Miten luet Liisan listoja?

02.03.2006

Liisan listan, Tulosparantajat-listan ja Arvoyhtiöt – listan avausnäkymässä esitellään yhtiön järjestysnumero listalla, nimi ja yleisarvosana. Klikkaamalla linkkiä saat näkyviin täydellisen listan käytetyistä tunnusluvuista ja niiden arvoista. Tulosparantajat ja Arvoyhtiöt-listoja voit katsella myös taulukosta xy-käyränä.

Tunnusluvut
Liisan lista:

Kannattavuuden tunnusluvut

ROI %
– return on capital, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, kuvaa yrityksen kannattavuutta. Sijoitettuun pääomaan kuuluvat sekä sijoitettu oma että vieras pääoma. Yli 20 prosentin tuotto on erittäin hyvä.

ROE %
– return on equity, oman pääoman tuottoprosentti, kuvaa yrityksen kannattavuutta erityisesti oman pääoman näkökulmasta. Muilta osin samanlainen kuin ROI % ja tulkitaan/käytetään samalla tavalla.

Ylläolevia pääoman tuottolukuja käytetään Liisan listalla yleensä muutaman vuoden keskiarvoina, jotta pidemmän aikavälin kannattavuus tulisi paremmin esille.

Arvostuksen tunnusluvut

P/BV
– price/book, osakekurssin suhde omaan pääomaan per osake. Tunnusluku kertoo kuinka moninkertainen yhtiön arvostus on yhtiössä olevaan omaan pääomaan nähden. Kun suhdeluku on esimerkiksi 3, yhtiön arvo on kolminkertainen nykyisin yhtiön taseessa olevaan omistajien varallisuuteen nähden. Eli tällaisessa tapauksessa kaksi kolmasosaa arvosta siis perustuu lähinnä odotuksiin tulevaisuuden hyvästä tuotosta. Kannattavilla yhtiöillä on yleensä korkeampi P/BV, mutta samalla tietysti myös enemmän riskiä koska osakkeen hinta voi pudota korkealta jos kannattavuus heikkenee. Matalan P/BV-luvun yhtiöitä kutsutaan usein arvoyhtiöiksi.

P/E
– price/earnings eli voittokerroin. P/E on ehkä käytetyin osakkeen arvostusta kuvaava tunnusluku. Se lasketaan jakamalla viimeinen osakekurssi osakekohtaisella tuloksella. Luku kertoo monenko vuoden voitoilla pystyisi maksaman osakkeen hinnan.

Kasvun tunnusluvut

EPS kasvu
– earnings per share kasvu eli osakekohtaisen tuloksen kasvu. Tulevien vuosien osalta EPS kasvu kertoo kuinka nopeasti yhtiön odotetaan kasvattavan tulostaan.

Liisan listalla on tarkoitus jatkossakin käyttää kasvun osalta etupäässä aidon tuloskasvun tunnuslukuja. Esimerkiksi liikevaihdon kasvua ei käytetä koska kasvun sinänsä ei pitäisi olla yhtiöille itseisarvo. Osakkeenomistajille tuottoa tuo vain kannattava kasvu, joka samalla nostaa mm. osakekohtaista tulosta.

Muut tunnusluvut

Osinkotuotto-%
Osinkotuotto-% kertoo kuinka monen prosentin tuoton yhtiön osingoista saa nykyiseen osakekurssiin verrettuna joltain tulevalta vuodelta. Mikäli osinkotuotto-% on laskettu joltain menneeltä vuodelta niin tällöin osinko on suhteutettu silloiseen osakekurssiin. Jos yhtiön osinko ollut tasainen eli ei ole kyse mistään yksittäisen vuoden poikkeuksellisen suuresta osingosta ja osinkotuotto-% on korkea eli esimerkiksi riskitöntä korkoa suurempi, niin silloin yhtiön osakekurssi on yleensä keskimääräistä vähäriskisempi.

