Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittaja tavoittelee vaurastumista. Tärkeintä on lopulta käteen jäävä tuotto. Verotus on yksi keskeinen sijoittamisen kustannus. Usein verotusta tarkastellaan keväällä edellisen vuoden veroilmoituksen muodossa. Sijoittajan on hyvä tiedostaa veroseuraamukset myös etukäteen. Verolainsäädäntö ja sen muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan päätöksentekoon.

Pörssisäätiö on julkaissut Sijoittajan vero-opasta vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Vuoden 2013 vero-oppaan tiedot ovat päivittäneet ajan tasalle veroasiantuntijat kauppatieteiden lisensiaatti Risto Walden ja OTK Niina Tuovinen Bilanssi Oy:stä. Pörssisäätiö kiittää heitä lämpimästi asiantuntevasta työstä.

Vuoden 2013 oppaaseen on tehty päivityksiä, jotka johtuvat vuoden 2013 alussa voimaan tulleista verolakien muutoksista tai oikeuskäytäntöön perustuvista verolakien tulkinnan muutoksista. Sijoittajan kannalta merkittävimpiä uudistuksia vuonna 2013 ovat bisnesenkelivähennys vuosille 2013-2015, sijoitusvakuutuskorvausten lahjaverotuksessa verovapaan 8500 euron määrän poistuminen sekä varainsiirtoverotuksen osalta asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sovellettavan veroprosentin korottaminen 1,6 %:sta 2 %:iin 1.3.2013 lähtien. Lisäksi suurten lahjojen ja perintöjen (yli 1.000.000 euroa) verotusta kiristettiin väliaikaisesti voimassa 1.1.2013–31.12.2015 olevalla lakimuutoksella. Uusien PS-tilien säästöjen nostamisen ikärajaa nostettiin 68 vuoteen.

Vaikka opas on pyritty laatimaan mahdollisimman ajan tasalla olevaksi, on hyvä varautua muutoksiin, joita lakien tulkinta voi aiheuttaa. Niitä kannattaa seurata Pörssisäätiön internetsivuilta www.porssisaatio.fi sekä muista tiedotusvälineistä.

Selaa vero-oppaan flip-over-versiota tästä

Lataa