Uutisista uutta tietoa

Yhdysvalloissa joka kuukauden alkupuolella julkaistavat työttömyysluvut sekä teollisuus- ja palvelutuotannon indikaattorit ovat keskeinen syy osakemarkkinoiden kuunvaihdeilmiölle, kertoo tuore tutkimus. Ilmiön mukaan sijoittajan tuotot ovat suuremmat alku- kuin loppukuusta.

Vaasan yliopistossa väitellyt Janne Äijö todistaa ensimmäisen kerran, että kuunvaihdeilmiö johtuu USA:n kansantaloutta kuvaavista uutisista. Niiden systemaattinen julkaiseminen alkukuukaudesta selittää kuukauden sisäiset tuottoerot. Tutkimuksen mukaan kuunvaihdeilmiö on ollut varsin voimakas USA:n osakemarkkinoilla tutkittuna ajanjaksona 1995-2003.

Äijö käytti optioiden hinnoista johdettua epävarmuusindeksiä mittaamaan uutisten aiheuttamaa odotetun riskin kasvua. Optioiden markkinahinnat sisältävät sijoittajien keskimääräiset odotukset osakkeen hintakehityksestä ja epävarmuudesta option erääntymispäivään saakka.

– Enpä tiedä kannattaako piensijoittajan tämän tiedon pohjalta lähteä kauppaa käymään, koska myös riskit ovat korkeammat. Ehkä se on hyvä tiedostaa hieman samalla tavalla kuin tammikuuilmiö, jolla tarkoitetaan sitä, että osakkeiden tuotot ovat tammikuussa suurempia kuin muina kuukausina, Äijö pohdiskelee.

Äijö tutki väitöskirjassaan vastaavien kansantaloutta kuvaavien uutisten vaikutusta optioiden hinnoista johdettuihin sijoittajien keskimääräisiin odotuksiin myös Englannin osakeoptiomarkkinoilla.

Mukana myös sijoittajapsykologiaa

Tulosten mukaan sijoittajat odottavat hyvän kansantalousuutisen jälkeen lisää hyviä uutisia ja huonon uutisen jälkeen taas huonoja uutisia.

– Osittain tämä liittyy kansantalouden sykleihin. Hyviä uutisia tulee yhtenä putkena. Kun on alamäen aika, se yleensä jatkuu. Varmasti syynä on myös sijoittajapsykologia. Hyvän uutisen jälkeen on aina parempi fiilis ja vastaavasti päinvastoin.

Tutkimuksessa selvisi myös, että erot sijoittajien odotuksissa eri viikonpäivinä selittyvät osittain sillä, kuinka paljon kauppaa käydään optio- ja futuurimarkkinoilla. Toinen selitys on, että uutiset jakautuvat epätasaisesti eri viikonpäiville.

Äijö selvitti myös odotetun riskin heijastumista markkinoilta toisille. Tulosten mukaan odotetut riskit kulkevat samaan suuntaan Saksan, Sveitsin ja euroalueen osakeoptiomarkkinoilla. Informatiivisesti johtava markkina on Saksan osakeoptiomarkkina.

Voiko tällä tiedolla tehdä rahaa?

– Vaikeaa se varmasti on. Markkinoiden pitäisi olla niin tehokkaat, että sama näkyisi viiveettä muilla markkinoilla. Pientä viivettä kuitenkin aina on. Pitäisi sitten seurata Saksan pörssiä ja kenties tehdä osto- ja myyntiliikkeitä muilla markkinoilla. On kuitenkin huomioitava, että kaupankäynnistä aiheutuu aina kuluja.

Janne Äijö sai tutkimukseensa Pörssisäätiön apurahan vuonna 2005

Jaa artikkeli

Kommentit