Sijoittajan vero-opas 2014

sijoittajan_vero-opas

Sijoittaja tavoittelee vaurastumista. Tärkeintä on lopulta käteen jäävä tuotto. Verotus on yksi keskeinen sijoittamisen kustannus. Usein verotusta tarkastellaan keväällä edellisen vuoden veroilmoituksen muodossa. Sijoittajan on hyvä tiedostaa veroseuraamukset myös etukäteen. Verolainsäädäntö ja sen muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan päätöksentekoon.

Pörssisäätiö on julkaissut Sijoittajan vero-opasta vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Vuoden 2014 vero-oppaan tiedot ovat päivittäneet ajan tasalle veroasiantuntijat kauppatieteiden lisensiaatti Risto Walden ja OTK Niina Tuovinen Bilanssi Oy:stä. Pörssisäätiö kiittää heitä lämpimästi asiantuntevasta työstä.

Vuoden 2014 oppaaseen on tehty päivityksiä, jotka johtuvat vuoden 2014 alussa voimaan tulleista verolakien muutoksista tai oikeuskäytäntöön perustuvista verolakien tulkinnan muutoksista. Sijoittajan kannalta merkittävimpiä uudistuksia vuonna 2014 ovat osinko- ja pääomatuloverotuksen uudistukset.

HUOM! Vero-oppaan sivuilla 5 ja 9 on löytynyt virhe. Sivulla 5 harmaassa Pääomatuloverotusta käsittelevässä laatikossa pitäisi lukea: ‘ pääomatulovero 30% verotettavien pääomatulojen 40.000 € saakka, jonka jälkeen 32 prosenttia.’ Sivulla 9 esimerkissä sivun keskivaiheilla pitäisi lukea: ‘ 150.000 euroa ylittävästä mutta 8% osuuteen asti osakkeiden matemaattisesta arvosta (30.000) verotetaan 85% pääomatulona eli (85%x 30.000) 25.500 euroa. 15% tästä osingosta on verovapaata (4.500 euroa).

Vaikka opas on pyritty laatimaan mahdollisimman ajan tasalla olevaksi, on hyvä varautua muutoksiin, joita lakien tulkinta voi aiheuttaa. Niitä kannattaa seurata Pörssisäätiön internetsivuilta www.porssisaatio.fi sekä muista tiedotusvälineistä.
Selaa vero-oppaan flip-over-versiota tästä

Lataa