Miten tutkimus- ja kehitysinvestoinnit vaikuttavat pörssikurssiin?

-Sijoittajaprofessori Juha-Pekka Kallunki kertoo tuoreita tutkimustuloksia Oulun yliopistosta:How Does the Financial Environment Affect the Stock Market Valuation of R&D Spending – vertailussa olivat kaikki 31 OECD -maata.

Miten rahankäyttö t&k:hon vaikuttaa yritysten pörssikursseihin?

– Se nostaa kursseja, vaikka yrityksen tulos kuluvalla tilikaudella pienenee jonkin verran. Sijoittajat ymmärtävät t&k-työn investoinniksi tulevaisuuteen. Nykytaloudessa tuotekehitys on välttämätöntä, jotta pystytään hyvissä kilpailuasemissa markkinoilla.

Onko tilanne samanlainen kaikilla toimialoilla ja maanosissa?

– T&k-toiminta nosti kursseja kaikilla toimialoilla, teknologiasta konepajoihin asti. Suuntaus erottui selvimmin markkinoilla, joilla yritykset ovat perinteisesti hankkineet osakerahoitusta. Maissa, joissa lainarahoitus on yleisempää – esimerkiksi Saksassa – t&k-hankkeet esitellään pankeissa lainaneuvotteluissa. Yrityksen pitää kertoa tutkimus- ja kehitystyöstään julkisesti, jos halutaan nostaa osakekurssia.

Voiko sijoittaja tehdä yritysten t&k-työtä seuraamalla kaupankäyntistrategioita?

– Tutkimus- ja kehitysinvestointien perusteella ei edelleenkään voi ennustaa pörssikurssin tai tuloksen kehitystä. Meidän tutkimuksemme pohjalta voisin sanoa, että sijoittajan ei tarvitse karttaa runsaasti t&k -työtä tekeviä yrityksiä. Pitää kuitenkin muistaa, että vilkas t&k-toiminta lisää sijoituksen riskiä. Osa hankkeista voi myös epäonnistua. Epävarminta on kuitenkin sijoittaa yhtiöön, jolla ei ole tuotekehitystä!

Oulun yliopiston tutkimus julkaistaan Journal of Financial Intermediation -lehdessä. Lisätietoja artikkelista. 

18.10.2006

Jaa artikkeli

Kommentit