Suomalaiset säästävät – mutta liian vähän osakkeisiin

26.05.2005

Suomalaiset sijoittavat arvopapereihin aiempaa innokkaammin. Harmi vaan, että pääomat kasvavat lähes yksinomaan sijoitusrahastoissa, kun taas suora osakesijoittaminen on jämähtänyt paikoilleen.

Ensin hyvät uutiset suomalaisten säästämisestä: arvopaperisijoittaminen kasvaa Suomessa kohtuullisen mukavaa vauhtia. Huonompi juttu on se, että kasvu suuntautuu lähes yksinomaan sijoitusrahastoihin, ja suora osakesijoittaminen polkee paikoillaan. Kahtiajako käy selkeästi ilmi Pörssisäätiön juuri julkistamasta kotitalouksien säästämistutkimuksesta.

– Pörssisäätiö puhuu nimenomaan suoran osakesijoittamisen puolesta – sillä on niin vähän puolestapuhujia toisin kuin sijoitusrahastosijoittamisella, linjaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine tutkimuksesta kertovan tiedotustilaisuuden alkajaisiksi.

Yksityissijoittajat ovat elintärkeitä

Roine muistuttaa, että suomalaiset yksityissijoittajat ja kotitaloudet ovat suomalaisille pörssiyhtiöille hyvin tärkeä omistajaryhmä.

– Tällä hetkellä monet pienemmät suomalaiset pörssiyhtiöt eivät kelpaa esimerkiksi eläkerahastojen tai muiden suurten sijoittajien salkkuun, koska niiden osakkeiden likviditeetti on heikko. Siksi yksityissijoittajia tarvitaan – ja heille likviditeetti on harvoin riski, koska sijoitettavat summat ovat yleensä sen verran pieniä, ettei niiden vaihtaminen rahaksi ole vaikeaa, Roine toteaa.

Tästä näkökulmasta se, että esimerkiksi suomenkielisen sijoitustutkimuksen määrä on vähentynyt, pörssilista lyhentynyt ja verotus kiristynyt ei todellakaan miellytä Pörssisäätiötä.

Oma etu paras etu

Osakesijoittaminen ei koidu vain yritysten eduksi, vaan siitä voi hyötyä myös sijoittaja itse: pitkällä aikavälillä suorat osakesijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin muita sijoitusvaihtoehtoja paremmin. Silti yli 50 prosenttia suomalaisten rahoista eli rahoitusvarallisuudesta makaa itsepintaisesti vieläkin pankkien talletustileillä.

– Tässä on hyvä syy siihen, että suomalaisten finanssivarallisuus ei kasva, Roine huokaa. – Suomalaisten omaisuudesta valtaosa on sijoitettu kiinteään omaisuuteen, asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin.

On siis hyvä, että sijoitusrahastot sentään ovat kasvattaneet suosiotaan – vaikka niiden kulut saattavatkin nousta suoraa osakesijoittamista korkeammiksi. Kaikkiaan lähes puolella suomalaisista kotitalouksista on nyt jonkinlaisia arvopapereita, esimerkiksi pörssiosakkeita, sijoitusrahasto-osuuksia tai joukkovelkakirjalainoja. Arvopaperisijoittamisen kasvu jatkunee tänäkin vuonna, sillä säästämistutkimuksen mukaan 18 prosenttia kaikista kotitalouksista aikoo kasvattaa sijoituksiaan. Kun Pörssisäätiö teetti vastaavan tutkimuksen vuonna 1990, arvopaperisijoittajien osuus 37 prosenttia.

– Sijoitusrahastojen kautta monet ovat saaneet ensimmäiset myönteiset kokemuksensa arvopapereista ja innostuneet sen jälkeen myös suorasta osakesijoittamisesta, Roine muistuttaa sijoitusrahastojen hyvistä puolista.

Pitkät asuntolainat antavat liikkumavaraa

Syy suomalaisten vähäiseen arvopaperiomistukseen on tutkimukseen mukaan vähemmän yllättävä: reilu puolet vastaajista sanoo, ettei omista arvopapereita, koska ylimääräistä rahaa ei ole.

Ehkä samasta syystä suomalaisten osakesalkut ovat myös varsin pieniä: jos osakkeita on, niiden yhteenlaskettu arvo jää yleisimmin korkeintaan 10 000 euroon. Keskimäärin suomalaisen salkussa on vain 3,6 yhtiön osakkeita – parannusta kuitenkin vuodesta 2003 – ja arvopaperikauppoja suomalainen tekee keskimäärin 5,4 vuodessa – sekin kuitenkin enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vain yhden yhtiön osakkeita on 35 prosentilla ja kahden yhtiön 18 prosentilla arvopaperien omistajista.

Arvopaperi- ja osakesäästämisen tulevaisuus ei toki ole täysin toivoton. Roine arvioi, että esimerkiksi pitkät asuntolainat mahdollistavat nykyään sen, että suomalaiset pystyvät irrottamaan pieniä summia kuukaudessa entistä nuorempina myös sijoituksiin. Samoin suurilta ikäluokilta hiljalleen saatavia perintöjä sijoitetaan arvopaperimarkkinoille. Myös entistä paremmalla koulutustasolla on suuri merkitys.

– Tutkimuksen mukaan korkeasti koulutetut ovat yleensä muita kiinnostuneempia sijoittamisesta, ja kun suomalaisten koulutustaso jatkuvasti nousee, kasvavat varmasti sijoituksetkin, Roine sanoo.

Tietoa on, samoin myönteistä asennetta

Arvopaperisijoittaminen on jatkuvasti helpompaa myös siksi, että taloutta koskevaa tietoa on tarjolla entistä paremmin. Pörssisäätiön tutkimukseen vastanneista enemmistö koki, että pörssiyhtiöistä on saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa. Ihmisten tietämys talousasioista oli ylipäätään kohentunut: aiempaa selvästi useampi tunsi arvopaperikaupan käsitteet.

Silti yritysten tiedotusosastoilla ja tiedotusvälineillä riittää vielä haastetta: esimerkiksi sellaiset yleiset käsitteet kuin joukkovelkakirjalaina, korkorahasto, uusmerkintä, rahastoanti, Hex-indeksi, Nasdaq ja OMX olivat monelle täysin tuntemattomia.

Arja Kulmala

”Kotitalouksien säästämistutkimus 2005” – katso tilastokuviot >>>

Jaa artikkeli

Kommentit