Miten sijoitetaan arvo- ja kasvuyhtiöihin?

04.05.2006

Sijoittajaprofessori Juha-Pekka Kallunki vastaa

Miten arvo- ja kasvusijoittajat toimivat?

– Arvosijoittaja uskoo löytävänsä osakkeita, jotka ovat todelliseen arvoonsa nähden edullisia. Kasvuosakkeisiin erikoistuneet sijoittajat uskovat löytävänsä tulevaisuuden voittajayhtiöt eri toimialoilta, jopa kokonaan uusien toimialojen huomispäivän lupaukset. Arvosijoittajat karttavat riskiä ja tyytyvät pienempään tuottoon. Kasvusijoittajat hakevat suurta tuottoa ja hyväksyvät suuret riskit. Piensijoittajan salkussa voi olla sekä arvo- että kasvuyrityksiä, oman riskinsietokyvyn mukaan.

Mistä tietää, mitkä ovat kasvu- ja mitkä arvoyrityksiä?

– Kasvu- ja arvoyritykset erottaa toisistaan vertaamalla yritysten markkina- ja substanssi- eli tasearvoja. Tsearvoja mitataan tunnusluvulla P/B. Kasvuyrityksen markkina-arvo on lähes kaksi kertaa suurempi kuin tasearvo. Markkinat uskovat, että kasvu jatkuu. Perusturvallisen arvoyhtiön markkina-arvo ja tasearvo ovat varsin lähellä toisiaan. Markkinat eivät usko sen enempää suureen nousuun kuin laskuunkaan.

Miten sijoituksesta kasvuyritykseen saa arvonnousua?

– Tunnetulla kasvuyhtiöillä kuten Nokialla markkina-arvo voi olla jopa viisi kertaa suurempi kuin omaisuuden tasearvo. Aito kasvuyhtiö kasvattaa sekä liikevaihtoa että tulosta. Kasvuyhtiöt maksavat osinkoja varsin vähän tai ei lainkaan. Voitot sijoitetaan suoraan uuden kasvun synnyttämiseen. Kasvuyrityksen osakekurssi heijastelee suuria tulevaisuuteen liittyviä toiveita. Kovia kasvuodotuksia liittyy etenkin informaatiotekniikan, elektroniikan ja ohjelmistoteollisuuden alojen yrityksiin.
Kasvuyrityksissä kasvu tulee pitkän aikavälin tulevaisuuden odotuksista, joten niihin liittyy suuri riski. Jos tulevaisuuden odotukset eivät toteudukaan, kurssi saattaa nopeasti pudota. Näin kävi viime syksynä Nokian Renkaat Oyj:lle, jonka kurssi putosi huonojen uutisten takia 21 eurosta 11 euroon.

Miten sijoituksesta arvoyritykseen saa tuottoa?

-Arvoyhtiöiltä odotetaan suuria osinkoja ja niiden vahvuutena on vahva tase. Markkina-arvo on varsin lähellä omaisuuden tasearvoa, eivätkä sijoittajat juurikaan usko yhtiöiden tulevaan kasvuun ja osakkeiden arvonnousuun. Arvoyrityksiä ovat perinteiset perusteollisuuden ja kaupan alan yritykset sekä rahoitusalalla toimivat yritykset kuten pankit ja vakuutusyhtiöt. Arvo-osakkeilla kurssivaihtelut ovat pieniä, kuten myös kurssipudotuksen riski.
On muistettava, että arvo-osakkeiden kurssit ovat 2-3 vuoden aikana nousseet melkoisesti varsinkin metalliteollisuudessa, joten kurssitason pysyvyydestä ei voi sanoa mitään varmaa.

Matti Valli

Jaa artikkeli

Kommentit