Työeläkeyhteisöjen Suomi-salkun koko vaihtelee

Eläkevarojamme hoitavat yhteisöt ovat ylivoimaisesti suurin yksityinen omistaja ja vallankäyttäjä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Niiden sijoituspolitiikassa on kuitenkin suuria eroja.

Yhteisöjen sijoitussalkussa on nyt kymmenen kertaa enemmän osakkeita kuin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2006 pörssiosakkeet tuottivat 16-25 prosenttia eläkeyhtiöstä riippuen.

Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat eniten yksityisen sektorin työeläkevakuuttamisesta vastaavat yhtiöt. Niiden osakesalkusta suomalaisten noteerattujen yhtiöiden osuus on 33-40 prosenttia. Suomi-salkun arvo on parhaimmillaan yli kolme miljardia euroa.

Valtion Eläkerahaston suorista osakesijoituksista suomalaisissa osakkeissa on hieman yli 20 prosenttia; Suomi-salkun arvo on runsas 900 miljoonaa euroa.

Vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitaten Kuntien Eläkevakuutus on maan suurin eläkelaitos. Sen sijoitukset suomalaisiin pörssiosakkeisiin ovat kuitenkin kaikkien pienimmät: koko osakepotista Suomi-salkun osuus on vain kahden prosentin luokkaa. Sen arvo on noin 200 miljoona euroa.

Ilmarisen salkussa noin 90 kotimaista

– Ilmarisen osakesijoituksista 35-40 prosenttia on kohdistettu Suomessa noteerattuihin pörssiyhtiöihin, ja salkussamme on noin 90:n suomalaisen listayhtiön osakkeita. Kotimaisen osakesalkun arvo on yli kolme miljardia euroa, toteaa Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Ilmarisessa Suomen markkinoille tehtävistä sijoituksista vastaa neljän analyytikon ja salkunhoitajan tiimi.  Yksi analyytikoista on yhteiskuntavastuuanalyytikko, jonka tehtävänä on seurata, että sijoituskohde noudattaa vastuullista yhteiskuntapolitiikkaa.

Suomi-tiimin menestystä verrataan painoleikattuun OMX-portfolioindeksiin. Tiimi tekee omaan näkemykseen perustuvaa aktiivista osakevalintaa, ja valinnat voivat poiketa paljonkin indeksistä.

Sijoitustoiminnassaan Ilmarinen asettaa vaatimuksia muun muassa salkun hajautukselle; osakesalkusta täytyy löytyä tietty määrä yhtiöitä. Yhteen yritykseen tehtävän sijoituksen maksimikoko määritellään kaavamaisesti suhteessa sijoituskohteen painoon vertailuindeksissä.

Varman salkku: 70-80 kotimaista

– Eläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoituksista kotimaisten osakkeiden osuus on noin yksi kolmasosa. Osakesalkkumme koko on noin kymmenen miljardia euroa, joten suomalaisten osakkeiden osuus on noin kolme miljardia euroa. Salkussamme on mukana 70-80 yhtiötä. Suurehkoissa yhtiössä suhteellinen omistusosuutemme voi olla merkittävämpi kuin pienissä, toteaa Varman sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo.

Varma-yhtymässä sijoitustoiminnasta vastaa kahdeksan hengen salkunhoitajatiimi; kullakin salkunhoitajalla on vastuullaan muutama toimiala. Suomi-markkinan lisäksi tiimi vastaa myös Eurooppaan tehtävistä suorista osakesijoituksista, samoin tiettyihin amerikkalaisiin toimialayhtiöihin sijoitetaan suoraan. Venäjältäkin on salkkuun valittu muutama yhtiö ilman välikäsiä.

Varman sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajan aktiiviseen valintaan. Jos Varma ei ole mukana jonkun yhtiön omistajana, se ei kuitenkaan tarkoita, että yhtiö olisi huono. Päinvastoin, analyysin mukaan yhtiö voi olla hyvässä kunnossa, mutta mahdollinen sijoitus tullaan tekemään nykyistä paremmalla tuotto-odotuksella.

Jos kotimainen yhtiö ei ole salkussa, niin se on ainakin seurattavien listalla. Yhtiössä vain odotetaan oikeaa ostohetkeä.

Mutta kuinka suureksi Varman omistusosuus saa yhdessä sijoituskohteessa nousta? Selvää rajaa ei ole, vaan asia harkitaan liputusportaittain.

– Viisi ja kymmenen prosenttia voidaan ylittää, mutta lähelle 20 prosenttia omistusosuutta ei mielellään nosteta. Tavallisimmin omistukset lähestyvät viiden ja kymmenen prosentin rajaa. Harvoin omistusosuus nousee 10-15 prosenttiin, Koivusalo toteaa.

Kuntien eläkevakuutuksella selvästi pienin Suomi-salkku

Kuntien eläkevakuutuksen salkussa on eri maissa noteerattuja osakkeita 10-11 miljardin euron edestä. Suomalaisten noteerattujen osakkeiden osuus on vain kaksi prosenttia eli noin 200 miljoonaa euroa. Vuosikertomuksesta löytyvät ainakin Sammon ja Fortumin nimet.

– Olemme portofolio-sijoittaja, jonka tavoitteena on hajautuksen kautta saada aikaan vähäriskinen tuotto. Yhden osakkeen riski salkussa ei saa ylittää viittä prosenttia, toteaa Kuntien eläkevakuutuksen osakesijoitusjohtaja Päivi Palomäki.

Suorissa osakesijoituksissa tärkein seurattava indeksi on Dow Jonesin Stoxx 600 -vertailuindeksi. Kevan salkusta löytyvät lähes kaikki vertailuindeksissä mukana olevat yhtiöt. Kevan oma sijoitustiimi tekee sijoituksista vähän alle puolet, toinen puoli sijoituksista on ulkoistettu muun muassa rahastoihin.

– Kotimaisten osakkeiden suhteellinen määrä on jopa lievässä ylipainossa suhteessa indeksiin, Palomäki sanoo.

Sijoituksia myös ei-noteerattuihin

Ilmarinen, Varma ja Kuntien eläkevakuutus sijoittavat myös noteeraamattomiin kotimaisiin yhtiöihin sekä suoraan että rahastojen kautta. Listaamattomiin yhtiöihin tehtävistä sijoituksista vastaa yleensä niihin erikoistunut organisaatio.

Matti Valli

Jaa artikkeli

Kommentit