Kotitalouksien säästämistutkimus 2005

26.05.2005

Arvopapereita, kuten pörssiosakkeita, sijoitusrahasto-osuuksia tai joukkovelkakirjalainoja omistaa 1,1 miljoonaa suomalaista kotitaloutta eli lähes puolet kaikista kotitalouksista. Kuluvana vuonna näitä sijoituksia aikoo kasvattaa 18 % kaikista ja 35 % arvopapereita jo omistavista talouksista, ilmenee Pörssisäätiön teettämästä tutkimuksesta.

Osakkeita omistaa 621 600 ja sijoitusrahasto-osuuksia 588 000 kotitaloutta. Sijoitusrahastojen omistus on viime vuosina lisääntynyt nopeammin kuin osakkeiden suora omistus.

– Osakemarkkinoiden nousut ja laskut tuntuvat vaikuttavan pörssiosakkeiden omistuksen yleisyyteen ja myös haluun kertoa omistuksistaan. Laman aikana omistajien määräksi saatiin tutkimuksessa 1990-luvun pienin lukema. Myös IT-pörssikuplan jälkeen omistus näyttää vähentyneen jonkin verran. Kurssinousut taas ovat nostaneet osakkeenomistajien määrää, arvioi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine.

Arvopapereiden omistajat 1990 – 2005, % kotitalouksista*
1990 1992 1997 2001 2003 2005
Pörssiosakkeiden omistajia 22 14 17 26 20 26
Sijoitusrahasto-osuuksien omistajia 3 19 18 24
Arvopapereiden omistajia 37 18 28 40 37 47

Suomessa on noin 2,4 milj. kotitaloutta

Suomalaisten salkussa on useimmin Elisan, Nordean, Nokian ja TeliaSoneran osakkeita. Sijoitusten hajautus on hieman parantunut, nyt salkussa on keskimäärin 3,6 yhtiön osakkeita. Hajautusta parantavat myös sijoitusrahasto-osuudet, joita monilla on osakkeiden lisäksi.

Osakkeita omistavista kotitalouksista 17 % ilmoittaa omistavansa ulkomaisia osakkeita. Ne ovat yleensä ruotsalaisia, Nordeaa ja TeliaSoneraa. Vastaajista suurin osa on pitänyt näitä yhtiöitä suomalaisina.

Omistus pitkäaikaista

Kotitaloudet hankkivat osakkeita pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. Kaupankäynti on kuitenkin selvästi lisääntynyt. Nyt oli tehty keskimäärin 5,4 kauppaa kuluneen vuoden aikana (2,3 vuonna 2003). Vain 2 % ilmoitti käyvänsä aktiivista päiväkauppaa.

Osakeomistusten markkina-arvo on yleisimmin 2 000 ? 10 000 euroa. Arvopaperien omistajista 40 % ilmoittaa markkina-arvoksi vähintään 10 000 euroa. Suomalaiset sijoittavat arvopapereihin edelleen pääasiassa säästöjään. Sijoitusluottoja on vain 2 %:lla talouksista.

Pörssiosakkeiden omistajia on kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä  Eniten pörssiosakkeita omistavat pääkaupunkiseudulla asuvat yli 50-vuotiaat miehet, joilla on hyvä koulutus ja hyvät tulot. Pörssiosakkeita omistavista joka viidennellä on työnantajayhtiönsä osakkeita.

Yhdistelmärahastot suosituimpia

Selkeästi suosituimpia sijoitusrahastoja ovat yhdistelmärahastot, joita omistaa 72 % rahasto-osuuksien omistajista. Osakerahastoja omistaa 27 %, korkorahastoja 22 % ja 10 % ei osannut ottaa kantaa omistamansa rahaston lajiin.

Sijoitusrahaston valintakriteereistä tärkeimmät ovat rahaston hyvä maine, rahaston historiallinen tuotto ja sijoitettavan summan koko. Hallinnointipalkkiot ovat nousseet entistä tärkeämmäksi valintaperusteeksi edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Talouselämän ja pörssin tapahtumia arvopaperien omistajat seuraavat eniten television, sanomalehtien ja talousjulkaisujen avulla. Internetin merkitys tiedonvälittäjänä nousee ja sitä pidetään yhtä tärkeänä kuin yritysten omia julkaisuja.

Sijoitusalan peruskäsitteiden tuntemus on yleisesti parantunut. Heikoimmin kysytyistä termeistä tunnetaan OMX:ää, Helsingin ja Tukholman pörssin fuusiossa syntynyttä yhtiötä. Vaikeita olivat myös korkorahasto, osakkeiden uusmerkintä ja amerikkalainen NASDAQ-indeksi.

Pörssisäätiön tutkimuksen on tehnyt TNS Gallup Oy. Tutkimus tehtiin 25.4. – 7.5.2005 haastattelemalla puhelimitse 1 002 satunnaisotoksella valittua henkilöä. Vastaavia tutkimuksia on tehty muutaman vuoden välein vuodesta 1988 lähtien.

Lisätietoja:

Pörssisäätiö, Sirkka-Liisa Roine
puh. (09)6689 1611

Jaa artikkeli

Kommentit