Osakesäästötili – 11 kysymystä ja vastausta

29.01.2018

Suomessa on viime aikoina puhuttu osakesäästötilin käyttöönotosta. Mikä osakesäästötili, tai sijoitussäästötili, oikeastaan on?

Mikä osakesäästötilin idea on pähkinänkuoressa?

Tiiviisti selitettynä osakesäästötili on tili, johon voi siirtää rahaa ja käydä tilin sisällä kauppaa pörssiosakkeilla. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta. Osakkeita on siis mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia ja osingot voi sijoittaa uudelleen ilman, että niistä menee välissä veroa.

Tilille voisi mahdollisesti säästää myös rahasto-osuuksia ja joitakin muita arvopapereita, ja siitä käytetään myös termiä sijoitussäästötili.

Tällä hetkellä valtiovarainministeriön työryhmä selvittää laajasti eri sijoitusmuotojen verotusta Suomessa. Yhtenä selvitettävänä asiana sillä on sijoitussäästötilin käyttöönotto. Työryhmän työskentelyaika päättyy huhtikuun 2018 lopussa.

Miten tili vaikuttaisi sijoittajan veroihin?

Tällä hetkellä rahastoja tai sijoitusvakuutuksia käyttävä sijoittaja maksaa veroja vasta, kun hän nostaa varoja. Tällöin sijoitusuotteen sisälle tulevia osinkoja ja luovutusvoittoja ei veroteta niiden syntymishetkellä. Sen sijaan suorissa osakesijoituksissa osakkeiden myynti laukaisee verotuksen. Myös suoraan saaduista osingoista maksetaan välittömästi veroa.

Osakesäästötilin verotus toteutettaisiin Suomessa mahdollisesti samalla tavalla kuin sijoitusrahastojen kohdalla. Säästäjä maksaisi tuotoista pääomatuloveroa siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä. Tilin sisällä voisi käydä kauppaa ja osingot voisi sijoittaa uudelleen, eikä siitä menisi suoraan veroa. Pörssisäätiön näkemys on, että sijoitusrahastojen verotuskäytäntöjä sovellettaisiin todennäköisesti myös hankintameno-olettamaan ja luovutustappioiden vähennykseen. Silloin hankintameno-olettaman kannalta olennaista olisi kaupankäyntiajankohdan sijaan se, milloin varoja on sijoitettu tilille. Luovutustappioita tarkasteltaisiin kokonaisuutena, ei siis yksittäisten kauppojen yhteydessä.

Ruotsissa on käytössä sijoitussäästötili (inversteringssparkonto), jossa tililtä maksetaan kokonaispääomaan perustuvaa laskennallista veroa, ikään kuin pientä vuosimaksua. Useiden asiantuntijoiden, kuten Aalto-yliopiston apulaisprofessori Tomi Viitalan, mukaan tämä käytäntö ei kuitenkaan sovi Suomeen, sillä silloin eri sijoitusmuotoja ei verotettaisi yhdenmukaisesti.

Millaisia vaikutuksia tilillä olisi valtion verotuloihin?

Jos osakesäästötilin verot maksettaisiin tuotoista, verotulojen määrä olisi todennäköisesti kokonaisuudessaan samaa luokkaa kuin nykyään. Veronmaksu lykkääntyisi, mutta ei poistuisi. Osingoista maksettaisiin edellä mainitussa mallissa 100 prosenttisesti pääomatuloveroa nykyisen 85 prosentin sijaan.

Aluksi verotulot saattaisivat siis kutistua, mutta järjestelmän vakiintuessa veroja kertyisi todennäköisesti suunnilleen yhtä paljon kuin nytkin. Tarkkojen arvioiden esittäminen on tässä vaiheessa hankalaa, sillä päätöksiä ei ole tehty.

Onko vastaavia tilejä käytössä muualla ja mikä osakesäästötilin tilanne on tällä hetkellä Suomessa?

Valtiovarainministeriön työryhmän tavoitteena on selvittää, miten eri sijoitusmuodot saadaan Suomessa verotuksellisesti samalle viivalle. Selvityksen kohteena ovat erityisesti sijoitusrahastot, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä kapitalisaatiosopimukset.

Työryhmän asettamisen jälkeen sen toimeksiantoon lisättiin tehtäväksi selvittää sijoitussäästötilin mahdollisuutta, valtiovarainministeri Petteri Orpo on kertonut. Orpon tavoitteena on toteuttaa sijoitustili pikaisesti jo tällä hallituskaudella. Työryhmän toimikausi päättyy huhtikuun lopussa, minkä jälkeen on tarkoitus arvioida lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia.

Sijoitus- ja osakesäästötilejä on käytössä useissa maissa ympäri maailman: muun muassa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Toteutustavat eroavat jonkin verran maittain, mutta idea on sama. Tilit ovat saaneet hyvän vastaanoton ja innostaneet kansalaisia säästämään ja sijoittamaan. Esimerkiksi Ruotsissa tilejä on viidessä vuodessa avattu yli 2 miljoonaa.

Mihin kohteisiin tilillä voisi sijoittaa?

PS-tilillä saa sijoittaa pörssiosakkeisiin, sijoitusrahasto-osuuksiin ja joukkolainoihin. Jos PS-tilin lainsäädäntöä pidetään pohjana, todennäköisesti nämä samat sijoitusinstrumentit hyväksytään myös osakesäästötilille. Etenkin pörssiosakkeet on olennaista saada mukaan, jotta niiden nykyinen veroneutraliteettiongelma saadaan ratkaistua.

