Tehokkaampaa taloustiedon koulutusta

02.03.2006

Kouluihin tarvitaan lisää taloutiedon opetusta ja alan opettajille halutaan lisäkoulutusta, todetaan Pörssisäätiön ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL:n selvityksessä.

Suomalaisten koulujen taloustiedon opetusta on lisätty lukuvuoden 2005-2006 aikana. Koska opetusta oli pitkään vähän, opettajilla on tarvetta lisäkoulutukseen. Tämä käy ilmi Pörssisäätiön ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL:n selvityksestä.

Talousasioiden ymmärryksen lisääminen on erittäin tärkeää, koska nykyisin yksityishenkilöt joutuvat tekemään suuria ja vaikeita taloudellisia ratkaisuja heikosti valmistautuneina. Perustiedot talousasioista tulee antaa kaikille oppilaille, jotta heillä aikuisena on paremmat edellytykset tehdä omaa talouttaan koskevia pieniä ja suuria päätöksiä.

OECD: talousasioiden ymmärrys heikkoa

OECD on kiinnittänyt jäsenmaittensa huomiota aikuisväestön heikkoon talousasioiden ymmärrykseen julkaisemassaan raportissa Improving Financial Literacy ja suosittelee talouskasvatuksen lisäämistä aikuisväestön keskuudessa ja opetuksen aloittamista jo kouluissa. Talousasioiden ymmärrystä tarvitaan entistä enemmän, muun muassa siksi että ihmiset joutuvat tulevaisuudessa kantamaan enemmän vastuuta eläkkeistään.

– Kansantalouden, elinkeinoelämän ja yksityistalouden nykyistä parempi ymmärrys on tärkeää myös Pörssisäätiön tehtävän näkökulmasta. Mitä paremmin kansalaiset tuntevat talouden perusteet sitä paremmat edellytykset heillä on hoitaa hyvin omia talous- ja raha-asioitaan ja arvioida eri säästämistapoja mukaan lukien arvopaperisäästäminen. Suomalaisten talousasioiden tuntemus kaipaa kohennusta, sanoo toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine Pörssisäätiöstä.

Peruskoulussa taloustietoa opetetaan yhdeksännellä luokalla yhteiskuntaopin yhteydessä ja lisäksi joissakin kouluissa vapaaehtoisena aineena. Uusissa, viimeistään ensi vuonna voimaantulevissa opetussuunnitelmissa peruskoulun yhteiskuntaoppi sai yhden lisätunnin. Lukion osalta taloustieto, joka oli ennen valinnaiskurssi, on tullut uusissa opetussuunnitelmissa pakolliseksi kurssiksi kaikille lukiolaisille.

Täydennyskoulutusta opettajille

– Jotkut lukion opettajat eivät ole vuosiin opettaneet taloustietoa ja opiskeluajan tiedot ovat jo vanhentuneet. Kaikki taloustiedon opettajat eivät ole yliopistossa opiskelleet kansantaloutta vaan muita yhteiskunnallisia aineita. Opetussuunnitelmien muutokset tekevät täydennyskoulutuksesta välttämättömän. Taloustiedon perusteita on sisällytettävä opettajien peruskoulutukseen systemaattisen täydennyskoulutuksen ohella, toteaa HYOL:n puheenjohtaja lehtori Riitta Mikkola.

Pörssisäätiö ja HYOL toteuttivat syksyllä 2005 kyselyn, jolla luodattiin taloustiedon opettajien käsityksiä eri säästämismuodoista, taloudellisesta turvallisuudesta ja arvopaperimarkkinoista. Kyselyyn vastasi yli sata opettajaa. Tutkimuksen teki Fountain Park Signals- menetelmällä.

Tutkimuksen mukaan osa opettajista on sisäistänyt taloustiedon erinomaisesti mutta osalla opettajista on tiedoissaan nykypäivän talouden toiminnasta puutteita.

Opettajat tuntevat säästämisen peruslainalaisuudet ja yhteiskunnallisen merkityksen. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittamista ei kuitenkaan koeta omakohtaiseksi vaihtoehdoksi. Vastaajien mielestä taloudellista turvallisuutta tuottavat säästäväinen elämä, asuntoon sijoittaminen ja työnteko. Eläkevakuutuksiin ja rahastosijoituksiin opettajat eivät tutkimuksen mukaan luota.

– Opettajat perustelevat säästäväistä elämää perustaloudenhoidon lainalaisuuksilla. Törsäilyyn ei ole varaa, oma talous on tasapainossa harkitsevaisella ja vaatimattomalla elämällä. Kulutushysteriaan suhtaudutaan kriittisesti. Opettajat perustelevat näkemyksiään kokemuksillaan ja omalla kotikasvatuksellaan, toteaa Tuomo Lähdeniemi Fountain Parkista.

Suomalaisten yritysten osakkeisiin sijoittamista opettajat pitävät turvallisena, koska tietoa yrityksistä on saatavilla. He näkevät sijoitusten hyödyntävän myös suomalaista talouselämää – moni perustelee osakkeisiin sijoittamista myös isänmaallisuudellaan.

Lisätiedot:

Pörssisäätiö, Sirkka-Liisa Roine ja Nina Tallberg
puh (09) 6689 160

HYOL ry, puheenjohtaja Riitta Mikkola
puh. 050 4122 711

Pörssisäätiö on aatteellinen säätiö, jonka tehtävä on arvopaperimarkkinoiden ja arvopaperisäästämisen edistäminen. Säätiö rahoittaa toimintansa omistamansa Pörssitalon vuokratuloilla.

Avainsanat:talous tutuksi
Jaa artikkeli

Kommentit