, Vaasan Aktia-säätiö sekä Suomen Akatemia.

Teksti: Anne Penttilä

Kuva: Miika Kainu

Jaa artikkeli

Kommentit