Sijoituskirjat 2005 esittelyssä

01.01.2006

Pörssisäätiö poimi tälle sivulla katsauksen vanhempiin sijoituskirjoihin. Kaikki Pörssisäätiön esittelemät kirjat löytyvät Kirjat-asiasanalla.

Johdatus Suomen verojärjestelmään. Heikki Niskakangas, WSOY 2005.

Mitä tarkoitetaan välillisillä ja välittömillä veroilla? Mitkä luovutusvoitot ovat verovapaita? Miten osakeyhtiön jakamia voittoja verotetaan?

Johdatus Suomen verojärjestelmään on Suomen verojärjestelmää ja vero-oikeutta käsittelevä perusteos. Kirjassa esitetään helppotajuisesti yleiset verotukseen liittyvät käsitteet ja verotusperiaatteet. Se soveltuu erinomaisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille johdannoksi vero-oikeuteen. Kirjan kirjoittaja Heikki Niskakangas toimii Helsingin kauppakorkeakoulun vero-oikeuden professorina.

Kirja on saatavana esimerkiksi WSOY:n verkkokaupasta

Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta. Jarmo Leppiniemi ja Tapani Kykkänen, WSOY 2005.

Mitä tilinpäätös kertoo yrityksestä?

Tervetuloa kirjanpidon kiehtovaan maailmaan! Leppiniemen ja Kykkäsen kirja valottaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteita ja niiden välisiä suhteita.

Osakesijoittajalle tilinpäätöksen lukemista ja analysointia valottava osa lienee kirjan mielenkiintoisinta luettavaa. Teos on tarkoitettu ensisijaisesti alan opiskelijalle, mutta konkreettiset esimerkit ja harjoitustehtävät toimivat hyvin myös sijoittavan apuna.

Kirja on saatavana esimerkiksi WSOY:n verkkokaupasta

Menesty osakesijoittajana. Kim Lindström, Talentum Yrityskirjat 2005.

Osakesijoittajan avuksi

Suomalaiset osakesijoittajat ovat saaneet uuden, käytännön sijoitustoimintaan keskittyvän oppaan. Kim Lindström on kirjoittanut kirjan kaikille, joita osakemaailma kiehtoo ja jotka haluavat tehdä itse sijoituspäätöksiään.

Menesty osakesijoittajana on tehty nimenomaan suoraan osakkeisiin sijoittavan näkökulmasta. Kirja pyrkii kertomaan, miten osakesalkun tuottoa voi kasvattaa riskitasoa lisäämättä perehtymällä osakemarkkinoiden toimintatapoihin ja hyödyntämällä markkinapsykologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Erityisen mielenkiintoiseksi kirjan tekevät Lindströmin omat oivallukset ja havainnot, joita pitkäaikainen henkilökohtainen sijoitustoiminta on tuottanut.

Kirja on saatavana esimerkiksi Talentumin kirjakaupasta

Yhtiökokous Corporate Governancen hengessä, Tomas Lindholm; Vesa Rasinaho; Olli V. Virtanen, WSOY 2004

Yhtiökokous on osakkeenomistajalle tärkeä tilaisuus hankkia tietoa yhtiön toiminnasta. Mutta miten yhtiökokouksessa tulee käytännössä toimia? Yhtiökokous Corporate Governancen hengessä -kirja antaa yksityiskohtaisia neuvoja kokouskäytännöstä niin osakkeenomistajalle kuin hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajallekin.

Kirja muistuttaa muun muassa, että osakasluetteloon merkityllä ja kokoukseen ilmoittautuneella osakkeenomistajalla on aina puheoikeus kokouksessa. Lisäksi se tarkastelee yhtiökokouskäytäntöä laajemminkin ja pohtii sen kehittämistä.

Saatavana esimerkiksi WSOY:n verkkokaupasta

Verouudistus 2005. Heikki Niskakangas et al. WSOY, ilmestynyt syyskuussa 2004

Verouudistus 2005 on jämerä apu verotuksen suunnitteluun. Suomen eturivin veroasiantuntijoiden kirjoittama kirja käy läpi yritys- ja pääomaverouudistusta yksityiskohtaisesti osakesijoittajaa unohtamatta. Teoksesta selviää mm. millainen on uusi osinkoverotusjärjestelmä, miten ketjuverotus on tarkoitus poistaa ja miten vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotus muuttuu. Kirja vaatii lukijalta asiantuntemusta, paneutumista ja kärsivällisyyttä, mutta palkitsee vastaavasti kattavuudellaan.

