Sisäpiiriläisen muistilista

08.12.2005

Sisäpiiriläisen muistilistaan on koottu ohjeita listayhtiöiden sisäpiiriläisille. Osa ohjeista on arvopaperimarkkinalain ja Rahoitustarkastuksen standardien sitovia määräyksiä tai suosituksia ja osa eettisiä normeja, jotka täydentävät lain vaatimuksia. Ohje toimii myös sisäpiiriläisen muistilistana, vaikka se ei olekaan täydellinen säännösten luettelo.

 1. Älä käytä väärin sisäpiirintietoa missään tilanteessa.
 2. Älä levitä sisäpiirintietoja asiattomasti.
 3. Älä kierrä sisäpiirisäännöksiä lähipiirisi kautta.
 4. Hanki yhtiösi osakkeita vain pitkän aikavälin sijoituksiksi.
 5. Pyri ajoittamaan ostosi ja myyntisi heti tilinpäätöstiedotteen, osavuosikatsauksen, yrityskaupan tai osakeannin tai muun vastaavan merkittävän tiedon julkistamisen jälkeiseen aikaan. Ota silloinkin huomioon, ettei sinulla ole hankekohtaista sisäpiirintietoa.
 6. Varmista aina yhtiön sisäpiiriasiantuntijalta, onko tiedossa estettä kaupan tekemiseen.
 7. Älä anna neuvoja tai vihjeitä oman yhtiösi osakkeiden ostamisesta tai myymisestä.
 8. Muista, että kannustusoptiot on ilmoitettava ja rajoitusten alaisia arvopapereita.
 9. Huolehdi, että sisäpiirirekisteriin merkityt omat, lähipiirisi sekä määräys- ja vaikutusvallassasi olevien yhteisöjen tiedot ovat ajan tasalla.
 10. Tee kaikki sisäpiirirekisterin muutosilmoitukset viipymättä.
Muistilistan selitykset
 1. Älä käytä väärin sisäpiirintietoa missään tilanteessa. Yhtiön osakkeen kurssiin todennäköisesti vaikuttavia julkistamattomia tietoja ei saa käyttää omaksi eikä toisen hyväksi
 2. Älä levitä sisäpiirintietoja asiattomasti. Sisäpiirintietoa saa ilmaista vain osana työtehtävien hoitamista henkilöille, jotka jo ovat tai joista näin tulee sisäpiiriläisiä.
 3. Älä kierrä sisäpiirisäännöksiä lähipiirisi kautta. Lähipiirille ei saa antaa sisäpiirintietoa eikä heidän nimissään tehdä kauppoja omaan lukuun sisäpiirisäännösten vastaisesti.
 4. Hanki yhtiösi osakkeita vain pitkän aikavälin sijoituksiksi. Sisäpiiriläisen ei ole sopivaa käydä aktiivista kauppaa oman yhtiönsä osakkeilla. Tee yhtiösi osakkeiden hankinnasta pitkän tähtäimen suunnitelma, jota pyrit noudattamaan.
 5. Pyri ajoittamaan ostosi ja myyntisi heti tilinpäätöstiedotteen, osavuosikatsauksen, yrityskaupan tai osakeannin tai muun vastaavan merkittävän tiedon julkistamisen jälkeiseen aikaan. Ota silloinkin huomioon, ettei sinulla ole hankekohtaista sisäpiirintietoa. Markkinoiden luotettavuuden kannalta on tärkeää, että sisäpiiriläiset eivät tee kauppoja ennen kursseihin mahdollisesti vaikuttavien tietojen julkistamista. Älä milloinkaan tee kauppoja tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista edeltävien 14 vuorokauden aikana tai yhtiösi määrittämän tätä pitempänä kaupankieltoaikana. Ota aina huomioon mahdolliset hankekohtaiset sisäpiirintiedot.
 6. Varmista aina yhtiön sisäpiirivastaavalta, onko tiedossa estettä kaupan tekemiseen. Yhtiön koko sisäpiiri ei aina ole tietoinen kaikista valmisteltavista hankkeista tai niiden merkityksestä. Siksi on syytä varmistaa ajankohdan sopivuus yhtiön sisäpiirivastaavalta.
 7. Älä anna neuvoja tai vihjeitä oman yhtiösi osakkeiden ostamisesta tai  myymisestä. Sisäpiiriläisen antamien neuvojen ja suositusten saatetaan käsittää perustuvan sisäpiirintietoon. Siksi on paras olla neuvomatta.
 8. Muista, että kannustusoptiot ovat ilmoitettavia ja rajoitusten alaisia arvopapereita. Henkilöstön ja muiden ryhmien kannustamiseen käytettävien optioiden kauppoja koskevat edellä kerrotut ohjeet. Ilmoitusvelvollisten  kannustusoptiot on ilmoitettava erikseen yhtiön sisäpiirirekisterin pitäjälle, elleivät ne ole arvo-osuusjärjestelmässä.
 9. Huolehdi, että sisäpiirirekisteriin merkityt omat, lähipiirisi sekä määräys- ja vaikutusvallassasi olevien yhteisöjen tiedot ovat ajan tasalla. Omaan yhtiöösi kohdistuvat omat, puolisosi, alaikäisten ja kotona asuvien aikuisten lastesi tai muiden luonasi asuvien lähisukulaisten osakeomistukset ovat julkisia. Silloin kun yhtiösi on mukana sisäpiirirekisterijärjestelmässä, SIREssä ja kaikki ilmoitettavat arvopaperit ovat arvo-osuusjärjestelmässä, riittää perustietojen pitäminen ajan tasalla. Yhteisöjä ovat yhtiöt, yhdistykset, säätiöt yms.
 10. Tee kaikki sisäpiirirekisterin muutosilmoitukset viipymättä. Perustietojen muutokset, arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella olevien arvopaperien omistusmuutokset ja pörssin ulkopuolella tehtävät kaupat on ilmoitettava niin, että ne ovat 7 vuorokauden kuluessa muutoksesta yhtiösi sisäpiirirekisteristä vastaavalla henkilöllä.

Muistilista on julkaistu Sisäpiiriläisen oppaassa

Jaa artikkeli

Kommentit