Kontaktpersoner

Börsstiftelsen främjar värdepapperssparande och utvecklar värdepappersmarknaden.

Sari Lounasmeri verkställande direktör

 • Börsstiftelsens och börshusets verkställande direktör
 • Specialfrågor gällande värdepapperssparande och värdepappersmarknaden
 • Förtroendeuppdrag: medlem i ESMA Stakeholder Group, medlem i Värdepappersmarknadsföreningens nämnd för köpeanbud, vice ordförande i Hypoteksföreningen och Bostadshypobank, styrelsemedlem i Industriinvestering

Nina Tallberg biträdande direktör

 • Stipendier
  • Allmän ansökningstid i mars
 • Guider
 • Tävlingen för bästa investerarsidor
  • Alla börsbolag deltar utan anmälan
  • Resultaten offentliggörs i början av året
 • Börskvällar

Minna Heusala-Björkqvist evenemangschef

 • Börskvällar
  • Kostnaderna delas mellan de företag som deltar, avgiftsfritt för besökare
  • Turnéer i mars och november, mindre evenemang i september och mars
 • Placeringsskolor på evenemangen
 • Studiebesök på Börsstiftelsen

Kirsi Tamminen ekonomi och administration

 • Ekonomi
  • Vi mottar fakturorna i elektronisk form som nätfakturor
 • Byrå
 • Statistik och Börsstiftelsens webbplats
  • Statistiken uppdateras antingen månads-, kvartals- eller årsvis
 • Börshuset