Placerarens skatteguide 2013

vero-opas_SE

Placeraren strävar med sin placering efter uppsving. Det viktigaste är vad som sist och slutligen blir nettot av avkastningen. Beskattningen utgör en central del vid placeringen. Och beskattningen granskas ofta på våren i samband med deklarationen för det gångna året. Det är skäl för placeraren att också på förhand vara medveten om skattepåföljderna. Skattelagstiftningen och ändringarna i den kan inverka på placerarens beslutsfattande.

Börsstiftelsen har gett ut Placerarens skatteguide årligen sedan år 1998. Uppgifterna i Skatteguiden 2013 har uppdaterats av skatteexperterna ekon.lic. Risto Walden och jur.kand. Niina Tuovinen från Bilanssi Oy. Börsstiftelsen framför sitt varmaste tack till dem för deras sakkunniga arbete.

I guiden år 2013 har gjorts uppdateringar till följd av ändringarna i skattelagarna, vilka trädde i kraft från och med början av 2013, eller de på rättspraxis baserade ändringarna vid tolkningen av dem. De viktigaste reformerna från år 2013 är med tanke på placerarna affärsängelavdraget för åren 2013–2015, avskaffandet av det skattefria ersättningsbeloppet på 8 500 euro för försäkringsplaceringar i gåvobeskattningen samt för överlåtelsebeskattningens del höjningen av skatteprocenten som tillämpas på bostads- och fastighetsbolagens aktier från 1,6 % till 2 % från och med den 1 mars 2013. Dessutom har beskattningen av stora gåvor och arv (över 1 000 000 euro) skärpts genom en lagändring som är tillfälligt i kraft 1.1.2013–31.12.2015. Åldersgränsen för at ta ut besparingar från nya ls-konton har höjts till 68 år.

Även om vår strävan har varit att uppdatera skatteguiden möjligast à jour, är det skäl att reservera sig för ändringar, som tolkningen av lagarna kan åstadkomma. Det är skäl att följa med dem på Börsstiftelsens webbsidor www.porssisaatio.fi samt i övriga massmedia. Skatteguiden har översatts av hum.kand. Dolly Salenius, auktoriserad translator.

Skatteguiden (Flip-over version)

Lataa