Osakesäästötili – yleiset kysymykset ja vastaukset

29.01.2018

Hallitus päätti elokuun 2018 budjettiriihessä, että osakesäästötilit otetaan käyttöön Suomessa. Mikä osakesäästötili oikeastaan on?

1. Mikä osakesäästötili on ja miten se toimii?

Osakesäästötili on kaikille suomalaisille säästäjille tarkoitettu työkalu, joka tekee verotuksesta yksinkertaisempaa ja tasapuolisempaa yksityissijoittajille. Se otetaan Suomessa käyttöön vuonna 2020. Se on pankkiin avattava tili, johon voi siirtää rahaa ja käydä sitten kauppaa haluamillaan pörssiosakkeilla.

Osakesäästötilille tulee samankaltainen verokohtelu kuin sijoitusrahastoissa. Sijoittaja maksaa siis pääomatuloveroa tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa varoja pois tililtä. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta. Osakkeita on mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia. Esimerkki: olet laittanut tilille 100 euroa, joka on kasvanut 120 euroon. Nostat tililtä itsellesi 12 euroa. Summassa on tuottoa kaksi euroa, josta menee 30 % pääomatuloveroa.

Kuten rahastoissa, osingot voi sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa. Tämä on hyvä uutinen. Kun osingotkin saadaan tilin sisälle, osakesijoittaja pääsee pitkällä aikajänteellä hyötymään aiempaa paremmin korkoa korolle -ilmiöstä. Ilmiön ansiosta pienistäkin säästöistä kasvaa vuosien kuluessa suuria summia, kun ne on sijoitettu tuottaviin kohteisiin. Osakesäästötili hyödyttääkin eniten juuri pitkäaikaista osakesäästäjää. Osakesäästötilillä osingot ovat täysimääräisesti pääomatuloveron alaisia, kun muuten ne ovat 85-prosenttisesti veronalaisia.

Tilin käyttäjä tekee itse päätökset siitä, minkä verran ja mihin osakkeisiin hän sijoittaa. Osakkeet ovat sijoittajan omissa nimissä ja hän voi äänestää yhtiökokouksissa.

Osakesäästötilille siirrettäville varoille tulee 50 000 euron kokonaiskatto. Osakesäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa. Tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän.

Tilin sisällä voi sijoittaa pörssiosakkeisiin. Pörssiosakkeiden verotus on kaikista ongelmallisinta muihin sijoituskohteisiin verrattuna. Kyseinen rajaus on siis ymmärrettävä, jos kohteita on rajattava.

2. Miten tili siis vaikuttaa sijoittajan veroihin?

Osakesäästötili tekisi osakesijoittajien verotuksesta aiempaa yksinkertaisempaa sekä tasapuolisempaa muihin sijoitusmuotoihin verrattuna.

Tällä hetkellä rahastoja tai sijoitusvakuutuksia käyttävä sijoittaja maksaa veroja vasta, kun hän nostaa varoja. Tällöin sijoitusuotteen sisälle tulevia osinkoja ja luovutusvoittoja ei veroteta niiden syntymishetkellä. Sen sijaan suorissa osakesijoituksissa osakkeiden myynti laukaisee verotuksen. Myös suoraan saaduista osingoista maksetaan välittömästi veroa.

3. Millaisia vaikutuksia tilillä todennäköisesti on yksityishenkilöiden sijoituskäyttäytymiseen?

Osakesäästötilin myötä eri sijoitusmuotojen verokohtelusta tulee neutraalimpaa eikä verotus ohjaa sijoittajien päätöksiä samalla tavalla kuin nyt. Nykyinen verotus ohjaa sijoittamaan rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin suoran osakesäästämisen sijaan, sillä suorat osakesijoitukset eivät saa verotuksen lykkääntymiskohtelua.

Osakesäästötili ehkäisee niin kutsuttua lukkiutumisvaikutusta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajan olisi järkevintä myydä osakkeitaan, mutta hän jättää sen verojen vuoksi tekemättä. Lukkiutumisvaikutukseen puuttuminen edistäisi muun muassa omistusten parempaa hajauttamista.

Osakesäästötili houkuttelee todennäköisesti yhä useamman säästämään, sijoittamaan ja sitä kautta vaurastumaan. Tilit ovat saaneet suurta suosiota Ruotsissa. Osakesäästäjien Keskusliiton ja Pörssisäätiön teettämän Sijoittajabarometrin perusteella tilirakenne kiinnostaa myös Suomessa.

4. Kenen nimissä tilin osakeomistukset ovat?

Tilillä säilytettävät osakkeet ovat sijoittajan omissa nimissä. Omistajan oikeudet kuuluvat hänelle. Hän voi äänestää yhtiökokouksissa. Tämä eroaa rahastojen ja sijoitusvakuutusten käytännöistä.  Tilin käyttäjä tekee itse sijoituspäätökset.

5. Miten tili käytännössä avataan?

Säästäjä valitsee haluamansa, osakesäästötilejä tarjoavan pankin tai finanssilaitoksen. Hän avaa osakesäästötilin siellä esimerkiksi tunnistautumalla sähköisesti pankkitunnuksilla verkossa. Kun tili on avattu, tilille voi siirtää rahaa ja ostaa niillä rahoilla osakkeita pankin järjestelmän kautta.

6. Mihin kohteisiin tilillä voi sijoittaa?

Tilillä voi sijoittaa pörssiosakkeisiin ja First North -osakkeisiin. Tilille ei ole näillä näkymin tulossa maarajauksia. Etenkin pörssiosakkeet oli olennaista saada mukaan, jotta niiden nykyinen veroneutraliteettiongelma saadaan ratkaistua.