Kirjoittajina mm. nimekäs professorikaarti: Heikki Niskakangas, Kari S. Tikka, Marjaana Helminen ja Jarmo Leppiniemi.

Warrantti – jokamiehen johdannainen. Michael Nelskylä. WSOY 2004

Selkeä opas warranttisijoittamiseen

Warranttisijoittaminen on parhaimmillaan erittäin tuottoisaa ja kiinnostaa siksi yhä useampaa yksityissijoittajaa. Koska warrantteihin sisältyy myös riskiä, sijoittajan on syytä opiskella ainakin warranttien perusteet ennen markkinoille astumista. Michael Nelskylän uusi warranttikirja on selkeä ja helppotajuinen, mutta riittävän perusteellinen opas tähän tarkoitukseen.

Myös aloittelijoille sopiva kirja kertoo, miten warrantteja voi ja kannattaa käyttää osana omaa sijoitussalkkua. Kirja kertoo, mitä warrantit ovat ja mitä huonoja ja hyviä puolia niihin liittyy. Oma kappaleensa on omistettu arkiselle kaupankäynnille: miten warrantteihin sijoitetaan, mitä se maksaa ja miten warrantit toimivat verotuksessa.

Kirjoittaja Micheal Nelskylä vastaa SG Corporate and Investment Bankin Pohjoismaiden listatuista johdannaistuotteista.

Uusi talousopas

Elämäsi rahat on monipuolinen ja maanläheinen opas kodin raha-asioiden hoitamiseen. Kannattaisiko ostaa oma auto? Entä olisiko vuokralla asuminen järkevä vaihtoehto asuntolainalle? Kirja esittelee tavanomaiset säästämis- ja sijoitusmuodot sekä myös joukon harvinaisempia sijoituskohteita, kuten antiikkia, postimerkkejä ja kolikoita.

Osakesäästäjälle kirjassa on selkeästi jäsenneltyä asiaa osakkeiden tuottomahdollisuuksista riskejä unohtamatta.

Mukavasti kirjoitettu kirja vaatii lukijalta myös kriittistä silmää: esimerkiksi sijoitusvakuutusten edut korostuvat, mutta niiden kulut ovat jääneet vähälle huomiolle.

Elämäsi rahat. Joka kodin talousopas/ Hultkrantz, Johan ja Masalin, Björn/ Kustannusosakeyhtiö Nemo, 2004

Yritys sijoittajamarkkinoilla / Kariola, Angervuo, Niemelä / WSOY 2004

Markkinoiden vuorovaikutuksesta ammattilaisilta

Sijoittajaviestintä ja sijoittajasuhteiden hoitaminen ovat näkyvä osa julkisesti noteeratun yrityksen toimintaa. Tässä kirjassa selvitetään sijoittajaviestinnän kenttää, toiminnan dynamiikkaa sekä eri toimijoiden vuorovaikutussuhteita. Aihetta käsitellään havainnollisesti lukuisten käytännön esimerkkien ja kokemusten valossa. Kirja sopii paitsi talousjohdolle, toimitusjohtajille, hallitusten jäsenille, myös analyytikoille ja yksityissijoittajille sekä oppikirjaksi.

Miten sijoitan rahastoihin / Puttonen, Vesa, Repo, Eljas / WSOY, 2003

Rahastosijoittaminen tutuksi

Maailmalla on kymmeniä tuhansia sijoitusrahastoja. Jotta löytää oikean ja itselleen sopivan sijoitusratkaisun, on hyvä tietää rahastosijoittamisen perusteet. Kirja kertoo niin aloittelijalle kuin suursijoittajallekin, mitä sijoitusrahastot ovat ja miten ne toimivat sekä kuinka rahastojen avulla voi vaurastua. Kirjassa esitellään myös mm. erilaisten tunnuslukujen laskemista ja tulkintaa, internetin hyödyntämismahdollisuuksia rahastosijoittamisessa sekä esimerkkitapauksia onnistuneista ja epäonnistuneista rahastostrategioista.

Vesa Puttonen on rahoituksen professori Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Eljas Repo on Arvopaperi-lehden päätoimittaja.

Talouselämän sanavaraston varasanasto / Henri Juva, Jukka Kuikka / WSOY, 2003

Sanavarasto leikkimielisille

Tämän humoristisen kirjan humoristiset tekijät kuvailevat kirjan ajatusta näin: ”Epäselvän lauseen takana on aina epäselvä ajatus. Kun epäselvät lauseet muodostuvat mitään tarkoittamattomista sanoista, häpeä siirtyy kuulijalle. Hän saattaa luulla, ettei ymmärrä asiaa, vaikka mitään ymmärrettävää ei olisikaan. Oikeasti häpeä kuuluu puhujalle.”

