Nasdaq Helsinki –yleisindeksin kehitys vuosina 1999-2014