Mitkä käsitteet sijoittajan on hyvä tuntea?

23.03.2006

Sijoittajaprofessori Juha-Pekka Kallunki vastaa

[Toimituksen päivittämä pörssierien osalta 25.9.2006]

Tietotekniikka on helpottanut sijoittajien elämää. Osakkeiden kurssikehitystä voi seurata internetissä lähes reaaliaikaisesti. Aktiiviset osakesäästäjät käyvät kauppaa verkon kautta ja kaupat tapahtuvat heti, kun vielä kymmenen vuotta sitten yksityissijoittajat antoivat osto- ja myyntimääräyksensä pankin tiskillä. Välittäjien kilpailu on madaltanut kaupankäynnin kustannuksia.

– Sijoitusmarkkinoilla on aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja, joten sijoittaja tarvitsee myös enemmän tietoja osakkeiden osto- ja myyntipäätösten pohjaksi. Keskeiset käsitteet on hyvä tuntea, toteaaJuha-Pekka Kallunki.

Hajauttaminen. Sijoitus kannattaa hajauttaa useaan kohteeseen. Nyrkkisääntö on, etteivät yhden yrityksen osakkeet saa edustaa yli kymmentä prosenttia osakesalkun arvosta.

Riskipreemio ja tuotto-odotus. Osakesijoittamiseen kuuluu riski, kun kurssit heilahtelevat päivästä ja vuodesta toiseen. Riskipreemio tarkoittaa sijoittajan saamaa lisätuottoa siitä, että hän sijoittaa riskipitoisille osakemarkkinolle, eikä täysin riskittömiin kohteisiin, kuten valtion obligaatioihin. Riskipreemiota kuvaa se, että Helsingin pörssissä osakesijoitukset ovat pitkässä juoksussa tuottaneet keksimärin 4,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin pankkitalletukset. Osakkeiden tuotto-odotukset ovat siis korkeammat kuin riskittömien sijoitusten tuotto-odotukset.

Indeksi. Eri osakkeiden kursseista laskettu keskiarvo, joka kuvaa markkinoiden yleistä kurssikehitystä. Indeksi voi kuvata koko pörssin kehitystä, mutta niitä lasketaan myös eri toimialoilta. Indekseissä eri osakkeilla voi olla erilaisia painokertoimia.

Indeksiosuus eli ETF on uusi sijoitusjohde. Se on ikään kuin sijoitusrahasto, mutta sillä käydään kauppaa pörssissä. Indeksiosuuden hallinnointipalkkiot ovat oleellisesti pienemmät kuin sijoitusrahastossa, jopa 1/10 sijoitusrahaston kustannuksista. Siihen kuuluu kymmeniä osakkaita, joten se on aina hajautettu. Sillä on helppo käydä kauppaa, koska sitä ostetaan ja myydään pörssissä. Helsingin pörssissä on yksi indeksiosuus eli OMX 25.

Täsmäytyspäivä. Tuona päivänä osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osinkoon edelliseltä vuodelta.

Pörssierä. Arvopaperikaupan perusyksikkö, pienin määrä, jolla voidaan noteerata kurssi. Kauppaa voi käydä pienemmilläkin erillä. (Huom. Pörssierät poistuivat Helsingin pörssistä 25.9.2006.)

Allokaatio. Liittyy hajauttamiseen: miten sijoittaja painottaa salkussaan eri sijoituskohteita, kuten osakkeita ja korkosijoituksia. Lähtökohta on, että osa varoista kannattaisi sijoittaa aivan riskittömiinkin kohteisiin.

Splittaus. Tekninen toimenpide, jolla yhtiön osake jaetaan kahteen tai useampaan osaan, jolloin kurssikin jakautuu yhtä moneen osaan. Kun osake splitataan kahteen osaan, osakkaiden lukumäärä kaksinkertaistuu, mutta kurssi puolittuu. Omistusten yhteenlaskettu markkina-arvo pysyy kuitenkin samana. Osakkeiden splittaus tapahtuu tavallisesti silloin, kun osakkeen ja pörssierän korkea hinta alkaa haitata likviditeettiä.

Likviditeetti. Joillakin osakkeilla käydään pörssissä hyvin vähän kauppaa, ja siksi kurssitaso ei ole kohdallaan. Suursijoittajille epälikvidit osakkeet eivät ole mahdollisia sijoituskohteita, koska kerralla ei ole helppo myydä suuria eriä. Epälikvidin osakkeen hinta laskee, jos joku myy suuren määrän osakkeita.

Rajahinta. Sijoittaja voi osto- ja myyntitoimeksiannossaan ilmoittaa välittäjälle euromääräisen rajan, jonka alittavia tai ylittäviä toimeksiantoja ei saa suorittaa.

Lisää termien selityksiä löytyy sanastosta.

Jaa artikkeli

Kommentit