Osakkeita ei haluta myydä tappiolla

08.06.2006

Psykologiset tekijät vaikuttavat sijoittajan käyttäytymiseen ja voivat kaventaa sijoittamisen tuottoa. Esimerkiksi itse hankittua tappiollista osaketta on vaikea myydä.

– Mikäli opimme tuntemaan päätöksentekoomme vaikuttavia psykologisia tekijöitä, voimme ehkä tehdä parempia sijoituspäätöksiä, sanoo tutkija Mirjam Lehenkari Oulun yliopistosta. Mirjam Lehenkari tekee aiheesta väitöskirjaa, jota varten hän sai Pörssisäätiön apurahan vuonna 2004.

Lehenkari on tutkinut, käyttäytyvätkö suomalaiset piensijoittajat niin sanotun dispositioefektin mukaisesti, eli myyvätkö he mieluummin voitollisia kuin tappiollisia osakkeita. Aikaisempien tutkimusten mukaan sijoittajat niin Suomessa kuin maailmallakin välttelevät tappioiden realisointia.

– Verotuksellisesti tällainen käyttäytyminen on tietysti epäviisasta, sillä verotuksessa myyntitappiot ovat vähennyskelpoisia. Realisoimalla tappiollisia sijoituksiaan sijoittaja voisi pienentää maksettavaksi tulevien verojensa määrää, Lehenkari sanoo.

Tappiot vähentävät myyntihaluja laskevilla markkinoilla

Väitöskirjaansa varten Mirjam Lehenkari on tutkinut, miten sijoittajat käyttäytyvät laskevilla markkinoilla. Tutkimusaineistosta ei ole pulaa. Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämästä arvo-osuusrekisteristä löytyvät kaikkien suomalaisten yksityissijoittajien osakeomistukset sekä päivätasolla tapahtuneet ostot ja myynnit. Yhtä kattavaa sijoittaja-aineistoa ei tiettävästi muualta maailmalta löydy.

Lähtökohta oli selvittää, realisoivatko sijoittajat laskevassa markkinatilanteessa enemmän tappiollisia osakkeita kuin voitollisia osakkeita yksinkertaisesti siksi, että salkussa tappio-osakkeita on aikaisempaa enemmän. Tutkijaa kiinnosti se, laimeneeko tai katoaako dispositioefekti kokonaan laskevilla markkinoilla.

– Havainto on, että laskevillakin markkinoilla tappiot vähentävät sijoittajien myyntihalukkuutta. Voittojen ei nyt havaittu vaikuttavan sijoittajien myyntikäyttäytymiseen millään tavoin. Tämä selittyy osittain sillä, että sijoittajilla oli salkussaan aikaisempaa vähemmän voitollisia osakkeita, joita myydä, Mirjam Lehenkari sanoo.

Aikaisemmin ilmiötä on perusteltu sillä, että voittaja- ja tappiosijoittajat suhtautuvat riskiin eri tavalla. Voittajasijoittajien uskotaan olevan riskinkarttajia, jotka mieluummin realisoivat voittonsa kuin riskeeraavat sijoituksensa jäämällä odottamaan mahdollista kurssilaskua. Tappiosijoittajien uskotaan käyttäytyvän päinvastoin eli riskihakuisesti.

Lahjan tappiot voi realisoida

Tutkimuksessaan Lehenkari pyrkii antamaan selityksen sille, miksi sijoittajat välttelevät tappioiden realisoimista. Vaikuttaako sijoittajien myyntikäyttäytymiseen esimerkiksi se, onko osake hankittu itse vai onko se saatu lahjaksi. Alustavien tutkimustulosten mukaan näyttää siltä, että sijoittajan on helpompi myydä lahjaksi saatu tappio-osake kuin itse hankittu tappiollinen osake.

– Mukana on psykologiaa. Sijoittajat pitkittävät sellaisten tappiollisten osakkeiden myyntiä, jotka he ovat itse ostaneet. Huonosta sijoituspäätöksestä johtuvaa katumuksentunnetta halutaan välttää, Lehenkari sanoo.

Lahjaksi saatuihin osakkeisiin liittyviä tappioita voidaan realisoida ilman katumusta, koska kehnon sijoituspäätöksen on tehnyt joku muu kuin sijoittaja itse.

– Tutkimusten mukaan dispositioefekti pienentää sijoittajien ansaitsemia tuottoja: sijoittajien myymät voittajaosakkeet tuottavat jatkossa paremmin kuin heidän pitämänsä tappiolliset osakkeet, Lehenkari sanoo.

Matti Valli

Jaa artikkeli

Kommentit