Börskvällar?

30.09.2013

Börsstiftelsen ordnar regelbundet välbesökta Börskvällar. Här är närmare information om evenemangen.

Börshuset

Vem är Börskvällarna avsedda för?
Börskvällarna är avsedda för privatpersoner och erbjuder aktuell information om det ekonomiska läget och börsbolagen.

Kvällarna är öppna för alla som är intresserade. Börskvällarna är avgiftsfria och man behöver varken vara aktieägare eller medlem i något samfund för att få delta. Vi ber om anmälan på förhand på grund av serveringen.

Vad är en Börskväll?
Börskvällen är en serie tillställningar som Börsstiftelsen, tillsammans med sina samarbetskumpaner, ordnar runtom i Finland två gånger om året.

Vid kvällen presenterar 3-4 börsbolag sin verksamhet samt annat som kan vara intressant för aktiesparare. Anförandet hålls av bolagets verkställande direktör eller av en annan representant för ledningen.

Börskvällen omfattar i allmänhet också ett anförande om utsikterna för ekonomin och situationen på marknaden.

När ordnas Börskvällarna?
Börskvällarna ordnas i mars-april och oktober-november varje år.

Hur länge räcker en Börskväll?
Börskvällen tar två till tre timmar. Mellan anförandena ordnas kaffeservering.

Hur kan jag delta i en Börskväll?
Information om Börskvällarna, orter och program, finns på Börsstiftelsens sidor cirka en månad innan serien sätter igång. Förhandsanmälan är nödvändig på grund av serveringen. Platserna fylls i anmälningsordning.

Hur kan ett börsbolag presentera sig vid en Börskväll?
Börsstiftelsen inbjuder bolag som är noterade på Helsingforsbörsen att presentera sin verksamhet vid Börskvällarna. Om ett bolag är intresserat av att delta, vänligen kontakta Börsstiftelsen.

På vilka orter ordnas Börskvällarna?
Börskvällarna ordnas vår och höst i de största städerna (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo och Uleåborg). I mindre städer ordnas evenemanget en gång per år eller mera sällan. Det är bolagen som bestämmer på vilka orter de önskar presentera sig.

Ordnas det Börskvällar på svenska?
Om det finns tillräckligt med intresse ordnar vi Börskväll på svenska i Helsingfors under höstens runda och i Mariehamn under våren.

Varför ordnar Börsstiftelsen Börskvällar?
Börsstiftelsen främjar värdepapperssparandet och värdepappersmarknaden. Vid Börskvällarna erbjuder stiftelsen avgiftsfritt privatpersoner aktuell information om värdepapperssparande samt ger börsbolagen en möjlighet att presentera sig som placeringsobjekt för privata placerare.

Anmäla dig till de nästa Börskvällarna!

Share article

Comments