Vahvaa kotimaista omistusta kannattaa suosia

22.05.2006

Suomi hyötyy, kun yhtiön kasvu jatkuu kotimarkkinoilla ja päätösvalta säilyy lähellä.

Suomen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta vain 50 prosenttia on kotimaisissa käsissä. Luku on kansainvälisesti varsin alhainen. Ennätysvuonna 2000 Helsingin pörssin markkina-arvosta yli 70 prosenttia oli jo ulkomaisten omistajien hallussa. Yksityisen kotimaisen omistuksen vähäisyys saattaa olla merkki ulkomaisille sijoittajille siitä, että Suomi ei välttämättä ole hyvä paikka sijoittaa. Jos suomalaiset eivät sijoita Suomeen, eivät tänne sijoita muutkaan.

– Maamme yrityselämä tarvitsee käyttövoimakseen uutta pääomaa. Sitä saadaan vain, mikäli suomalaiset itse sijoittavat aktiivisesti oman maan yhtiöihin ja pitävät huolta osakemarkkinoiden likviditeetistä eli osakkeiden myynnin ja ostamisen sujuvuudesta. Toimivat pääoma- ja osakemarkkinat ovat edellytys yritysten kasvulle ja kehitykselle, sanoo Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n puheenjohtaja Christoffer Taxell.

Osaamisen karkaaminen huolestuttaa

Taxell korostaa, että ongelmana on nimenomaan kotimaisen omistuksen vähäisyys, eikä se, että ulkomaista omistusta on liian paljon. Ulkomaisen omistuksen kasvu suomalaissa pörssiyhtiössä on maamme pääomahuollon kannalta pelkästään hyvä asia. Sijoittajien ja koko kansakunnan kannalta huolestuttava puoli saattaa olla se, että ulkomaisen omistuksen kasvaessa myös pääkonttoritoimintoja ja osaamista alkaa siirtyä muihin maihin. Tämä voi heikentää taloudellista kasvua omassa maassa.

– Kotimaisen omistuksen vähäisyys lietsoo keskustelua tytäryhtiötaloudesta. Tätä keskustelua käydään monessa maassa vilkkaammin kuin Suomessa. Ilmiö kertoo siitä, että muissakin maissa omistuksen siirtyminen oman maan rajojen ulkopuolelle koetaan ongelmallisena, Taxell sanoo.

– Yhteiskunnan kannattaisi kannustaa kotimaista omistusta niin pörssiyhtiöissä kuin muutenkin, jotta esimerkiksi innostus ryhtyä yrittäjäksi kasvaisi, Christoffer Taxell sanoo. Ristiriitaista esimerkiksi on, että suomalaista omistajuutta ja omistajia toivotaan lisää, mutta samaan aikaan suomalaisten tahojen suora osakeomistus tehdään entistä vähemmän houkuttelevaksi.

Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunta on äskettäin kiinnittänyt huomiota omistuksen merkitykseen raportissaan ”hyvinvointi tarvitsee vastuullisia omistajia”. Neuvottelukunta toteaa, että kotimainen omistajuus luo pääomamarkkinoiden peruslikviditeetin. Suomalaisten yritysten ja markkinoiden pieni koko ovat esteitä ulkomaisille sijoittajille – ja kääntäen etu suomalaisille sijoittajille.

Jokamiehen omistajuudelle kannusteita

Neuvottelukunta esittää, että ”jokamiehen omistajuutta” edistettäisiin niin, että osinkotulot ja arvopaperien vuotuiset luovutusvoitot säädettäisiin verovapaiksi aina 5000 euroon saakka. Lisäksi valtionyhtiöiden yksityistämistä tulisi jatkaa. Yksityishenkilöitä pitäisi sitouttaa yhtiöön yksityisanneissa bonusosakkeilla. Taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta tulisi kohentaa kouluissa.

Raportin mukaan pörssiyhtiöt ovat olleet kasvun ja kehityksen ylläpitäjiä, sillä kasvuhakuiset yritykset pyrkivät listautumalla turvaamaan pääomahuoltonsa riippumattomuuden. Raportin johtopäätöksenä todetaan, että kasvun ja työllisyyden ylläpitämiseksi tarvitaan lisää listayhtiöitä.

Perheyritykset ovat kannattavia

Omistajuusraportin mukaan kannattavimpia yrityksiä ovat olleet perheyritykset sekä ulkomaalaisten omistamat yritykset. Nopeimpia kasvajia ovat olleet pörssiyhtiöt ja hitaimpia ulkomaiset yhtiöt. Vakavaraisuudella mitaten kärjessä ovat olleet valtionyhtiöt ja peränpitäjinä ulkomaiset yhtiöt.

Pörssiyhtiöissä työntekijöiden määrä on kasvanut eniten ja valtionyhtiöissä hitaimmin. Pörssiyhtiöissä ja ulkomaisten omistamissa yhtiöissä investoidaan suhteellisesti eniten osaamiseen ja t & k-toimintaan. Perheyrityksissä osaamisen kehittämiseen tehdyt investoinnit ovat vähäisimpiä, mutta investoinnit ovat tuottaneet tulosta tavallista paremmin.

– Yhteiskunnallisessa keskustelussa monasti unohdetaan, että hyvinvoinnin edellytykset tulevat Suomessa toimivista menestyvistä yrityksistä ja niiden tuottamasta lisäarvosta. Globaali kilpailu hyvistä omistajista on alkanut, Taxell korostaa.

Matti Valli

Jaa artikkeli

Kommentit