Tämä talouselämän sanastoa selventävä sanakirja on aimo annos sarkasmia eikä siten ole tarkoitettu tosikoille.

IAS ja kansainvälinen tilinpäätös / Pontus Troberg / Talentum, 2003

Mistä uudessa tilinpäätösjärjestelmässä on kyse?

Kansainvälinen tilinpäätösraportointi eli IAS/IFRS -järjestelmä tulee pörssiyhtiöille pakolliseksi vuonna 2005. Tämä kirja valottaa IAS-standardien soveltamisen taloudellisia ulottuvuuksia, vaatimuksia ja vertailtavuutta.

Kirjassa kuvataan, miten pääomamarkkinat vaikuttavat talousraportointiin. Samalla siinä perehdytetään IAS-tilinpäätösraportoinnin taloudelliseen asiasisältöön eikä pelkästään yksittäisiin sääntöihin. Kirja on tarpeeksi selkeää luettavaa myös ei-ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää, mistä uudessa järjestelmässä on kyse.

Arvopaperimarkkinalaki / Jarkko Karjalainen, Jarmo Parkkonen / Lakimiesliiton kustannus/Talentum, 2003

Lain kirjain perusteoksessa

Arvopaperimarkkinalain kattava kommentaariteos selostaa lain sisällön, säännösten taustat ja perustelut. Juridinen perusteos on kirjoitettu selkeäksi yleisselostukseksi arvopaperimarkkinasäännöstöstä. Lain lisäksi kirjassa käydään läpi sitä täydentäviä säännöksiä.

Kirjassa kerrotaan myös valtiovarainministeriön ja Rahoitustarkastuksen tärkeimmät tulkinnat lain sisällöstä eri tapauksissa.

Ammattimainen sijoittaminen / Juha-Pekka Kallunki, Minna Martikainen, Jaakko Niemelä / Talentum, 2002

Yhä useammalla suomalaisella on varaa sijoittaa

Kun perinteiset pankkitalletukset tuottavat entistä huonommin, on halukkuus etsiä uusia sijoituskohteita lisääntynyt. Teoksessa kuvataan koko sijoitusprosessi vaihe vaiheelta jäljitellen ammattimaisen sijoittajan päätöksentekoa. Sijoittajan riskinsietokyvyn tunnistamisesta edetään sijoituksen onnistumisen mittareihin saakka.

Havainnolliset esimerkit kertovat, mitä tekijöitä sijoittajan tulee ottaa huomioon ennen päätöksentekoa. Ammattimainen sijoittaminen on käytännönläheinen perusteos, joka soveltuu sekä itsenäisesti sijoittaville että sijoitusneuvojille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan.

Sijoittajan verokirja / Elina Fasóulas / Verotieto Oy, 2001

Tuntuuko joskus siltä, että eksyt veroviidakkoon?

Osaatko laskea osakkeiden myyntivoiton? Entä miten split, uusmerkintä tai osakevaihto vaikuttavat myyntivoiton määrään? Tiedätkö, mitkä korot ovat vähennyskelpoisia ja kenen verotuksessa vähennys kannattaa tehdä? Voiko arvopaperikauppa olla elinkeinotoimintaa? Mitä veroetuja liittyy sijoitusvakuutukseen?

Kaikkiin näihin ja moniin muihin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin löydät vastauksen Sijoittajan verokirjasta. Kirja on helppolukuinen ja sisältää paljon selventäviä esimerkkejä.

Kirjan voit tilata joko Veronmaksajain keskusliiton internet-sivuilta tai puhelimitse numerosta 0203-51 511.

Sijoitusrahastolainsäädäntö / Ilkka Harju, Jarkko Syyrilä / WSOY, 2001

Sijoitusrahastoihin liittyvän oikeudellisen perustietämyksen tarve kasvaa jatkuvasti

Kirjan tavoitteena on antaa lukijalle käsitys siitä, mitä sijoitusrahastotoiminta on ja miten sitä säännellään yhtäältä Euroopan tasolla ja toisaalta kansallisesti.

Kirjassa käydään läpi sijoitusrahastojen sijoitustoimintaa ja rahastojen hallinnointia koskevat säännökset sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tehtävät ja velvollisuudet. Rahastosijoittajan asemaan ja oikeuksiin kiinnitetään kirjassa erityistä huomiota. Siinä käsitellään myös sijoitusrahastotoimintaan liittyvät vastuukysymykset.

Jaa artikkeli

Kommentit