Markkinatakaus nostaa kurssia ja lisää kaupankäyntiä

Osta heti, jos yritys on liittymässä markkinatakausjärjestelmään. Tämän johtopäätöksen voi vetää tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin markkinatakauksen vaikutusta osakekurssiin.

Kahden kuukauden kuluttua järjestelmään liittymisestä yritysten osakekurssit olivat nousseet keskimäärin viisi prosenttia. Kokemukset niin sijoittajien kuin järjestelmään liittyneidenkin yritysten kannalta ovat hyviä.

– Markkinatakaus lisää osakkeen likviditeettiä ja pienentää sen kurssivaihteluita, mikä helpottaa sijoittajien kaupankäyntiä. Markkinatakaussopimuksen tekevä yritys haluaa tehdä osakkeestaan aikaisempaa kiinnostavamman sijoituskohteen, sanoo eQ-Rahastoyhtiössä rahastoassistenttina työskentelevä Perttu Tevanen.

– Osakkeen oikealla hinnoittelulla on merkitystä muun muassa yrityksen tulevalle rahoitukselle, hän jatkaa yritysnäkökulmasta.

Jatkuva noteeraus tuo varmuutta sijoittajalle

Mikä sitten on tuo markkinatakaus? Kyseessä on Helsingin ja Tukholman pörsseissä  vuonna 2003 alkanut järjestely jossa tällä hetkellä on mukana kolmekymmentäviisi (35) suomalaista pörssiyhtiötä. Pörssilistalla markkinatakausjärjestelmän piirissä olevat osakkeet tunnistaa kirjainyhdistelmästä LP, Liquidity Provider.

Markkinatakaus tarkoittaa, että välittäjäyhteisö antaa yhtiön osakkeelle jatkuvan myynti- ja ostonoteerauksen. Jos osakkeet eivät käy kaupaksi noteerauksen osoittamaan hintaan, välittäjä on velvollinen ostamaan ja myymään osakkeet omiin nimiinsä. Pörssin sääntöjen mukaan myynti- ja ostotarjousten välinen ero saa olla maksimissaan neljä prosenttia ostotarjouksesta laskettuna.

Sijoittajan kannalta kaupankäynti helpottuu, koska markkinatakaaja toimii yhtenä kaupankäynnin osapuolena. Osaketta ei tarvitse myydä alihintaan kysynnän puutteen takia. Lisääntynyt vaihto johtaa myös markkinoiden syvyyden kasvamiseen eli hintaherkkyys markkinapaineille pienenee.

Järjestelmä, joka toimii kuten pitikin

Perttu Tevanen tutki markkinatakaajien vaikutusta osakekursseihin, kaupankäynnin volyymiin ja osakkeen likviditeettiin pro gradu -työssään, joka hyväksyttiin äskettäin Helsingin Kauppakorkeakoulussa erinomaisella arvosanalla. Tutkimuksessa käytiin läpi 79 ruotsalaista ja 29 suomalaista markkinatakausjärjestelmään liittynyttä osaketta. Tutkimuksen mukaan markkinatakausjärjestelmä on onnistunut saavuttamaan asetetut tavoitteet.

– Markkinatakaajien käyttö on johtanut päivän viimeisten osto- ja myyntitarjousten välisen eron pienentymiseen lähes kaikkien sopimuksen solmineiden osakkeiden kohdalla. Ennen sopimusta joidenkin osakkeiden osto- ja myyntitarjousten välinen ero saattoi olla jopa yli 10 prosenttia osakkeen hinnasta. Markkinatakauksen aloittamisen jälkeen ero supistui yleisesti 1-2 prosentin tasolle, Tevanen sanoo.

Osto- ja myyntitarjousten läheneminen on johtanut myös selvään nousuun sopimuksen solmineiden yritysten osakkeiden kaupankäyntivolyymeissä. Markkinatakauksen jälkeen osakkeiden keskimääräinen vaihto nousi lähes 400 prosenttia. Suomessa osakkeiden hinnat nousivat keskimäärin viisi prosenttia ja Ruotsissa neljä prosenttia kahden kuukauden aikana markkinatakauksen alkamisen jälkeen.

Tunnista osake, joka hyötyy markkinatakauksesta

– Johtopäätös on, että markkinatakaussopimuksen solmiminen on suositeltavaa yhtiölle, joka haluaa lisätä osakkeensa kauppaa ja tehostaa sen hinnan muodostumista markkinoilla. Suurimmat positiiviset vaikutukset niin vaihdon kuin tuottojenkin suhteen ovat odotettavissa osakkeille, joiden vaihto on ollut heikkoa tai osakkeille, joiden osto- ja myyntitarjousten välillä on suuria eroja, Tevanen  sanoo.

Markkinatakaaja pyrkii selvittämään, että osakkeen markkinahinta on oikealla tasolla. Markkinatakaajalla on riski, että ostajien puuttuessa takaaja joutuu ostamaan osakkeita omaan lukuunsa. Myös toisin päin: jos ei ole myyjiä joutuu takaaja myös myymään.

Pörssin sääntöjen mukaan takaajayrityksen on pystyttävä ostamaan osakkeita omiin nimiinsä vähintäänkin 4000 eurolla päivittäin.  Takaussopimus voidaan tehdä vähintään puoleksi vuodeksi tai toistaiseksi, ja sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Matti Valli

Jaa artikkeli

Kommentit