Placeringsfondsguide

Placeringsfondsguide 2012

 

Spararen har flera olika placeringsalternativ. Mer än 700 000 finländare placerar redan sina medel i placeringsfonder. För många är månatligt fondplacerande ett första steg mot placeringsvärlden.

Placeringsfonderna erbjuder ett lätt sätt att placera i värdepapper. Även om placeraren alltid själv är ansvarig för sina val, kan fondplaceraren låta en professionell fatta placeringsbesluten inom ramen för fonden. I placeringsfonder kan man placera antingen regelbundet, exempelvis månatligen eller som engångssummor. Placeringsfonderna erbjuder ett lätt sätt att sprida placeringarna. Placeringsfonder används särskilt när man vill sprida placeringar till utlandet eller till objekt, om vilka det är svårt att få information eller vilka det annars är besvärligt att placera i direkt.

I Placeringsfondsguiden presenterar vi olika typer av fonder och redogör för de risker och möjligheter som är förknippade med dem. Dessutom tar vi upp omständigheter, som det är skäl för fondspararen att beakta vid valet av fond. Placeringsfondsguiden har uppdaterats av ledande jurist Jari Virta från Finansbranschens centralförbund. Börsstiftelsen tackar varmt för ett sakkunnigt arbete. För de tidigare versionerna av guiden har Sirkka-Liisa Roine och Markku Savikko ansvarat. Börsstiftelsen tackar också dem.

Under finanskrisen lärde vi oss att det inte finns riskfria placeringsobjekt. Risken och avkastningsförväntningen går alltid hand i hand. Med en högre avkastningsförväntning förknippas en högre risk. Spridning är ett sätt att hantera risken. Det lönar sig för fondspararen att noga bekanta sig med de olika alternativen, eftersom det finns många helt olika placeringsfonder, för vilka avkastningsförväntningarna och riskerna avviker från varandra. Vi hoppas att guiden ska vara till hjälp för läsarna att fatta genomtänkta placeringsbeslut.

Placeringsfonds-guide (flip-over version)

Lataa