Valtio on suurin sijoittaja Helsingin pörssissä

05.04.2006

Valtion omistuksessa olevien yhtiöiden kurssit ja tulokset ovat nousussa. Vuoden kuluttua niillä on oma ohjausyksikkö valtioneuvoston kansliassa.

– Valtio on pitkäjänteinen omistaja, joka pyrkii kehittämään yhtiöitään esimerkiksi toimiala- ja omistusjärjestelyjen avulla. Viimeaikainen kehitys on osoittanut, että valtio-omisteisten yhtiöiden kurssi- ja tuloskehitys on ollut hyvä, sanoo johtaja Markku Tapio Kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Valtio omistaa 13 pörssiyhtiön osakkeita ja on pörssin suurin yksittäinen sijoittajataho. Sen omistusten yhteisarvo on vajaa 23 miljardia euroa. Omistajana valtio käyttäytyy samalla tapaa kuin mikä tahansa suuri sijoittaja.

Tuottavia omistuksia

Valtionyhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, jossa valtion omistusosuus on yli 50 prosenttia. Pörssiyhtiöistä valtionyhtiöitä ovat Finnair, Fortum ja Neste Oil. Valtion osakkuusyhtiöt ovat puolestaan yhtiötä, joissa valtio on huomattava vähemmistöomistaja. Pörssilistalla valtion osakkuusyhtiöitä on yhdeksän: Kemira, Kemira GrowHow, Metso, Outokumpu, Rautaruukki, Sampo, Sponda, Stora Enso ja TeliaSonera.

– Suurin osa valtio-omisteisista yhtiöistä on maksanut vähintään toimialan keskitasoa olevat osingot, joten yhtiöt ovat olleet tuottoisia sijoituskohteita. Sama politiikka jatkuu, Markku Tapio sanoo.

Mukana Pörssi-illoissa

Valtio-omistaja tapaa piensijoittajia esimerkiksi Pörssisäätiön Pörssi-illoissa eri puolilla maata. Yksityissijoittajille julkaistaan kahdesti vuodessa Omistaja & Sijoittaja -lehteä.

Suurena omistajana valtio on mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hallintokäytäntöjä ja kannustejärjestelmiä. Yhtiötasolla omistajapolitiikan lähtökohta on ollut, että valtio-omistaja esittää yhtiön hallitukseen yhtä virkamiestä ja muut jäsenet ovat riippumattomia asiantuntijajäseniä.

Markku Tapio uskoo, että syksyllä aloittava yhteispohjoismainen pörssilista on hyödyksi suurille ja keskisuurille valtionyhtiöille ja osakkuusyhtiöille, koska samalla toimialalla toimivia yhtiöitä on enemmän kuin Helsingin pörssissä.

Omistukseensa valtiolla on tavallisesti vain sijoittajaintressi, joten tavoitteetkin ovat yksinomaan taloudellisia. Poikkeuksia ovat Finnair, Fortum ja Neste, joiden omistuksessa nähdään myös strategisia hyötyjä.

Omistajaohjaus keskitetään

Valtiolla on osakeomistuksia 50 merkittävässä yhtiössä. Niistä 29 on valtionyhtiötä. Noteeraamattomat pienet valtionyhtiöt vastaavat monesti valtio-omistajan määrittelemistä erityistehtävistä elinkeino- ja yhteiskuntapolitiikan aloilla.

Parhaillaan valtio terävöittää sijoitustoimintaansa: markkinaehtoisten valtionyhtiöiden omistajaohjaus keskitetään eri ministeriöistä valtioneuvoston kansliassa sijaitsevaan yksikköön toukokuussa 2007.

– Markkinat ovat ottaneet päätöksen vastaan hyvin myönteisellä tavalla. Omistajaohjauksen keskittäminen tulkitaan takeeksi siitä, että valtion omistus noudattaa jatkossakin johdonmukaista linjaa, Markku Tapio sanoo.

Tällä hetkellä yhtiöiden omistajaohjaus on hajallaan yhdeksässä eri ministeriössä. Merkittävin on kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö, joka vastaa kymmenen pörssinoteeratun yrityksen omistajaohjauksesta. Pörssiyhtiöistä Sampoa ja Spondaa ohjataan valtiovarainministeriöstä ja Finnairia liikenneministeriöstä.

Omistuksia myynnissä

Valtion omistajapolitiikkaan kuuluu myös omistusten vähentäminen. Osakkeet myydään eduskunnan etukäteen antamien myyntivaltuutuksien puitteissa.Osakemyynnistä saatuja tuloja käytetään muun muassa valtionvelan lyhentämiseen, tutkimus- ja kehitystyöhön sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimintaedellytysten vahvistamiseen.

Matti Valli

Valtion omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 2.3.2006
YHTIÖ YHTIÖN VALTION
Osake-
määrä
Osakkeiden markkina-
arvo
Omistus- osuus Omistuksen arvo
milj. kpl milj. euroa % milj. euroa
Finnair Oyj 87,5 1 136 56,6 643
Fortum Oyj 875,3 17 979 51,5 9 262
Kemira Oyj 124,8 1 786 48,7 869
Kemira GrowHow Oyj 57,2 347 30,0 104
Metso Oyj 141,7 4 339 11,1 481
Neste Oil Oyj 256,4 6 705 50,1 3 359
OMX Abp 118,5 1 682 1,3 21
Outokumpu Oyj 181,3 2 719 37,8 1 027
Rautaruukki Oyj 138,9 3 958 40,1 1 586
Sampo Oyj 571,7 9 673 13,9 1 341
Sponda Oyj 79,2 684 34,3 235
Stora Enso Oyj* 813,0 9 682 11,9 1 162
TeliaSonera AB 4 675,2 20 758 13,2 2 736
YHTEENSÄ 81 447 22 827

* osakesarjat yhteensä

Jaa artikkeli

Kommentit