Liisas lista

19.12.2011

Liisas lista presenterar värderingstal samt tillväxt- och lönsamhetsuppgifter i över etthundra finska börsbolag. Utöver grundlistan publiceras listor över resultatbolag och värdebolag. Rangordningen uppkommer från bolagens nyckeltal som har viktats på olika sätt. Kontrollera situationen i realtid.

Share article

Comments