Undersökningar & Statistik

Börsstiftelsen ökar kännedomen om värdepappersmarknaden genom att stödja forskning om branschen och genom att från olika källor sammanställa statistik som är intressant för placerare. Välj önskad statistik från menyn nedan.

Print Börslistningar i Norden under de senaste åren

Börslistningar i Norden under de senaste åren

Börslistningar i Norden under de senaste åren År 2013 har redan många bolag listat sig på Helsingforsbörsen (mellanblå pelare). Efter technoboomen år 2000 var det länge tyst. I Stockholm (mörkblå pelare) har listningsaktiviteten varit mångfaldig och till och med i Köpenhamn (ljusblå pelare) klart större än i Helsingfors på 2000-talet. På ovanstående bild jämförs alla bolag som sökt sig till listan på Nasdaq OMX inklusive den multilaterala marknadsplatsen First North, som i Helsingfors har totalt fyra bolag. I Stockholm är  handeln på denna marknadsplats aktivare än på huvudlistan. År 2013 har följande bolag listat sig på Helsingforsbörsens huvudlista: Endomines som gjort en parallell-listning; Munksjö, som lösgjort sig från Ahlstrom och Caverion som lösgjorde sig från YIT, Orava Asuntorahasto och restaurangbolag Restamax.  Taaleritehdas sökte sig till First North-listan. År 2012 lösgjorde sig Scanfil från Sievi Capital och Sotkamo Silver listade sig samt Siili Solutions kom till marknadsplatsen First North. År 2011 listade sig inget bolag i Helsingfors. År 2010 listade sig Tikkurila (lösgjorde sig från Kemira). År 2009 listade sig Talvivaara (efter att först ha listat sig i London) och Aktia. Det senaste bolag som kommit helt utanför börsen och gjort en listningsemission (var bolaget som listar sig samtidigt upptar nytt kapital från marknaden) sågs år 2007 när SRV sökte sig till börsen.
Börslistningar i Norden under de senaste åren

Börslistningar i Norden under de senaste åren

Börslistningar i Norden under de senaste åren År 2013 har redan många bolag listat sig på Helsingforsbörsen (mellanblå pelare). Efter technoboomen år 2000 var det länge tyst. I Stockholm (mörkblå pelare) har listningsaktiviteten varit mångfaldig och till och med i Köpenhamn (ljusblå pelare) klart större än i Helsingfors på 2000-talet. På ovanstående bild jämförs alla bolag som sökt sig till listan på Nasdaq OMX inklusive den multilaterala marknadsplatsen First North, som i Helsingfors har totalt fyra bolag. I Stockholm är  handeln på denna marknadsplats aktivare än på huvudlistan. År 2013 har följande bolag listat sig på Helsingforsbörsens huvudlista: Endomines som gjort en parallell-listning; Munksjö, som lösgjort sig från Ahlstrom och Caverion som lösgjorde sig från YIT, Orava Asuntorahasto och restaurangbolag Restamax.  Taaleritehdas sökte sig till First North-listan. År 2012 lösgjorde sig Scanfil från Sievi Capital och Sotkamo Silver listade sig samt Siili Solutions kom till marknadsplatsen First North. År 2011 listade sig inget bolag i Helsingfors. År 2010 listade sig Tikkurila (lösgjorde sig från Kemira). År 2009 listade sig Talvivaara (efter att först ha listat sig i London) och Aktia. Det senaste bolag som kommit helt utanför börsen och gjort en listningsemission (var bolaget som listar sig samtidigt upptar nytt kapital från marknaden) sågs år 2007 när SRV sökte sig till börsen.