Osakesäästötili – 11 kysymystä ja vastausta

29.01.2018

Suomessa on viime aikoina puhuttu osakesäästötilin käyttöönotosta. Mikä osakesäästötili, tai sijoitussäästötili, oikeastaan on?

Mikä osakesäästötilin idea on pähkinänkuoressa?

Osakesäästötili on kaikille suomalaisille säästäjille tarkoitettu työkalu, joka tekee verotuksesta yksinkertaisempaa ja tasapuolisempaa yksityissijoittajille. Se ei ole vielä Suomessa käytössä. Toteutuessaan se on pankkiin avattava tili, johon voi siirtää rahaa ja käydä sitten kauppaa haluamillaan pörssiosakkeilla ja todennäköisesti muilla arvopapereilla kuten rahasto-osuuksilla ja joukkolainoilla. Nykyään verotus osuu ankarimmin osakesäästäjiin, ja siksi etenkin pörssiosakkeet on tärkeää saada mukaan tilille.

Tilin käyttäjä tekee itse päätökset siitä, minkä verran ja mihin osakkeisiin hän sijoittaa. Osakkeet ovat sijoittajan omissa nimissä ja hän voi äänestää yhtiökokouksissa.

Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta. Osakkeita on siis mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia. Usein myös osingot voi sijoittaa uudelleen ilman, että niistä menee välissä veroa.

Onko vastaavia tilejä käytössä muualla ja mikä osakesäästötilin tilanne on tällä hetkellä Suomessa?

Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan sijoitussäästötiliä koskeva valmistelu aloitetaan valtiovarainministeriössä saman tien ja tavoitteena on ottaa tili ripeästi käyttöön Suomessa. Valtiovarainministeriön työryhmä selvitti sijoitussäästötilin käyttöönottoa ja julkaisi raporttinsa toukokuussa 2018. Lausuntokierroksella sijoitussäästötili sai vahvaa kannatusta useilta eri toimijoilta.

Työryhmä ehdottaa raportissaan Suomeen mallia, jossa pääomatuloveroa maksettaisiin tuotoista varoja tililtä nostaessa. Tilillä voisi käydä kauppaa ilman, että välissä menisi veroa luovutusvoitoista. Työryhmä jättäisi kuitenkin osingot ulos niin, että ne verotettaisiin kuten nykyäänkin.  Lopulliset päätökset ovat kuitenkin vielä tekemättä.

Sijoitus- ja osakesäästötilejä on käytössä useissa maissa ympäri maailman: muun muassa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Toteutustavat eroavat jonkin verran maittain, mutta idea on sama. Tilit ovat saaneet hyvän vastaanoton ja innostaneet kansalaisia säästämään ja sijoittamaan. Esimerkiksi Ruotsissa tilejä on viidessä vuodessa avattu yli 2 miljoonaa.

Katso alta video, jossa Pörssisäätiön Sari Lounasmeri kertoo työryhmän ehdottamasta mallista.

 

Miten tili vaikuttaisi sijoittajan veroihin?

Osakesäästötili tekisi osakesijoittajien verotuksesta aiempaa yksinkertaisempaa sekä tasapuolisempaa muihin sijoitusmuotoihin verrattuna.

Tällä hetkellä rahastoja tai sijoitusvakuutuksia käyttävä sijoittaja maksaa veroja vasta, kun hän nostaa varoja. Tällöin sijoitusuotteen sisälle tulevia osinkoja ja luovutusvoittoja ei veroteta niiden syntymishetkellä. Sen sijaan suorissa osakesijoituksissa osakkeiden myynti laukaisee verotuksen. Myös suoraan saaduista osingoista maksetaan välittömästi veroa.

Millaisia vaikutuksia tilillä olisi valtion verotuloihin?

Jos osakesäästötilin verot maksetaan tuotoista kuten Suomessa on esitetty, verotulojen määrä olisi todennäköisesti kokonaisuudessaan samaa luokkaa kuin nykyään. Veronmaksu lykkääntyisi, mutta ei poistuisi. Osakesäästötiliä selvittäneen työryhmän arvion mukaan osakesäästötilin käyttöönoton vaikutus valtion verotuloihin ensimmäisenä vuonna olisi korkeintaan 26-28 miljoonaa euroa.

Aluksi verotulot saattaisivat siis kutistua, mutta järjestelmän vakiintuessa veroja kertyisi todennäköisesti suunnilleen yhtä paljon kuin nytkin. Tarkkojen arvioiden esittäminen on tässä vaiheessa hankalaa.

Mihin kohteisiin tilillä voisi sijoittaa?

Sijoitustuotteiden osalta työryhmä esittää, että mukaan otetaan talletukset, pörssiosakkeet, First North -osakkeet, joukkolainat ja sijoitusrahasto-osuudet. Esityksen peusteella euromääräisiä rajoja ei ole tulossa käyttöön ja palveluntarjoajaa voi vaihtaa helposti ilman verovaikutuksia. Etenkin pörssiosakkeet on olennaista saada mukaan, jotta niiden nykyinen veroneutraliteettiongelma saadaan ratkaistua.

Voisiko tilille siirtää olemassa olevia osakeomistuksiaan?

