Unga Börsambassadörerna besöker högstadieskolor

02.10.2018

Börsstiftelsen i Finland har startat ett projekt för att öka kunskapen om ekonomi bland ungdomar. Börsambassadörerna besöker högstadieskolor för att berätta om hur man tar hand om sin ekonomi, sparar och placerar.

Börsambassadörerna Oskari och Laura i klassrummet.

Börsambassadörerna är 15–19-åriga ungdomar som gått ut grundskolan och utbildats av Börsstiftelsen.

Ambassadörerna berättar om ekonomi och pengar på ett enkelt och begripligt sätt. De kopplar ihop komplicerade teman med de ungas vardag. När man talar om användning av pengar handlar det ofta om problem. Börsambassadörerna påminner om hur man också kan underlätta vardagen och förverkliga sina drömmar genom att använda sina pengar på ett smart sätt. Det viktiga är att man i god tid får de kunskaper och färdigheter som krävs.

”Det unika med programmet Börsambassadör är att ungdomar delar med sig av kunskap till sina nästan jämnåriga kamrater. På så sätt kan även komplicerade teman knytas till de ungas vardag. Genom att tala om ekonomi på ett så begripligt sätt som möjligt och rikta undervisningen till alla skolelever kan man effektivt minska den ekonomiska ojämlikheten”, säger Börsstiftelsens verkställande direktör Sari Lounasmeri.

Allt material har tagits fram i samarbete med ambassadörerna, och besöken görs i kamratgrupper så att unga delar med sig av sin kunskap till andra unga.

Läs mer on Börsambassadörerna. 

Share article

Comments