Pörssin uusi osakeryhmittely on kuin vaatekaupasta tuttu

Tämähän on kuin vaatekaupassa: small, mediun ja large. Pörssiyhtiöt ryhmitellään jatkossa kolmeen markkina-arvoryhmään: Suuret yhtiöt (Large Cap), Keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja Pienet yhtiöt (Small Cap).

Pohjoismainen pörssilista otetaan käyttöön maanantaina 2. lokakuuta 2006 OMX:n Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin pörsseissä. Helsingin Pörssin Päälistan sekä NM- ja I-listan, Tukholman Pörssin A- ja O-listan sekä Kööpenhaminan Pörssin listan sijasta listayhtiöt esitetään Pohjoismaisella listalla. Yhtiöt ryhmitellään listalla markkina-arvon ja yhtiön toimialan mukaan.

Suurten ryhmään kuuluvat yritykset, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. keskisuurten ryhmään kuuluvat yritykset, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa – 1 miljardi euroa ja Small Cap -ryhmään yritykset, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa.

Markkina-arvoryhmät tarkastetaan puolivuosittain 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta perustuen yhtiön osakkeiden marraskuun ja toukokuun kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin.

Toimialaluokitus säilyy pörssissä

Yhtiöt jaetaan markkina-arvoryhmissään vielä toimialoihin Morgan Stanleyn ja Standard & Poor’sin kehittämän ja ylläpitämän kansainvälisen GICS (Global Industry Classification Standard) -luokitusstandardin mukaisesti.

Toimialaluokitus perustuu toimialaan, josta pääosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu. Toimialaluokat ovat:

 • Energia
 • Perusteollisuus
 • Teollisuustuotteet ja -palvelut
 • Kulutustavarat ja -palvelut
 • Päivittäistavarat
 • Terveydenhuolto
 • Rahoitus ja kiinteistöt
 • Informaatioteknologia
 • Tietoliikennepalvelut
 • Yhdyskuntapalvelut

Pohjoismaiseen kurssilistaan sisältyvät tiedot yhtiön kotipörssistä sekä osakkeiden kaupankäyntivaluutasta. Lisäksi listalla on tieto siitä, onko yhtiöllä LP-markkinatakaaja, onko yhtiö tarkkailulistalla.

Kauppaa käydään yritysten osakkeiden noteerausvaluutassa. Valtaosa välittäjistä tarjoaa valuutanvaihtopalveluita kauppoja varten.

Osakekauppojen selvitys tapahtuu entiseen tapaan paikallisissa arvopaperikeskuksissa (Tanskassa VP ja Ruotsissa sekä Suomessa NCSD). Sijoittajat saavat osakekauppoja koskevat tiedot käyttämältään arvopaperivälittäjältä.

Listautumisvaatimukset ovat nyt yhteispohjoismaiset

Pohjoismaisella listalla listautumisvaatimukset yhtenäistyvät. Tiivistetyt listautumisvaatimukset ovat :

 • kolmen vuoden toimintahistoria
 • riittävä kannattavuus tai vaihtoehtoisesti riittävä käyttöpääoma vähintään seuraavaksi 12 kuukaudeksi
 • 25 prosenttia osakepääomasta yleisön omistuksessa
 • yhtiön asianmukaista johtoa ja hallintoa koskevat vaatimukset.
Jaa artikkeli

Kommentit