Sijoittajan vero-opas 2015

vero_opas_2015_b_kansi_low

Sijoittaja tavoittelee vaurastumista. Tärkeintä on lopulta käteen jäävä tuotto. Verotus on yksi keskeinen sijoittamisen kustannus. Usein verotusta tarkastellaan keväällä edellisen vuoden veroilmoituksen muodossa. Sijoittajan on hyvä tiedostaa veroseuraamukset myös etukäteen. Verolainsäädäntö ja sen muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan päätöksentekoon.

Pörssisäätiö on julkaissut Sijoittajan vero-opasta vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Vuoden 2015 vero-oppaan  tiedot ovat päivittäneet ajan tasalle veroasiantuntijat kauppatieteiden lisensiaatti Risto Walden ja OTK Niina Tuovinen Bilanssi Oy:stä. Pörssisäätiö kiittää heitä lämpimästi asiantuntevasta työstä.

Vuoden 2015 oppaaseen on tehty päivityksiä, jotka johtuvat vuoden 2015 alussa voimaan tulleista verolakien muutoksista tai oikeuskäytäntöön perustuvista verolakien tulkinnan muutoksista. Sijoittajan kannalta merkittävimpiä uudistuksia tänä vuonna ovat pääomatulon korotetun tuloveroprosentin nouseminen 33 prosenttiin ja korotetun rajan laskeminen 30 000 euroon. HUOM! Oppaan painetussa versiossa oli tätä asiaa koskeva virhe sivulla 5.

Vaikka opas on pyritty laatimaan mahdollisimman ajan tasalla olevaksi, on hyvä varautua muutoksiin, joita lakien tulkinta voi aiheuttaa. Niitä kannattaa seurata Pörssisäätiön internetsivuilta www.porssisaatio.fi sekä muista tiedotusvälineistä.

Selaa vero-oppaan Flip Over versiota tästä

Lataa