Kontaktpersoner

Börsstiftelsen främjar värdepapperssparande och utvecklar värdepappersmarknaden.

Sari Lounasmeri verkställande direktör

  • Börsstiftelsens och börshusets verkställande direktör
  • Specialfrågor gällande värdepapperssparande och värdepappersmarknaden
  • Förtroendeuppdrag: medlem i ESMA Stakeholder Group, medlem i Värdepappersmarknadsföreningens nämnd för köpeanbud, vice ordförande i Hypoteksföreningen och Bostadshypobank, styrelsemedlem i Industriinvestering

Minna Heusala-Björkqvist evenemangschef

  • Börskvällar
    • Kostnaderna delas mellan de företag som deltar, avgiftsfritt för besökare
    • Turnéer i mars och november, mindre evenemang i september och mars
  • Placeringsskolor på evenemangen
  • Studiebesök på Börsstiftelsen