Sirkka-Liisa Roine: Sinustako osakesäästäjä?

25.09.2006

Kun säästää saadessaan, on ottaa tarvitessaan”, on viisas vanha sanonta. Mutta miksi sitten panna säästöjään osakkeisiin, joihin liittyy riski? Vaikkapa siksi, että riskillä on kaksi puolta: uhka ja mahdollisuus.

Riskejä voi hallita ja pitkäaikaiset osakesalkkujen tuottoa eivät muut vaihtoehdot ole pystyneet lyömään eikä tilanne todennäköisesti muutu tulevaisuudessakaan.

Pitkäaikaisen osakesalkun hankkiminen kannattaa aloittaa tekemällä suunnitelma, joka on syytä pitää mielessään. Aloittelijan pahimpia virheitä on joutuminen paniikkiin kurssien laskiessa, vaikkei laskulla olisikaan merkitystä omiin pitkäaikaisiin sijoituksiin. Sijoitussuunnitelmaa on toki syytä pohtia uudelleen, kun elämäntilanne muuttuu ja sijoitus- sekä riskinottomahdollisuudet joko paranevat tai heikentyvät tai myyntitarve sitten lähestyy.

Hyvä tapa aloittaa suunnittelu on miettiä, millaista varallisuutta on ennestään. Useinhan meillä suomalaisilla on eniten rahaa kiinni asunnossa, mökissä ja autossa, jotka halutaan säilyttää. Niitä voidaan joskus vaihtaa, mutta harvemmin ”syödä”. Talouden reservi koostuu yleensä pankkitilillä olevista säästöistä. Tavallinen pankkitili on siitä hyvä vaihtoehto, että rahat saa heti käyttöön, mutta siitä huono, että tuotto on heikko. Siksi reserveilleen kannattaa valita muita helposti käteiseksi muutettaviin kohteita, jos muu varallisuus on hitaasti myytävää ja pikemmin kuluja aiheuttavaa kuin tuottavaa.

Rahavarojen sijoittamista suunnitellessa kannattaa arvioida taloutensa tulevaisuutta useamman vuoden päähän. Jos säästöt ovat jo olemassa pitäisi miettiä, koska niitä on tarkoitus käyttää ja millaisina erinä. Lisäksi olisi hyvä pohtia, miten säästöt lähivuosina todennäköisesti kehittyvät.

Lyhtyaikaisilla säästöillä on uskaliasta hankkia osakkeita, etenkin jos ne on saatava sentilleen takaisin. Parin vuoden kuluessa tarvittavat rahat kannattaa varmuuden vuoksi yleensä sijoittaa osakekursseja vakaammin käyttäytyviin sijoituskohteisiin. Jos taas varat joutavat olemaan sijoitettuna todennäköisesti pitkään, osakkeet ovat varteenotettava vaihtoehto.

Miten alkuun?

Ennen aloittamista kannattaa paneutua osakemarkkinoiden käyttäytymiseen, jotta osaa varautua markkinoille ominaisiin nousuihin ja laskuin. Pörssikurssien kehitykseen vaikuttavat mm. talouden suhdanteet ja korkotaso, joiden aiheuttamiin riskeihin voi varautua hajauttamalla sijoituksensa eri toimialojen yhtiöihin. Hyviä osakkeita kannattaa pitää taantuman ajan ja odottaa aikaa parempaa. Niin voi menetellä, jos säästöjä on tarvittaessa irrotettavissa muista kohteista, kuten pankkitililtä tai muista korkosijoituksista.

Osakesäästäjäksi voi ryhtyä ostamalla ensin yhden yhtiön osakkeita ja myöhemmin toisen ja niin edelleen, tavoitteena 5 -10 yhtiön osakkeita sisältävä salkku. Osakekauppoihin liittyvien kulujen vuoksi kannattaisi kerralla sijoittaa 1 700-2500 euroa yhteen yhtiöön.

Helsingin Pörssissä käydään kauppaa noin 140 yhtiön osakkeilla. Yhtiöt on ryhmitelty suuriin, keskisuuriin ja pieniin. Lisäksi yhtiöt on jaettu toimialaryhmiin. Yhtiöistä saa tietoa, vaikkapa niiden omilta verkkosivuilta, jonne osoitteet löytyvät linkeistämme.

Osakesalkkunsa sisältöä kannattaa välillä tarkastella kriittisesti ja myydä pois sellaisten yhtiöiden osakkeet, jotka eivät enää täytä ostohetkellä asetettuja kriteerejä.

Osakekauppoja voi tehdä sekä arvopaperiasioita hoitavissa pankeissa, puhelimitse että verkon välityksellä. Sen jälkeen kun arvopaperinvälittäjä on valittu, sen kanssa voi tehdä sopimuksen arvo-osuustilin avaamisesta. Lisäksi pitää olla pankkitili maksujen hoitamista varten. Osakeomistuksen kirjataan arvo-osuustilille, josta saatavalta tiliotteelta selviävät omistukset ja niiden muutokset.

Sijoitusrahastoon voi ryhtyä säästämään pienemmillä summilla kuin on taloudellista sijoittaa suoraan osakkeisiin. Rahasto on hyvä vaihtoehto muutenkin, jos ei oma aika, kiinnostus ja osaaminen riitä suoraan osakesäästämiseen. Jos sijoittaminen alkaa kiinnostaa enemmän, voi siirtyä suoriin osakesijoituksiin. Ulkomaisiin kohteisiin kannattaa yleensä sijoittaa rahaston kautta. Talouselämää seuraavat haluavat usein mieluummin valita itse osakkeensa kuin luottaa sijoitusrahaston hoitajan sinänsä ammattimaiseen salkunhoitoon.

Tiedot päivitetty

Jaa artikkeli

Kommentit