Sijoittajan vero-opas 2014

sijoittajan_vero-opas

Sijoittaja tavoittelee vaurastumista. Tärkeintä on lopulta käteen jäävä tuotto. Verotus on yksi keskeinen sijoittamisen kustannus. Usein verotusta tarkastellaan keväällä edellisen vuoden veroilmoituksen muodossa. Sijoittajan on hyvä tiedostaa veroseuraamukset myös etukäteen. Verolainsäädäntö ja sen muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan päätöksentekoon.

Pörssisäätiö on julkaissut Sijoittajan vero-opasta vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Vuoden 2014 vero-oppaan tiedot ovat päivittäneet ajan tasalle veroasiantuntijat kauppatieteiden lisensiaatti Risto Walden ja OTK Niina Tuovinen Bilanssi Oy:stä. Pörssisäätiö kiittää heitä lämpimästi asiantuntevasta työstä.

Vuoden 2014 oppaaseen on tehty päivityksiä, jotka johtuvat vuoden 2014 alussa voimaan tulleista verolakien muutoksista tai oikeuskäytäntöön perustuvista verolakien tulkinnan muutoksista. Sijoittajan kannalta merkittävimpiä uudistuksia vuonna 2014 ovat osinko- ja pääomatuloverotuksen uudistukset.

Vaikka opas on pyritty laatimaan mahdollisimman ajan tasalla olevaksi, on hyvä varautua muutoksiin, joita lakien tulkinta voi aiheuttaa. Niitä kannattaa seurata Pörssisäätiön internetsivuilta www.porssisaatio.fi sekä muista tiedotusvälineistä.
Selaa vero-oppaan flip-over-versiota tästä

Lataa