Sosiaali- ja eläketurva

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen on toteutettu vuoden 2009 alusta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Vakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Vakuutetut ovat oikeutettuja eläkkeen lisäksi myös ansioperusteiseen sosiaaliturvaan. Vakuutukseen kuuluu myös työtapaturmavakuutus.

Lain mukaan vakuutus on pakollinen seuraavin edellytyksin:

Vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 149,45, mikä vastaa vuosiansiona 3 448,34 euroa (vuoden 2011 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen on vakuutettavalla itsellään, eli apurahan saaneen on oltava itse yhteydessä Melaan vakuutuksen ottamiseksi. Apurahan myöntäjällä on vain tietojenantovelvollisuus.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin.

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Apurahansaajalle tulee maksettavaksi lakisääteisiä vakuutusmaksuja 11-14 prosenttia apurahan määrästä. Vakuutusmaksut voi kuitenkin suurilta osin vähentää verotuksessa.

Myel-vakuutusmaksua maksaneiden apurahansaajien tulee huomioida, että he joutuvat maksamaan sairaanhoitomaksua ja päivärahamaksua verotuksen yhteydessä vaikka apurahasta ei veroa maksettaisikaan.

Lisätietoja saa Melan kotisivuilta.

On huomattava, että eläkevakuuttamista ja sosiaaliturvaa koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Säätiöpalvelu ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan Melasta.

Apurahojen myöntäjille löytyy Melan ohjeiden lisäksi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatimat suositukset kohdasta Julkaisut.