Mistä pörssinotkahdukset johtuvat?

22.06.2006

Sijoittajaprofessori Juha-Pekka Kallunki vastaa:

Mistä pörssinotkahdukset johtuvat?

Yrityksiä ja kansantalouksia koskevat odotukset muuttuvat, mistä seuraa osakkeiden arvonvaihtelua ja kurssien heilahtelua. Nousut ja laskut kuuluvat osakesijoittamisen luonteeseen. Tällä hetkellä sijoittajat pelkäävät inflaation kiihtymistä ja siitä seuraavaa korkotason nousua. Sijoittajat epäilevät myös, kykenevätkö yritykset pitämään yllä kaksi vuotta jatkunutta hyvää tuloskuntoa. Tuotto on korvaus osakesijoitukseen liittyvästä riskistä. Piensijoittajan kannattaa muistaa, että osakeomistusten tuotto pitkällä aikavälillä on ylivoimaisen suuri verrattuna kaikkiin muihin sijoituskohteisiin. Pitkän aikavälin sijoitustoiminnassa kurssit välttämättä nousevat, joten kurssien väliaikaisella laskulla ei ole mitään merkitystä.

Avainsana on kuitenkin osakesalkun hajautus vähintään kymmeneen yritykseen, sillä yhteen tai kahteen yritykseen sijoittaminen muistuttaa lähinnä lottoarvontaa.

Mitkä kotimaan talouden ilmiöt enteilevät kurssipudotusta?

Kurssinotkahduksia ei voi juurikaan ennustaa, ei edes kurssihistoriaa tutkimalla. Mikäli sijoittajalla on aikaa, niin hän voi yrittää hakea markkinoilta yli- ja alihinnoiteltuja osakkeita. Kun mukaan lasketaan toimintaan käytetty aika ja kaupankäyntikustannukset, niin sijoittajan saama korvaus ajankäytöstään jää lopulta varsin pieneksi.

Mitkä maailmatalouden tekijät aiheuttavat suhdannelaskua?

Maailmantalous ja rahoitusmarkkinat ovat maailmanlaajuisia. Helsingin pörssin kurssitaso määräytyy sen mukaan mitä New Yorkin ja Euroopan suurissa pörsseissä tapahtuu. Helsingin pörssissä on mukana myös ulkomaisia omistajia, joiden näkemykset tulevaisuudesta vaikuttavat kursseihin ja muutamat yhtiöt ovat listautuneet ulkomaisiin pörsseihin.Monet maailmantalouden ilmiöt vaikuttavat yritysten tuloskuntoon ja sitä kautta pörssikursseihin. Öljyn tai energian hinnan kohoaminen voi alentaa niiden yritysten tulosta, joille öljyn hinta on kustannus.

Miten sijoittajien käyttäytyminen vaikuttaa kurssinotkahduksen kestoon ja määrään?

Sijoittajien oma käyttäytyminen vahvistaa kurssimuutosten suuntaa, ja tyypillisesti sijoittaja ylireagoi niin hyviin kuin huonoihinkin uutisiin. Sijoittajilla on taipumus myydä ja ostaa sen mukaan mitä muutkin tekevät, mikä aiheuttaa lyhytaikaista kurssien heiluntaa. Pitkäaikaiselle sijoittajalle kurssimuutoksilla ei ole merkitystä, koska hän ei käy kauppaa päivittäisten tai viikottaisten kurssivaihteluiden mukaan.

Pörssi on kuin huutokauppahuone: jokainen antiikkihuutokaupassa käynyt tietää, että tunnelman noustessa hinnat kohoavat. Ja päinvastoin: hiljaisina päivinä hyvää tavaraa saa hyvinkin halvalla.

Mistä toukokuussa 2006 koettu kurssipudotus syntyi: oliko se hetkellinen korjausliike vai alkaako nyt yleinen lasku?

Markkinoilla on alettu spekuloida öljyn hinnan kohoamisella ja etenkin sillä, että inflaatio ja korkotaso voisivat lähteä nousuun Yhdysvalloissa. Pienikin koronnousu on myrkkyä osakemarkkinoille, sillä sijoittajien mielenkiinto alkaa kohdistua korkosijoituksiin, joista saa paremman tuoton kuin osakkeista.

Onko osakkeiden kurssitaso parhaillaan oikea?

Kurssitaso on vasta samalla tasolla kuin vuosituhannen alussa 6-7 vuotta sitten. On tavattoman poikkeuksellista, että osakekurssit ovat näin pitkään pysyneet paikoillaan.

Jaa artikkeli

Kommentit