Kymmenen vinkkiä osakkeita harkitsevalle

05.11.2004

Minustako osakesäästäjä? Kokosimme hyviä syitä ryhtyä osakesäästäjäksi sekä vinkkejä säästäjän avuksi.

Joka kolmannessa suomalaisessa kodissa asuu osakesäästäjä. Joukkoon liittyminen on helppoa ja pitkällä ajanjaksolla kannattavaa. Sijoittamaan oppii kohtuullisella perehtymisellä. Perustietoa saa internetistä, oppaista, osakesäästäjien yhdistyksistä ja arvopaperivälittäjien koulutuksista.

Kokosimme alle joukon hyviä syitä ryhtyä osakesäästäjäksi sekä käytännön vinkkejä säästäjän avuksi. Artikkelin asiantuntijoina toimivat Satu Norhomaa eQ Onlinesta ja Juha Nissilä eQ Rahastoyhtiöstä.

1. Tuottoa osingoista

Yhtiöt jakavat voitoistaan osinkoa osakkeenomistajalle. Määrä ilmoitetaan yleensä euroissa yhtä osaketta kohden. Osakkeenomistajia kiinnostaa eniten osinkotuotto sijoitetulle summalle. Se on ollut Suomessa viime vuosina noin 3-4 %.

2. Tuottoa arvonnoususta

Sijoittaja saa myyntivoittoa osakkeistaan, jos hän myy ne osakkeen arvon noustua.
Jos yhtiön odotetaan parantavan tulostaan, sen osakkeiden kurssi yleensä nousee. Kurssien reaalinen arvonnousu (josta inflaation vaikutus on poistettu) on ollut kansainvälisesti keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa.

Ennen laskusuhdannetta kurssitaso alkaa pörssissä laskea ja ennen nousua kohota. Osakesäästäminen olisi helppoa, jos onnistuisi aina ostamaan pohjahintaan ja myymään huippukurssiin, mutta se onnistuu asiantuntijoiltakin vain sattumalta. Huippuhintaisten sijoitusten välttämiseksi on viisasta ostaa osakkeita useissa erissä. Pitkäaikaisessa sijoittamisessa ostoajankohdan merkitys vähenee ja keskimääräinen tuotto yleensä paranee.

3. Säästöt inflaatiosuojaan

Osakesijoittaja pyrkii turvaamaan varojensa arvon inflaatiolta ja valitsemaan sijoituskohteita, jotka tuottavat paremmin kuin korkosijoitukset. Osakkeiden tuottoon sisältyvän ns. riskilisän yli valtion obligaatioiden tuoton arvioidaan Suomessa olevan noin 5 prosenttiyksikköä, maailmalla hiukan vähemmän. Nykyisellä 2-3 % inflaatiotasolla sijoittaja voi kohtuudella odottaa osakkeista noin 10 % nimellistä vuosituottoa pitkällä ajanjaksolla

4. Hyötyä työllisyydelle ja talouskasvulle

Yhteiskunta kehittyy ja ihmiset voivat hyvin, kun säästöt ohjataan tehokkaaseen käyttöön. Osakesijoitukset antavat yrityksille pääomaa investointeihin, kasvuun ja työllistämiseen. Kotimainen omistus turvaa yrityksen tulevaisuutta.

5. Tietoa tarjolla

Perustietoa osakkeista saa esimerkiksi Pörssisäätiön oppaista sekä alan kirjallisuudesta. Markkinoiden tapahtumia voi seurata tiedotusvälineistä, teksti-tv:stä ja internetin uutispalveluista. Pörssien kotisivut ovat hyviä ja puolueettomia tietolähteitä. Tietoa yhtiöistä löytyy myös yhtiöiden verkkosivuilta, vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista.

6. Kannattava kertaostos

Hyvin pienten sijoitusten tuotot saattavat huveta arvopaperinvälittäjien perimiin osakkeiden välitys- ja säilytyspalkkioihin. Palkkioita kannattaa vertailla. Esimerkiksi internetin välityksellä kaupankäynti on yleensä hyvinkin edullista.

Jos haluaa sijoittaa vain esimerkiksi noin 100 euroa kerrallaan, kannattaa harkita sijoitusrahasto-osuuksien ostamista. Niistä löytyy lisätietoa Pörssisäätiön Sijoitusrahasto-oppaasta.

7. Riskit hallinnassa

Osakekaupalla ei pidä horjuttaa talouttaan. Omat lähtökohdat on hyvä punnita:

  • Miten paljon minulla on rahaa, jonka voin sijoittaa pitkähköksi ajaksi?
  • Miten paljon voin menettää ilman, että menetys aiheuttaa vaikeuksia?

Pitkäaikaisessa osakesäästämisessä nousut ja laskut tasoittavat toisiaan. Riskiä voi vähentää hajauttamalla sijoituksia: salkussa olisi hyvä olla vähintään kahdeksan eri yhtiön osakkeita. Ulkomaisten osakkeiden hankinta rahasto-osuuksina vähentää riippuvuutta Suomen toimialaheilahteluista. Osakesijoitusten lisäksi kannattaa osa varoista pitää korkokohteissa: talletuksina, joukkolainoissa tai korkorahastoissa.

8. Osakkeista tuottava eläkesijoitus

Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat tutkitusti tuottavin sijoitusvaihtoehto ja voivat siten olla hyvä vaihtoehto säästää myös eläkepäiviä varten. Tätä varten osakesäästäjän kannattaa tehdä pitkäaikainen säästö- ja sijoitussuunnitelma, jonka mukaan sijoittaa vain sellaista rahaa, jota ei varmasti tarvita edes yllätystilanteissa.

9. Virkistävä harrastus

Osakemarkkinoiden seuraaminen on mielenkiintoista. Samalla oppii paljon talouselämästä. Osakkeenomistajana pääsee yhtiökokouksessa kyselemään asioista suoraan ylimmältä johdolta. Osakesäästäjien yhdistykset järjestävät monenlaista ohjelmaa.

10. Sanoista teoiksi

Osakkeiden säilyttämistä ja kaupankäyntiä varten tarvitaan sähköinen arvo-osuustili. Sen voi avata joko pankissa, pankkiiriliikkeessä tai Arvopaperikeskuksessa. Osakekaupat tehdään pörssissä, joko suoraan pankin verkkopalvelusta tai arvopaperinvälittäjän eli pankin tai pankkiiriliikkeen avulla. Asiointi onnistuu internetissä, puhelimitse tai konttorikäynnillä. Pörssitoimeksiannossa nimetään yhtiö, ilmoitetaan osakkeiden osto- tai myyntimäärä ja asetetaan rajahinta, jolla kaupat saa tehdä. Kolmen pankkipäivän kuluttua kaupanteosta osakkeet rekisteröidään ostajan nimiin ja (maksu lähtee tililtä tai) myyjä saa suorituksen tililleen.

Satu Ojala 05.11.2004

Jaa artikkeli

Kommentit