Arvopaperikeskus säilyttää osakkeita

09.05.2006
Mikä sijoitusalan organisaatio?- osa 1

Nykyään arvopaperikeskuksena toimii Euroclear. Se ylläpitää arvo-osuusrekisteriä, selvittää arvopaperikaupat ja hoitaa myös sijoitusten siirrot Suomen rajojen yli. Yksityissijoittaja voi säilyttää osakkeitaan Euroclearin maksuttomalla arvo-osuustilillä.

Euroclearista saa myös tietoja pörssiyhtiöiden omistajista. Tietoja voi selailla vastaanottoaulan sähköisillä asiakaspäätteillä. Keskuksen järjestelmästä löytyy myös listaukset kaikista pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisistä ja heidän omistuksistaan sekä niiden muutoksista. Toimittajat poikkevat usein piensijoittajan puolesta tarkistamassa, toimiiko yhtiön johto säädösten mukaan osakekaupoissaan.

Mikä on arvo-osuusjärjestelmä?

Paperille painetuista osakekirjoista luopuminen alkoi Suomessa vuonna 1992, jolloin osakkeita ryhdyttiin siirtämään sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear ylläpitää järjestelmää, johon kirjautuvat tiedot kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeista ja osakkeenomistajista.

Euroclear myös selvittää kaikki osakkeilla ja muilla arvo-osuusjärjestelmään kuuluvilla arvopapereilla tehdyt kaupat. Ketju alkaa, kun välittäjä saa asiakkaalta pörssitoimeksiannon. Pörssin järjestelmästä tieto kaupasta siirtyy automaattisesti arvopaperikeskuksen selvitysjärjestelmään. Euroclearissa valvotaan, että maksut ja arvopaperit liikuvat samanaikaisesti myyjältä ostajalle ja päinvastoin. Ostetut osakkeet kirjataan kaupantekopäivästä kolmen pankkipäivän jälkeen sijoittajan arvo-osuustilille, sillä osakekauppojen selvitysaika on kolme pankkipäivää.

Avaisinko arvo-osuustilin?

Kaikkien pörssiyhtiöiden suomalaisten osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili. Ulkomaalaisen omistamat arvo-osuudet voidaan kirjata omistajaluetteloon arvo-osuustilin pitäjän tai arvopaperinvälittäjän nimiin eli hallintarekisteröidä. Suomalainen omistaja ei voi pitää arvo-osuuksia hallintarekisteröidyllä tilillä, vaan ainoastaan omiin nimiinsä avatulla arvo-osuustilillä. Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää kuitenkin myös ulkomaalaisilta omistuksen rekisteröimistä.

Arvo-osuustili on yksityiselle suomalaiselle sijoittajalle pääosin ilmaista. Maksuttomiin palveluihin kuuluvat mm. tilin avaus, tili-ilmoitukset tilille tehdyistä kirjauksista, vuositiliote, osinkojen ja muiden tuottojen maksaminen, vanhaan omistukseen perustuvista osakeanneista ilmoittaminen sekä verotusta varten tarvittavien tietojen toimittaminen. Arvo-osuuksien siirto toiselle tilinhoitajayhteisölle maksaa 15 euroa. Siirto on tarpeen, kun osakkeet myy. Arvo-osuustili sopii hyvin esimerkiksi lahjaksi saatujen osakkeiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Jos tekee ahkerasti osakekauppoja, kannattaa avata arvo-osuustili jostakin pankista tai pankiiiriliikkeestä. Lue Pörssisäätiön Sijoituskoulusta lisää arvopaperivälittäjän valinnasta ja arvo-osuustilin avaamisesta.

Lisää tietoa Euroclearin sivuilta >> http://www.ncsd.eu/362_FIN_ST.htm

Satu Ojala

Jaa artikkeli

Kommentit