Placerar du i skåp-indexfonder?

03.06.2015

Placerare betalar större förvaltningsarvoden för fonder som förvaltas aktivt. Många tänker att en aktiv förvaltning i längden leder till bättre resultat. Lönar det sig att placera i indexfonder och sträva efter den genomsnittliga avkastningen på marknaden? Fördelen med passivt förvaltade indexfonder är låga kostnader. Enligt en utredning är det förvånande många fonder med höga arvoden som marknadsförs som aktivt förvaltade som dock i praktiken är fonder som imiterar den genomsnittliga marknadsutvecklingen. Det vill säga skåp-indexfonder.

Av de finländska fondplaceringarna riktas endast ett par procent till indexfonder (Cremers, Ferreira, Matos och Starks, 2013). Detta är ingen överraskning. Enligt samma källa placeras cirka 50 procent av de finländska fondplaceringarna i aktivt förvaltade fonder. Kalkylen stämmer inte. Vad utgör de övriga dryga 40 procent av fonderna? Inom forskningen kallas dessa fritt översatt för ”skåp-indexfonder”. Det vill säga fonder som säljs som aktivt förvaltade men som i verkligheten imiterar indexen.

Vad är det fråga om? Indexfonder är passivt förvaltade fonder som följer eller imiterar marknadsutvecklingen. Den som placerar i en indexfond uppnår den genomsnittliga avkastningen på marknaden. Vanligtvis är förvaltningsarvoden i passivt förvaltade fonder låga.

Förvaltningsarvoden för aktivt förvaltade fonder är högre än för indexfonder. Placeraren är redo att betala ett större arvode eftersom denne tror att portföljförvaltarens vision leder till en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen. Med andra ord är man redo att betala för aktiv förvaltning. Således är marknadsföringen av indexfonder som aktivt förvaltade fonder bedrägeri.

Det finländska fenomenet är inte unikt. Samma sak sker i andra EU-länder. Bland jämförelseländerna är det USA som har den minsta andelen ”skåp-indexfonder”. Andelen placeringar i indexfonder är däremot störst i Schweiz och andelen aktivt förvaltade fonder är störst i Lichtenstein.

Utredningen uppmanar läsaren att jämföra fondernas kostnader och innehåll. Hurdana fonder har du i din portfölj?

Share article

Comments