Voisiko tilille siirtää olemassa olevia osakeomistuksiaan?

Osakesäästötilille voi siirtää ainakin rahaa, ja joissain tapauksissa myös osakkeita. Tämä kysymys pitää vielä ratkaista Suomessa. Esimerkiksi Norjassa oli reilun vuoden mittainen siirtymäaika, jolloin norjalaiset saivat siirtää osakeomistuksensa tilille. Jos tilin käyttöön halutaan kannustaa, teoriassa tällainen siirtymäaika voisi olla mahdollinen myös Suomessa. Lopullisessa mallissa tilille siirretään todennäköisesti lähtökohtaisesti rahaa.

Kenen nimissä tilin osakeomistukset olisivat?

Tilillä säilytettävät osakkeet olisivat sijoittajan omissa nimissä. Omistajan oikeudet kuuluisivat hänelle. Hän voisi äänestää yhtiökokouksissa. Tämä eroaisi rahastojen ja sijoitusvakuutusten käytännöistä.  Tilin käyttäjä tekisi myös itse sijoituspäätökset.

 

Olisiko osakesäästötili hankala toteuttaa käytännössä?

Osakesäästötiliin vaadittava lainsäädäntö olisi mahdollista toteuttaa kohtalaisen helposti käyttämällä nykyisen pitkäaikaissäästämiseen tarkoitetun PS-tilin lainsäädäntöä pohjana.  PS-tilit jäisivät siis omaksi sidotuksi sijoitusmuodokseen ja niiden lisäksi otettaisiin käyttöön osakesäästötili, jossa ei olisi samanlaisia rajoituksia.

PS-tilin lainsäädäntöä voisi soveltaa siten, että siitä poistettaisiin sidottuun säästämiseen liittyvät rajoitukset eli ikäraja ja 5 000 euron vuosisäästöraja.  Lisäksi luovuttaisiin tiliin liittyvästä verovähennyksestä ja verotettaisiin vain tuottoja koko pääoman sijaan, siis kuten sijoitusrahastoissa. Nykyisen PS-tilin tapaan palveluntarjoajan vaihtamisen tulisi olla helppoa.

 

Millaisia vaikutuksia tilillä olisi yksityishenkilöiden sijoituskäyttäytymiseen?

Osakesäästötilin myötä eri sijoitusmuotojen verokohtelusta tulisi neutraalimpaa. Verotus ei ohjaisi sijoittajien päätöksiä samalla tavalla kuin nyt. Nykyinen verotus ohjaa sijoittamaan rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin suoran osakesäästämisen sijaan, sillä suorat osakesijoitukset eivät saa verotuksen lykkääntymiskohtelua.

Osakesäästötili ehkäisee niin kutsuttua lukkiutumisvaikutusta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajan olisi järkevintä myydä osakkeitaan, mutta hän jättää sen verojen vuoksi tekemättä. Lukkiutumisvaikutukseen puuttuminen edistäisi muun muassa omistusten parempaa hajauttamista.

Osakesäästötili houkuttelisi todennäköisesti yhä useamman säästämään, sijoittamaan ja sitä kautta vaurastumaan. Tilit ovat saaneet suurta suosiota Ruotsissa. Osakesäästäjien Keskusliiton ja Pörssisäätiön teettämän Sijoittajabarometrin perusteella tilirakenne kiinnostaa myös Suomessa.

Mikä on Pörssisäätiön kanta osakesäästötiliin?

Pörssisäätiö kannattaa osakesäästötilin käyttöönottoa. Toimivin tapa toteuttaa se olisi verottaa tuottoja niitä nostettaessa, mikä on Suomessa tapana muissakin sijoitusinstrumenteissa. Näin eri sijoitusmuotojen verokohtelu olisi linjassa keskenään. Omistajan oikeuksien tulee säilyä säästäjällä.

Tili edistäisi kansankapitalismia ja suomalaisten säästäjien mahdollisuuksia vaurastua. Se kannustaisi yhä useampia pitkäjänteiseen säästämiseen ja yritysten omistajiksi. Kotimaiset yritykset saisivat kasvulleen rahoitusta ja hyvinvointivaltio hyötyisi vaurastumisen mukanaan tuomista verotuloista.

Pörssisäätiö edistää osakesäästötilin käyttöönottoa jakamalla aiheesta tietoa sekä suurelle yleisölle että päättäjille. Pörssisäätiö on ollut muun muassa kuultavana valtiovarainministeriön verotyöryhmässä, selvittänyt kansalaisten mielipiteitä tilistä Sijoittajabarometrissa sekä antanut useita haastatteluja muun muassa Huomenta Suomen Markkinaraadissa, Kauppalehdessä, Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä.

Miten sinä voit vaikuttaa?

Jokainen voi vaikuttaa päätöksentekoon. Ota yhteyttä kansanedustajaasi, jaa mielipiteesi sosiaalisessa mediassa, julkaise blogiteksti tai kirjoita mielipidekirjoitus paikallislehteen. Kun eduskuntavaalit ensi vuonna käydään, ota selvää mitä ehdokkaasi ajattelee omistajien verotuksesta.

Artikkeli on koostettu tämänhetkisten tietojen perusteella. Sijoitussäästötiliä selvitetään parhaillaan ja muutoksia voi tulla. Päivitämme tätä tekstiä säännöllisin väliajoin pitääksemme sen ajan tasalla. Viimeksi päivitetty: 19.3.2018 kello 11.57. 

Teksti: Kiia Etelävuori
Kuva: Unsplash / Daniel Hjalmarsson

Jaa artikkeli

Kommentit