Osakesäästötilille voi siirtää ainakin rahaa, ja joissain tapauksissa myös osakkeita. Tämä kysymys pitää vielä ratkaista Suomessa. Esimerkiksi Norjassa oli reilun vuoden mittainen siirtymäaika, jolloin norjalaiset saivat siirtää osakeomistuksensa tilille. Työryhmä ei esitä tätä. Pörssisäätiö näkee, että nykyisten omistusten siirtymäaika kannattaisi sallia myös Suomessa. Lopullisessa mallissa tilille siirretään todennäköisesti lähtökohtaisesti rahaa.

Kenen nimissä tilin osakeomistukset ovat?

Tilillä säilytettävät osakkeet ovat sijoittajan omissa nimissä. Omistajan oikeudet kuuluisivat hänelle. Hän voisi äänestää yhtiökokouksissa. Tämä eroaisi rahastojen ja sijoitusvakuutusten käytännöistä.  Tilin käyttäjä tekisi myös itse sijoituspäätökset.

Olisiko osakesäästötili hankala toteuttaa käytännössä?

Osakesäästötiliin vaadittava lainsäädäntö on mahdollista toteuttaa ripeästi. On mahdollista, että osakesäästötilit saataisiin suomalaisten käyttöön jo alkuvuodesta 2019.

Millaisia vaikutuksia tilillä olisi yksityishenkilöiden sijoituskäyttäytymiseen?

Osakesäästötilin myötä eri sijoitusmuotojen verokohtelusta tulisi neutraalimpaa. Verotus ei ohjaisi sijoittajien päätöksiä samalla tavalla kuin nyt. Nykyinen verotus ohjaa sijoittamaan rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin suoran osakesäästämisen sijaan, sillä suorat osakesijoitukset eivät saa verotuksen lykkääntymiskohtelua.

Osakesäästötili ehkäisee niin kutsuttua lukkiutumisvaikutusta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajan olisi järkevintä myydä osakkeitaan, mutta hän jättää sen verojen vuoksi tekemättä. Lukkiutumisvaikutukseen puuttuminen edistäisi muun muassa omistusten parempaa hajauttamista.

Osakesäästötili houkuttelisi todennäköisesti yhä useamman säästämään, sijoittamaan ja sitä kautta vaurastumaan. Tilit ovat saaneet suurta suosiota Ruotsissa. Osakesäästäjien Keskusliiton ja Pörssisäätiön teettämän Sijoittajabarometrin perusteella tilirakenne kiinnostaa myös Suomessa.

Mikä on Pörssisäätiön kanta osakesäästötiliin?

Pörssisäätiö kannattaa osakesäästötilin käyttöönottoa. Pörssisäätiön mukaan paras tapa olisi toteuttaa osakesäästötili samalla tavalla kuin sijoitusrahastojen verotus. Säästäjä maksaisi tuotoista pääomatuloveroa siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä. Tilin sisällä voisi käydä kauppaa ja osingot voisi sijoittaa uudelleen, eikä siitä menisi suoraan veroa. Tuottojen verottaminen varoja nostettaessa on Suomessa tapana muissakin sijoitusinstrumenteissa. Näin eri sijoitusmuotojen verokohtelu olisi linjassa keskenään. Omistajan oikeuksien tulee säilyä säästäjällä.

Tili edistäisi suomalaisten säästäjien mahdollisuuksia vaurastua. Se kannustaisi yhä useampia pitkäjänteiseen säästämiseen ja yritysten omistajiksi. Kotimaiset yritykset saisivat kasvulleen rahoitusta ja hyvinvointivaltio hyötyisi vaurastumisen mukanaan tuomista verotuloista.

Pörssisäätiö edistää osakesäästötilin käyttöönottoa jakamalla aiheesta tietoa sekä suurelle yleisölle että päättäjille. Pörssisäätiö on ollut muun muassa kuultavana valtiovarainministeriön verotyöryhmässä, selvittänyt kansalaisten mielipiteitä tilistä Sijoittajabarometrissa sekä antanut useita haastatteluja mediassa aiheesta.

Lue myös Pörssisäätiön kannanotto kehysriihen 2018 jälkeen:
4.5.2018: Osakesäästötiliä selvittäneen työryhmän raportti valmis – mahdollista ottaa tilit käyttöön pian


Miten sinä voit vaikuttaa?

Jokainen voi vaikuttaa päätöksentekoon. Ota yhteyttä kansanedustajaasi, jaa mielipiteesi sosiaalisessa mediassa, julkaise blogiteksti tai kirjoita mielipidekirjoitus paikallislehteen. Kun vuoden 2019 eduskuntavaalit käydään, ota selvää mitä ehdokkaasi ajattelee omistajien verotuksesta.

Artikkeli on koostettu tämänhetkisten tietojen perusteella. Sijoitussäästötiliä valmistellaan parhaillaan ja muutoksia voi tulla. Päivitämme tätä tekstiä säännöllisin väliajoin pitääksemme sen ajan tasalla. Viimeksi päivitetty: 26.6.2018 kello 16:21. 

Teksti: Kiia Etelävuori
Kuva: Unsplash / Daniel Hjalmarsson

 

Pysy myös jatkossa ajan tasalla yksityissijoittajaa kiinnostavista uutisista ja arvopaperimarkkinoista. Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje

Jaa artikkeli

Kommentit