Näin sisäpiiriepäilyt selvitetään

Aivan tavallinenkin sijoittaja voi periaatteessa joutua tekemään selkoa osakekaupoistaan, mikäli näillä kaupoilla katsotaan olevan merkitystä sisäpiirikauppojen selvittämiselle.

– Rahoitustarkastuksella on oikeus tarvittaessa kutsua henkilöitä kuultavaksi. Kuuleminen perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen, joten kutsutulla ei ole velvollisuutta saapua kuultavaksi toisin kuin poliisin suorittamassa esitukinnassa. Käytännössä voimme joutua tekemään tutkimuspyynnön poliisille, mikäli emme saa henkilöä meille kuultavaksi, kertoo markkinavalvoja Janne Häyrynen Ratasta.

Arvopaperikauppaa valvova Rahoitustarkastus (Rata) käyttää monenlaisia keinoja markkinoilla tapahtuvien väärinkäytösten selvittämiseen. Kaikkein eniten Ratan väkeä työllistävät sisäpiirintiedon väärinkäyttöön liittyvät epäilyt. Seurannan alla ovat myös listayhtiöiden tiedotuskäytännöt ja mahdolliset yritykset kurssien manipuloimiseen.

Valvoja herkistyy, jos kurssi pomppaa

Sisäpiirintiedon väärinkäyttöepäilyt alkavat tavallisesti yhtiön pörssitiedotteen julkaisemisen yhteydessä. Valvojat herkistyvät, jos osakkeen kurssikehitys on muuttunut huomattavasti tai osakkeen kaupankäynnin volyymi on kasvanut selvästi ennen tiedotteen julkituloa.

– Rata saa myös vihjeitä epäilyttävistä tapauksista eri osapuolilta, kuten pörssiltä, arvopaperinvälittäjiltä, tiedotusvälineiltä, yksittäisiltä sijoittajilta ja ulkomaisilta valvontaviranomaisilta. Erityisesti pörssin ja arvopaperinvälittäjien Ratalle raportoimien epäilyttävien kauppojen määrä on ollut kasvussa, Häyrynen toteaa.

Lähipiirikin tietokantaan, jos on syytä epäillä rikettä

Mikäli epäily johtaa tutkintaan, niin ensimmäiseksi valvojat kartoittavat arvopaperin kaupankäyntimäärät ja kurssikehityksen pitkähköltäkin ajanjaksolta. Kartoituksessa pyritään löytämään ajanjakso, johon tutkinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Sisäpiirirekisteristä tarkistetaan, ovatko ilmoitusvelvolliset tehneet kauppaa tutkinnan kohteena olevana aikana tai sen läheisyydessä.

Tutkinnan kohteena olevalta yhtiöltä pyydetään hankekohtainen sisäpiirirekisteri. Siitä pitäisi löytyä kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat etukäteen saaneet tietoa jostain hankkeesta tai järjestelystä. Kronologinen selvitys kertoo hankkeen aikataulullisen etenemisen.

– Hankekohtaisen rekisterin ja kronologisen kuvauksen perusteella saamme tietää, kenellä on ollut asiaan liittyvää sisäpiirintietoa.  Selvitämme myös sisäpiiriläisten lähipiirin, joten kerätty henkilö- ja yhteisöjoukko voi muodostua hyvinkin laajaksi. Tiedot kaupankävijöistä, sisäpiirintietoa saaneista ja heidän lähipiiristään syötetään tietokantaan, jolla etsitään yhdistäviä tekijöitä, Häyrynen sanoo.

Sijoitushistoria selvitetään

Epäilyksenalaisen kaupankävijän sijoitushistoriakin selvitetään. Valvojia alkaa epäilyttää, jos henkilö ei ole aikaisemmin omistanut kohdeyhtiön osakkeita, mutta ostaa niitä merkittävällä summalla juuri sisäpiirihankkeen yhteydessä.

Tutkinnassa tulee usein eteen tilanteita, joissa tiedonhaltijalla ja kauppaa käyvällä taholla on keskinäinen yhteys. Yksinkertaisimmillaan tämä yhteys on esimerkiksi se, että henkilö on tai on ollut kohdeyhtiön palveluksessa.

– Yhteys voi kuitenkin olla muunkinlainen. Tiedonhaltija ja kaupankävijä voivat olla esimerkiksi sukulaisia, tai heillä voi olla yhteinen yhtiö.

Tiedot saa ulkomailtakin

Ulkomaalaiset sijoittajat eivät normaalisti avaa omalla nimellään arvo-osuustilejä Suomeen, vaan heidän omistuksensa on rekisteröity hallintarekisteriin. Monesti hallintarekisterin hoitajalla on selvillä ulkomaisen loppuasiakkaan nimi.  Ellei ole, niin Rata pyytä ulkomaisia rahoitusvalvontaviranomaisia selvittämään, kuka tämä asiakas on.

– Tutkinnan kannalta hallintarekisterit itsessään eivät välttämättä ole este asioiden selvittämiskesi. Ne vain hidastavat tutkintaa ja aiheuttavat lisää työvaiheita, Häyrynen sanoo.

Tutkimusten, selvitysten ja havaintojen perustella Ratalle voi muodostua selkeä epäily siitä, että rikoslaissa rangaistavaksi säädetty sisäpiirintiedon väärinkäyttökynnys ylittyy.  Lähtökohtaisesti Rata tällöin siirtää asian poliisille.

Tämän jälkeen poliisi omasta puolestaan harkitsee itsenäisesti, onko esitutkinnan aloittamiseen perusteita. Joskus Rata arvioi tapauksen kuitenkin kokonaisuutena sen verran vähäiseksi, ettei tutkintapyynnön tekeminen ole tarkoituksenmukaista.

Tutkinnassaan Rata ei saa käyttää pakkokeinoja.  Törkeimmissä sisäpiirintiedon väärinkäyttö- tai kurssimanipulaatiotapauksissa tarvittavat televalvontatiedot voi hankkia vain poliisi tuomioistuimen antamalla luvalla. Ratalla ei myöskään ole oikeutta tehdä kotietsintää, vaatia omaisuuden jäädyttämistä taikka takavarikoimista.

Ratan tutkimat arvopaperimarkkinoiden valvontatapaukset
2002 2003 2004 2005 2006 Tilanne 31.5.2007
Tutkittu yhteensä 65 57 61 41 62 42
Keskeneräisiä 20
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö 24 28 24 18 29 26
Kurssimanipulaatio 11 11 12 6 10 5
Tiedonantovelvollisuus 30 18 21 13 21 9
Muut 4 4 2 2
Tutkintapyyntö poliisille 6 7 5 1 3
Julkinen huomautus 2
Lisää aiheesta:

Rata on juuri julkaissut tiiviin 10 kohdan ohjeen sisäpiiriläiselle (pdf-tiedosto)

Pörssisäätiö: Sisäpiiriläisen muistilista

Jaa artikkeli

Kommentit