Aktieguide

Aktieguide_2013

Guiden för aktieägare ger grundläggande information om aktier och aktiesparande. Aktiesparande och -placering lämpar sig för alla. Kontroll över den egna ekonomin utgör en del av livskompetens. För många mål i livet krävs pengar. Genom sparande och placering kan man nå dessa mål.

Aktiesparande passar såväl dem som tar risker som dem som undviker risker. Diversifiering, det vill säga placering i olika objekt och tillgångsslag vid olika tidpunkter hjälper med riskhanteringen. I slutet av denna guide finns Aktiespararens hustavla, som innehåller de väsentligaste råden.

Aktieguiden har denna gång uppdaterats av Satu Lounasmeri. Det har varit trevligt att tillsammans fundera kring guidens struktur. Det har gjorts ändringar i kapitlens ordning. Vi kunde konstatera att de viktiga grunddelarna var bland annat avkastning, risker och placeringsstrategin. Samtliga har fått ett eget kapitel i början av guiden. Ett nytt element som tillkommit i slutet av guiden är bland annat ett kapitel om aktieägarens rättigheter. Uppdateringen av guiden sköttes tidigare av Sirkka-Liisa Roine. Börsstiftelsen tackar hjärtligt bägge två.

I Finland finns det flera hundra tusen aktieägare. Längre är man inte uppdelad i arbetare och ägare. Många av oss har flera roller. Oberoende om vi är löntagare, pensionärer, företagare, studerande eller någon annan, kan vi samtidigt vara placerare, ägare. Företag har börjat erbjuda aktieägande åt sin personal. Detta utgör för många ett lätt steg in i aktiesparandets värld. Bra. Jag önskar er trevliga lässtunder med Aktieguiden.

Helsingfors 1.8.2013
BÖRSSTIFTELSEN I FINLAND
Sari Lounasmeri

Aktieguiden (Flip-over version)

Utgivaren av guiden, Börsstiftelsen i Finland, främjar aktiesparandet och utvecklingen av aktiemarknaden. Börsstiftelsen är en stiftelse, som inte strävar efter att göra vinst och som finansierar sin verksamhet med hyresintäkterna från Börshuset, som den äger.

Lataa