Arvopapereita omistaa 881 000 taloutta

01.10.2003

Tiedotusvälineille 1.10.2003

Suomalaisten  kotitalouksien arvopaperiomistus on hieman laskenut parin vuoden takaisesta huipustaan. Pudotus johtuu osakkeita omistavien kotitalouksien määrän vähentymisestä. Sijoitusrahastoihin sijoittavien määrä on pysynyt lähes ennallaan. Tänä vuonna kotitaloudet ovat aikeissa lisätä hieman arvopaperisijoituksiaan. Tiedot käyvät ilmi Pörssisäätiön teettämästä haastattelututkimuksesta, jolla selvitettiin kotitalouksien säästämis- ja sijoittamiskäyttäytymistä.

– Osakkeita omistavien talouksien määrän väheneminen on huolestuttavaa, sillä kotimaiset osakkeenomistajat ovat erittäin tärkeitä suomalaisten yhtiöitten rahoittajia. Suurin osa suomalaisista pörssiyhtiöistä on kansainvälisessä mittakaavassa liian pieniä ja niiden osakkeiden vaihto liian vähäistä, jotta ne kiinnostaisivat ulkomaisia sijoittajia.  Osakesäästämisen edellytyksiä ei pitäisi heikentää kiristämällä osinkojen verotusta, toteaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine.

Omistusten arvo 2 000-10 000 euroa

Kotitalouksista arvopapereita omistaa 37 % eli noin 881 000 taloutta.  Pörssiosakkeita omistavia on 20 % ja sijoitusrahasto-osuuksia  omistavia 18 % talouksista. Arvopapereiden markkina-arvo on yleisimmin 2 000 – 10 000 euroa.  Vastanneista 35 %  ilmoitti taloutensa omistavan yli 10 000 euron arvosta arvopapereita. Arvopapereita tässä tutkimuksessa ovat  pörssiosakkeet, sijoitusrahastojen osuudet sekä joukkolainat.

Arvopapereiden omistajat 1990 – 2003 Prosenttia kotitalouksista
1990 1992 1997 2001 2003
Pörssiosakkeiden omistajat 22 14 17 26 20
Sijoitusrahasto-osuuksien omistajat 3 19 18
Arvopapereiden omistajat 37 18 28 40 37

Lähde: Pörssisäätiön Kotitalouksien säästämistutkimukset 1990-2003

Osakkeita omistavista talouksista runsaat puolet omistaa vain yhden tai kahden yhtiön osakkeita.  Keskimäärin kotitalouksilla on omistuksessa 3,5 yhtiön osakkeita (vuonna 2001 3,3).  Osakesalkusta löytyy useimmin Nordean, Elisan, Nokian ja TeliaSoneran osakkeita. Osakesäästäjän osakesijoitukset ovat todellisuudessa hieman paremmin hajautettuja, koska monilla osakkeita omistavilla on myös sijoitusrahastojen osuuksia.

Pitkäjänteistä osakesäästämistä

Suomalaiset ovat pääasiassa pitkäjänteisiä osakesäästäjiä, 88 % vastaajista kertoi hankkineensa osakkeet etupäässä pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. Osto- tai myyntitoimeksiantoja he olivat tehneet viimeisen vuoden aikana keskimäärin 2,3 kpl. Haastateltavat sanoivat hankkineensa osakkeet useimmiten oma-aloitteisesti  ja 1990-luvulla.

Sijoitusrahasto-osuuksien omistajista 65 % ilmoittaa omistavansa yhdistelmärahastoja, 30 % osakerahastoja ja 20 % korkorahastoja. Sijoitusrahaston tärkeimmät valintakriteerit ovat rahaston hyvä maine ja historiallinen tuotto.

Kaikista kotitalouksista 13 % ja arvopapereita omistavista 29 % aikoo sijoittaa tänä vuonna arvopapereihin. Kaikista sijoituksia suunnittelevista 59 % aikoi sijoittaa sijoitusrahasto-osuuksiin ja 29 % pörssiosakkeisiin.  Sijoitukset tehdään etupäässä säästöistä. Puolet vastaajista arvioi sijoittavansa alle 2 000 euroa.

Arvopapereita omistavista puolet omistaa sijoitusrahasto-osuuksia ja yli puolet osakkeita. Sijoitusrahastot ovat edelleen kasvattaneet suosiotaan. Vapaaehtoinen henki-, eläke-, säästö- tai sijoitusvakuutus on 48 %:lla arvopaperien omistajista eli 18 %:lla kaikista suomalaisista talouksista.

Arvopapereita omistavien sijoitukset 1993 1997 2001 2003
Pros. arvopapereita omistavista talouksista
Pörssiosakkeet 62 61 65 55
Sijoitusrahasto-osuudet 3 11 44 50
Vapaaeht. henki-, eläke-, säästö-, sij.vakuutukset * 30 38 48
Säästö- tai sijoitustalletukset 34 20 30 44
Sijoitus- tai vapaa-ajan asunto 12 36 18 31
Säästäminen omaan asuntoon 30 26 13 18
Joukkovelkakirjat 12 11 9 9

Lähde: Pörssisäätiön Kotitalouksien säästämistutkimukset 1993-2003

Tutkimuksen mukaan eri arvopapereihin liittyvien peruskäsitteiden tuntemus on parantunut. Vaikeita käsitteitä vastaajille olivat korkorahasto, rahastoanti ja arvo-osuusjärjestelmä.

Kotitaloudet pitävät tiedotusvälineitä tärkeimpänä tiedon lähteenä talouselämän seuraamiseen. Internetin ja erityisesti yritysten kotisivujen merkitys on kasvanut.

Pörssisäätiön tutkimuksen on tehnyt TNS Gallup Oy. Tutkimus tehtiin 25.8.-6.9. haastattelemalla puhelimitse 1 000 satunnaisotoksella valittua henkilöä. Vastaavia tutkimuksia on tehty muutaman vuoden välein vuodesta 1989 lähtien.

Kotitalouksien säästämistutkimus (.ppt 204 kt)

Lisätietoja:

Pörssisäätiö, Sirkka-Liisa Roine
puh. (09)6689 1611
www.porssisaatio.fi

Jaa artikkeli

Kommentit