Muitakin tunnuslukuja voi hyödyntää

Kuten listan esittelyssä todettiin, niin listan muodostamiseen käytetyt tunnusluvut voivat jatkossa vaihdella. Samoin jokainen omia listoja muokkaava henkilö huomaa, että käytössä oleva tunnuslukuvalikoima on erittäin suuri ja siten muitakin kuin ylläesiteltyjä tunnuslukuja voi ja kannattaa listojen muodostamisessa kokeilla. Valuatumin yhtiömallit sisältävät käytännössä kaikki mahdolliset tunnusluvut, mutta suuren valikoiman vuoksi vain yleisimmin käytetyt tunnusluvut on laitettu valikoihin näkyviin. Jos jokin haluamanne tunnusluku mielestänne listoilta puuttuu, niin tällöin voitte lähettää pyynnön luvun lisäämisestä Valuatumille järjestelmän sivun alalaidasta löytyvästä ”Lähetä kehitysehdotus” -linkistä. Lisää tunnuslukujen selityksiä löytyy Valuatumin www-sivuilta.

Tulosparantajat ja Arvoyhtiöt:

Tulosparantajat- ja arvoyhtiöt-listoja voi katsella myös kuvaajan avulla. Kuvaaja kertoo havainnollisesti muodostuuko jonkin yhtiön hyvä listasijoitus matalasta arvostusluvusta (Y-akselilla oleva P/E tai P/BV) vaiko kenties odotetusta korkeasta tuloskasvusta (EPS-kasvu) tai kannattavuudesta (ROE-% eli oman pääoman tuotto). Yhtiöt näkyvät taulukossa pieninä symboleina ja viemällä hiiren ko symbolin päälle saa esiin yhtiön nimen. Osasta yhtiöistä saa klikkaamalla myös lisätietoa.

Tulosparantajat-lista

Listalla verrataan yhtiöiden kuluvan vuoden P/E-lukua (Y-akselilla)  niiden kahden seuraavan vuoden ennustettuun tuloskasvuun (EPS kasvu, X-akselilla). Korkean P/E-luvunhan pitäisi merkitä odotettua korkeaa tuloskasvua ja toisaalta matala P/E-luku indikoi siihen että markkinoiden odotukset yhtiöiden tuloskasvusta ovat vaisut.

Arvoyhtiöt-lista

Listalla verrataan yhtiöiden kuluvan vuoden oman pääoman arvostuskerrointa (P/BV-lukua, Y-akselilla) yhtiöiden ennustettuun oman pääoman tuottoon parin seuraavan vuoden ajalta. Teoriassahan korkean P/BV-luvun pitäisi liittyä korkeaan oman pääoman tuottoon ja päinvastoin.

Lisätietoja tunnusluvuista ja niiden käytöstä

Listoilla käytettyjä tunnuslukuja on esitelty tarkemmin yllä Liisan listan yhteydessä. Lisätietoja XY-graafien tulkinnasta

Ennusteiden luotettavuudesta löytyy useimmiten lisätietoja

Tulosparantajat- ja arvoyhtiöt-listat pohjautuvat puhtaasti tuleviin ennusteisiin, joten niiden sisältöön tulee suhtautua erityisen kriittisesti. Ennen kuin tekee johtopäätöksiä minkään yhtiön arvostustasosta olisi syytä arvioida itsekin ennusteiden luotettavuutta. Vaikka osa ennusteista pohjautuukin usean analyytikon konsensusennusteisiin, niin täytyy muistaa että analyytikot ovat usein myös kollektiivisesti huomattavan väärässä kun puhutaan pidemmän aikavälin ennusteista. Osasta yhtiöistä on linkin takana tarjolla lisätietoa ja näiden yhtiöiden osalta kannattaa tutustua myös ”Ennuste vs Toteuma” -graafeihin, jotka varsin havainnollisesti esittävät analyytikoiden historiallisia ennustevirheitä ja antavat ehkä jotain perspektiiviä siihen kuinka helposti ennustettavia eri yhtiöiden tulokset ovat ja kuinka paljon ennusteisiin kannattaa siten luottaa. Lisäksi kannattaa muistaa että muutokset yhtiöiden toimintaympäristössä jatkossa voivat yhtäkkiä aiheuttaa hyvin suuria ennustevirheitä vaikka historiallisesti ennusteet olisivatkin osuneet kohtuullisesti.

Jaa artikkeli

Kommentit