Itävallan elinkeinoelämä sitoutunut pääomamarkkinoiden kasvuun

21.06.2006

Pääomamarkkinoiden koko suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2005 oli 43 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2001 oli 14 prosenttia.

Tohtori Richard Schenz oli kutsuttu puhumaan Pörssisäätiön järjestämään tilaisuuteen Action Plan for the Austrian Capital Market -projektista. Aloitteen Itävallan pääomamarkkinoiden kehittämisprojektiin teki vuonna 2001 Itävallan valtiovarainministeriö, joka kutsui Schenzin johtamaan projektia. Schenz oli tuolloin jäänyt eläkkeelle maan suurimman yhtiön ÖMV:n toimitusjohtajan tehtävästä.

Käytännössä projektilla pyritään edistämään Itävallan pankkikeskeisiä pääomamarkkinoita enemmän markkinarahoituksen suuntaan, kasvattamaan kysyntää ja tarjontaa pääomamarkkinoilla. Ennen muutaman vuoden ikäisen projektin alkua Itävallasta puuttui Schenzin mukaan pääomamarkkinakulttuuri. Yksityishenkilöiden sijoitukset ovat keskittyneet rahastoihin. Vain neljällä prosentilla oli projektin alkaessa suoria osakesijoituksia, nyt kahdeksalla prosentilla.

Kulttuurierot vaikuttavat

Pääomamarkkinoiden voimakas kasvu johtuu elinkeinoelämän vahvasta sitoutumisesta markkinoiden kehittämiseen. Hallitus, yritykset, pörssi ja eri järjestöt ovat ottaneet projektin omakseen. Taustayhteisöjä on jo melkein 30.

Schenz korosti puheessaan tiedon jakamista pääomamarkkinoiden merkityksestä. Suomen kannalta kiinnostava tapa osakekulttuurin tunnetuksi tekemiseksi ja osakkeiden kysynnän lisäämiseksi on Itävallan vapaaehtoinen eläkesäästöohjelma. Valtio tukee säästämistä maksamalla 9 prosentin preemion eläkesäästöille. Valtio antaa myös takuun pääoman takaisinmaksulle. Jos säästäjä maksaa järjestelmään 100 euroa, valtio maksaa lisäksi 9 euroa. Säästöistä 40 % on sijoitettava osakkeisiin. Eläke on aikanaan verovapaata tuloa.

Lisäksi Itävallassa on yksityistämisten yhteydessä suosittu kotimaisia sijoittajia, kun annit on ylimerkitty. Myyntivoitot ovat maassa verovapaita vuoden omistusajan jälkeen. Yritysveroprosentti on 25.

Itävallan projektia tilaisuudessa kommentoinut toimitusjohtaja Jukka Ruuska OMX:stä kiinnitti huomiota verotukseen, eläkkeisiin ja yksityistämiseen. Ruuska huomautti, että niihin täytyy edelleen paneutua myös Suomessa. Hän myös totesi, että yleisellä tasolla kilpailukykyisten sääntelyn ja markkinoiden integraation merkitys on olennainen kasvulle ja kehitykselle.

Mielenkiintoista Ruuskan mielestä on se, että Itävallassa pääomamarkkinoihin suhtaudutaan siten, että niihin voidaan vaikuttaa ei toimenpitein. Suomessa puolestaan uskotaan markkinavoimiin.

Oppia myös opettajalle

Schenz korosti tilaisuudessa, että Itävalta on oppinut Suomelta paljon pääomamarkkinoiden kehittämisestä. Toisaalta, Itävallan projektissa on paljon asioita, joista myös Suomen pääomamarkkinat voivat ottaa oppia.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine esitti, että yksi Pörssisäätiön tavoitteista on taloustiedon lisääminen kouluissa. Se on myös yksi Schenzin projektin tavoitteista.

Samalla Roine muistutti kahdesta muusta Pörssisäätiön tavoitteesta: osinkotulojen verovapauden määrittämisen 5 000 euroon saakka ja valtion omistusten yksityistämisen keskittämisestä suomalaisille sijoittajille.

Petri Vihervuori

Jaa artikkeli

Kommentit