7. Mitä kuluja osakesäästötilistä pitää maksaa?

Todennäköisesti osakesäästötilillä tehtävistä osakkeiden ostoista ja myynneistä maksetaan kaupankäyntipalkkioita. Mahdollisesti pankki saattaa lisäksi periä kuukausittaista palkkiota.

Jotta osakesäästötilin käyttö kannattaa, näiden maksujen pitää olla pieniä. On siis tärkeää, että palveluntarjoajien välille muodostuu tarpeeksi kilpailua.

Osakesäästötilin palveluntarjoajaa voi vaihtaa ilman verovaikutuksia.

8. Voisiko tilille siirtää olemassa olevia osakeomistuksiaan?

Näillä näkymin tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskisi uusia sijoituksia, eli tilille voisi siirtää ainoastaan rahaa.

9. Miten osakesäästötilin tappiot voi vähentää verotuksessa?

Osakesäästötilin sisällä verotus perustuu kolmeen asiaan: tilille laitetut rahat, tilillä olevan omaisuuden arvo, tililtä nostetut rahat. Ei siis voittojen ja tappioiden laskemiseen. Mikäli osakesäästötili on suljettaessa tappiolla, syntyy luovutustappio. Sen voi verotuksessa vähentää vasta siinä vaiheessa, kun koko tili suljetaan eli kaikki omaisuus on myyty ja varat nostettu tililtä.

10. Miten tilin euromääräinen raja toimii käytännössä?

Osakesäästötilille voi siirtää maksimissaan 50 000 euroa. Tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän.

Kuvitellaan tilanne, jossa siirrät sijoitustilille 50 000 euroa ja sen arvo nousee 80 000 euroon. Nostat 40 000 euroa. Kuinka paljon rahaa voit tämän jälkeen siirtää tilille? Pörssisäätiön laskelman mukaan tällaisessa tilanteessa nostetuista varoista laskennallisesti 25 000 euroa on alkupääomaa ja 15 000 euroa arvonnousua, eli samassa suhteessa kuin koko tilillä. Tilin arvosta on nostettu puolet, ja myös tilin sisään jää 25 000 euroa alkupääomaa ja 15 000 euroa arvonnousua. Tilille saa siis sijoittaa 25 000 euroa uutta pääomaa, jotta katto tulee täyteen.

Huomaathan kuitenkin, että kyseessä on Pörssisäätiön tulkinta tulevasta lainsäädännöstä ja sille perustuva laskelma. Lainsäädännön yksityiskohdat päätetään syksyn 2018 aikana ja eduskunta tekee lainsäädännöstä päätöksen talvella 2018–2019. Seuraamme tilannetta ja päivitämme tietoja tähän artikkeliin säännöllisesti.

11. Millaisia vaikutuksia tilillä arvioidaan olevan valtion verotuloihin?

Jos osakesäästötilin verot maksetaan tuotoista kuten Suomessa on esitetty, verotulojen määrä olisi todennäköisesti kokonaisuudessaan samaa luokkaa kuin nykyään. Veronmaksu lykkääntyisi, mutta ei poistuisi. Osakesäästötilin käyttöönoton vaikutus valtion verotuloihin tulee olemaan alkuvaiheessa arviolta kymmenien miljoonien luokkaa.

12. Onko vastaavia tilejä käytössä muualla?

Sijoitus- ja osakesäästötilejä on käytössä useissa maissa ympäri maailman: muun muassa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Toteutustavat eroavat jonkin verran maittain, mutta idea on sama. Tilit ovat saaneet hyvän vastaanoton ja innostaneet kansalaisia säästämään ja sijoittamaan. Esimerkiksi Ruotsissa tilejä on viidessä vuodessa avattu lähes 3 miljoonaa.

13. Mikä on Pörssisäätiön kanta osakesäästötiliin?

Pörssisäätiö kannattaa osakesäästötilin käyttöönottoa ja on edistänyt asiaa pitkäjänteisesti. Pörssisäätiö esitti tilille sijoitusrahastojen verokohtelua, mikä säätiön iloksi toteutuukin. Säätiö tosin ei ole kannattanut nyt mukaan tulevaa euromääräistä rajaa.

Tuottojen verottaminen varoja nostettaessa on Suomessa tapana muissakin sijoitusinstrumenteissa. Näin eri sijoitusmuotojen verokohtelu on paremmin linjassa keskenään. Tili edistää suomalaisten säästäjien mahdollisuuksia vaurastua.

Pörssisäätiö edistää osakesäästötilin käyttöönottoa jakamalla aiheesta tietoa sekä suurelle yleisölle että päättäjille. Pörssisäätiö on ollut muun muassa kuultavana valtiovarainministeriön verotyöryhmässä, selvittänyt kansalaisten mielipiteitä tilistä Sijoittajabarometrissa sekä antanut useita haastatteluja mediassa aiheesta.

Lue myös muut artikkelimme ja katso videot osakesäästötilistä

Artikkeli on koostettu tämänhetkisten tietojen perusteella. Päivitämme tätä tekstiä säännöllisin väliajoin pitääksemme sen ajan tasalla. Viimeksi päivitetty: 29.8.2018 kello 17:48. 

Teksti: Kiia Etelävuori
Kuva: Unsplash / Daniel Hjalmarsson

Pysy myös jatkossa ajan tasalla yksityissijoittajaa kiinnostavista uutisista ja arvopaperimarkkinoista. Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje

Jaa artikkeli

Kommentit