Arvopapereita 1,2 miljoonassa taloudessa

09.01.2007
Sijoitusrahastojen omistus yleisempää kuin osakkeiden

Yhä useampi kotitalous sijoittaa arvopapereihin, etenkin sijoitusrahastojen suosio on kasvanut nopeasti. Pörssiosakkeita omistavien talouksien määrä on sen sijaan laskenut. Arvopapereita omistaa puolet suomalaisista kotitalouksista eli 1,2 miljoonaa taloutta, ilmenee Pörssisäätiön teettämästä kotitalouksien säästämistutkimuksesta.

Suoran osakesäästämisen väheneminen on Pörssisäätiön mielestä huolestuttavaa. ”Kotimaiset osakkeet puolustavat hyvin paikkaansa tuottoisana osana perheen pitkäaikaista sijoitussalkkua. Lisäksi kotitaloudet ovat yritysten kannalta tärkeitä omistajia, joiden olisi mahdollista nostaa yhtiöiden kotimaista omistusosuutta ja parantaa pienten markkinoittemme likviditeettiä. Osinkojen ja myyntivoittojen verotus ei kannusta kotitalouksia hankkimaan osakkeita. Rahastojen markkinointi on näkyvää, toisin kuin suoran osakesäästämisen,” sanoo toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine Pörssisäätiöstä.

”Seuraavan hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla osakesäästäminen saadaan nousuun,” Roine patistelee. ”Valtiovallalla on siihen yksinkertainen ja huokea keino: euromääräinen osinkotulovähennys, joka toisi lisää suomalaisia osakesäästäjiä. Se hyödyttäisi eniten piensijoittajia.”

Tutkimuksen mukaan sijoituksien tuottojen verotus oli 40 %:n vastaajista mielestä liian korkea. Kun vastaajille tarjottiin kolme vaihtoehtoa kannustaa osakesäästämistä, tärkeimmäksi nousi euromääräinen osinkotulovähennys, jota kannatti 42 % vastaajista. Nykyisen eläkesäästämisen kaltaisen veroedun laajentamista pörssiosakkeisiin piti parhaimpana 32 % ja myyntivoiton veron lieventämistä 25 %.

Arvopapereihin aiotaan sijoittaa lisää

Noususuhdanne näkyy myös kotitalouksien sijoitusmahdollisuuksissa. Tutkimukseen osallistuneista 73 % kertoi, että mahdollisuudet ovat joko parantuneet tai pysyneet ennallaan. Kaikista kotitalouksista joka kolmas aikoi kuluvana vuonna sijoittaa arvopapereihin ja arvopapereita jo omistavista talouksista sijoitusaikeissa on kaksi kolmesta. Suurin mielenkiinto kohdistuu sijoitusrahasto-osuuksiin (67 % sijoittaja-aikeista).

Suorat sijoitukset pörssiosakkeisiin ovat menettäneet asemansa suosituimpana arvopaperisijoitusten kohteena. Osakkeita omistaa nyt 554 500 taloutta, kun vuonna 2005 määrä oli 621 600. Osakeomistus lähti laskuun vuonna 2004, kun kävi selväksi, että osinkoverotus kiristyy.

Kotitaloudet ovat edelleen pitkäaikaisia osakesäästäjiä. Salkussa on keskimäärin 4,1 yhtiön osakkeita, useimmin Elisan, Nordean, Nokian ja TeliaSoneran osakkeita. Vuodessa kauppoja oli tehty keskimäärin 4,1 kertaa. Osakkeet ovat yleensä suomalaisia ja ulkomaiset osakkeet ovat Nordeaa ja TeliaSoneraa.

Kiinnostus valtionyhtiöiden osakkeisiin on lisääntynyt edellisestä tutkimuskerrasta reippaasti. Arvopaperien omistajista 38 % piti niitä nyt kiinnostavana sijoituskohteena, vuonna 2005 vain 28 %. ”Pörssisäätiö toivoo, että tämä tieto otetaan huomioon, kun päätöksiä valtion osakkeiden uusista myynneistä tehdään,” toteaa Roine.

Yhdistelmärahastot suosituimpia

Rahastosijoittaminen on viime vuosina kasvanut nopeasti. Sijoitusrahasto-osuuksia on 753 600 kotitaloudella. Selkeästi suosituimpia sijoitusrahastoja ovat sekä osakkeisiin että korkokohteisiin sijoittavat yhdistelmärahastot, joita omistaa 72 % rahasto-osuuksien omistajista. Osakerahastoja omistaa 38 % ja korkorahastoja 22 %.

Arvopaperisijoitusten markkina-arvo oli yleisimmin 2 000 – 10 000 euroa. Arvopaperien omistajista puolet ilmoittaa markkina-arvoksi vähintään 10 000 euroa. Suomalaiset sijoittavat arvopapereihin edelleen pääasiassa säästöjään. Sijoitusluottoja on vain prosentilla talouksista.

Pörssisäätiön tutkimuksen on tehnyt TNS Gallup Oy. Tutkimus tehtiin 1.-14.11. GallupForum online-paneelissa. Kaikkiaan haastateltiin 1 002 satunnaisotoksella valittua henkilöä. Virhemarginaali on koko otoksessa 2,9 % suuntaansa. Vastaavia tutkimuksia on tehty muutaman vuoden välein vuodesta 1988 lähtien.

Arvopapereita omistavat kotitaloudet 1990 – 2006
1990 1997 2001 2003 2005 2006
Pörssiosakkeiden omistajia 22 17 26 20 26 23
Sijoitusrahasto-osuuksien omistajia 3 19 18 24 31
Arvopapereiden omistajia 30 28 40 37 47 50

Suomessa on 2,4 miljoonaa kotitaloutta

Lisätietoja:
Pörssisäätiö, Sirkka-Liisa Roine
puh. (09) 6689 1611

Jaa artikkeli

Kommentit