Börsbolagen

Helsingforsbörsen har haft verksamhet sedan år 1912.  Idag noteras på NASDAQ OMX Helsingfors-listan (regulerad marknad) 125 st bolag och på First North Helsingfors-listan (icke-regulerad marknadsplats) 4 st bolag.  Bolagen på NASDAQ OMX grupperas enligt marknadsvärde och bransch.

https://www.euroclear.com/content/dam/euroclear/Marketing/EFi/YK-table/Yhtiokokoukset_2015.xlsx