Placerarens skatteguide

Börsstiftelsen har gett ut Placerarens skatteguide varje år sedan 1988.

Placeraren strävar med sin placering efter uppsving. Det viktigaste är vad som sist och slutligen blir nettot av avkastningen. Beskattningen utgör en central kostnad vid placeringen.

Uppgifterna i Skatteguiden 2018 har uppdaterats av skatteexperter från Borenius Advokatbyrå Ab. Skatteguiden har översatts till svenska av Multiprint Oy.

Den uppdaterade Placerarens skatteguiden 2018 har lanserats

Placerarens skatteguide 2018 har publicerats på Börsstiftelsens webbsida 14.5.2018. Senare i maj kan man också köpa den på nätbutiken.

Under år 2018 var de mest betydande förändringarna i placerarens beskattning förknippade med beskattningen av pensionsförsäkringar. I uppdateringarna till Placerarens skatteguide har vi beaktat de frågor som vi fått från läsarna.

Inga stora reformer har gjorts i placerarens beskattning detta år, och de centrala skattesatserna har hållits oförändrade. År 2018 är kapitalskattesatsen 30 procent och till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten överskrider 30 000 euro 34 procent. Börsdividenderna omfattas av kapitalinkomstskatten till 85 procent. Skatten på börsdividender är alltså 25,5–28,9 procent.

Placerarens skatteguide 2017

 

Den nyaste guiden kan man ladda också här (klicka ikonen nedan):

Download now