Oppitunti 3 – Mikä heiluttaa kursseja?

Osakkeiden hinnat vaihtelevat sijoittajien osto- ja myyntihalujen eli kysynnän ja tarjonnan mukaan. Yleinen talouskehitys vaikuttaa: jos yhtiön odotetaan parantavan tulostaan, sen osakkeista kannattaa maksaa enemmän ja kurssi nousee. Päinvastaisessa tilanteessa kurssi laskee. Yksittäisen yhtiön kurssiin vaikuttavat sekä sen oma että toimintaympäristön kehitys.

Suhdanteet

  • vaikuttavat kaikkiin yrityksiin ja näin ollen kaikkien osakkeiden kurssikehitykseen
  • noususuhdanteessa yritykset yleensä menestyvät ja niiden kurssit nousevat, laskussa taas hinnat putoavat.
  • vaikuttavat korkoihin ja korot taas osakekursseihin

Suhdannevaihtelut tuntuvat pörssissä jo etukäteen. Ennen laskusuhdannetta kurssitaso alkaa laskea jopa vuotta aikaisemmin. Myös muiden maiden pörssien kehitys ja kansainvälisten sijoittajien käyttäytyminen vaikuttavat kursseihin Helsingissä.

Lue lisää suhdanteista Osakeoppaasta.

Korkojen lasku: vähentää kiinnostusta korkosijoituksiin, lisää osakesijoituksia.

Korkojen nousu: vähentää kiinnostusta osakkeisiin.

Kupla

Pörssikurssit liioittelevat usein. Hintakuplalla tarkoitetaan sitä, että suuresta huomiosta nauttivan muotitoimialan tai muotiyhtiön hinta nousee kovan kysynnän vuoksi. Kupla puhkeaa aikanaan.

Lue Helena Ranta-Ahon kolumni Onko nyt aika myydä?

Politiikka ja epävarmuus

Poliittiset päätökset, kuten verotuksen muutokset, vaikuttavat sijoittajien tuottoihin ja yhtiöiden tuloksiin. Siksi ne tuntuvat hinnoissa.
Levottomuudet, kuten sodanuhka, vähentävät sijoittajien riskinottohaluja. Osakesijoituksia vaihdetaan silloin turvallisempina pidettyihin korkosijoituksiin tai käteiseksi.

Luonnonmullistukset

Kulkutauti lomakohteessa saattaa laskea lentoyhtiöiden kursseja ja öljyntuotantoalueen hirmumyrsky voi nostaa biopolttoaineen valmistajien osakehintoja.

Yksittäisen yhtiön osakkeen kurssiin vaikuttavat

  • yhtiön menestys ja arvonnousun mahdollisuus
  • osingonmaksukyky ja -halu
  • yhtiön omat ja sen toimialan tulevaisuudennäkymät, kuten kasvuedellytykset ja kannattavuuden kehitys
  • kilpailutilanne
  • edellä kuvattu osakemarkkinoiden yleinen kehitys
  • huhut, uskomukset ja tunteet

Osakkeen arvon määritys

Ammattisijoittajat pyrkivät ennustamaan osakekursseja sijoitustutkimusten, tunnuslukujen ja matemaattisten mallien avulla. Useimmille yksityissijoittajille riittää, että omistuksen arvoa tutkii kerran tai pari vuodessa.
– Pörssiyhtiöiden arvonmäärityksiä, löytyy valmiina esimerkiksi internetistä, opastaa professori Juha-Pekka Kallunki Oulun yliopiston Laskentatoimen ja rahoituksen laitokselta.
Lue miten osakkeen arvo määritetään