Eettinen sijoittaminen: taistelua tuulimyllyjen puolesta?

21.08.2008

– Eettinen sijoittaminen voi olla hyvä perusta omalle sijoitusstrategialle, sillä vastuullisesti johdetut yritykset selviävät ongelmista ja kolhuista maineeseen paremmin kuin ei-vastuulliset kilpailijansa, sanoo Finnish Business & Societyn toiminnanjohtaja Susanna Monni (kuvassa).

Sijoittaja pohjaa ratkaisunsa tavallisesti johdonmukaiseen sijoitusstrategiaan ja yksi toimintamalli voi olla eettinen eli vastuullinen sijoittaminen. Sillä tarkoitetaan sijoittamista yrityksiin, joita johdetaan vastuullisesti ja jotka voidaan luokitella sosiaalisilla ja ympäristökriteereillä mitattuna hyviksi.

Vastuulliseen johtamiseen kuuluu muun muassa yrityksen aineettoman pääomaan hyödyntäminen sekä henkilökunnan osaamisen ja monimuotoisuuden arvostaminen ja siihen panostaminen.

– Vastuullisesti johdetut yritykset pärjäävät pärjäävät tutkimusten mukaan ainakin yhtä hyvin kuin ei-vastuullisina pidetyt kilpailijat. Jos vastuullisesti toimivaa yritystä johdetaan hyvin, se tuottaa parempaa tulosta kuin ei-vastuullinen kilpailijansa, sanoo Susanna monni. Hänen johtamansa järjestön tavoite on edistää eettisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yritystoimintaa.

Eettiset valinnat
vaativat paneutumista

Vastuullisen sijoittamisen painopiste kohdistuu yrityksiin, jotka etsivät ratkaisuja Ilmastomuutoksen hidastamiseen, valmistavat vaihtoehtoisia energiamuotoja sekä panostavat puhtaan ilman ja veden tuottamiseen. Voitontavoittelun ohella eettistä sijoittajaa motivoi halu edistää maailmanlaajuista hyvää.

Omaa arvomaailmaa tukevien sijoituskohteiden etsiminen vaatii aikaa, työtä ja paneutumista. Vastuullisesti toimivan yrityksen vastuullisuus laajenee ohi yrityksen oman toimintapiirin.

Merkkejä vastuullisesta toiminnasta sijoittaja voi etsiä vuosikertomusten yhteiskuntavastuu-raporteista; sijoittaja voi kysyä millä tavalla yritys on miettinyt esimerkiksi omaa toimialaa sivuavia ympäristöriskejä ja raaka-aineen saatavuutta.

Metsäteollisuudessa riskit voivat liittyä maanomistusoloihin, energiaintensiivisillä aloilla energian saatavuus voi tulla pullonkaulaksi. Puutteellinen raportointi voi kertoa ei-vastuullisesta asenteesta. Aktiivinen sijoittaja saattaa seurata eri järjestöjen keskustelupalstoja. Hän pohtii muun maussa toimitusketjun hallintaa, onko mukana lapsityövoimaa, onko tuotteissa raskasmetalleja tai miten jätteet hävitetään.

Vastuullisuus
kannattaa

Kesäkuussa 2008 julkistetussa PricewaterhouseCoopersin ja amerikkalaisen elintarviketuottajien yhdistyksen GMA:n yhteistutkimuksessa päädyttiin tulokseen, jonka mukaan vastuullisesta toiminnastaan raportoivilla yrityksillä on yleisesti ottaen muita korkeampi käyttökate ja sijoitetun pääoman tuotto sekä parempi kassavirta. Tutkimuksen mukaan hyvään tulokseen vaikuttavat raportoivien yritysten tekemät kestävän kehityksen mukaiset investointipäätökset ja toimintatavan uudistukset.

– Eettinen sijoittaminen ei suinkaan tarkoita tylsiä sijoituskohteita. Vaihtoehtoisiin energialähteisiin sijoittaminen pitää sisällään suuria riskejä mutta myös mahdollisuuden suuriin voittoihin; kivihiilen ja öljyn aiheuttamat ympäristöongelmat ovat maailmanlaajuisia. Vastuullisuus on tulevaisuuden vaihtoehtojen etsimistä; energian hinnan nousu yllätti perinteisiin ratkaisuihin uskovat amerikkalaiset autovalmistajat, Susanna Monni pohtii.

Muualla netissä:

Finnish Business & Societyn kotisivu

FTSE4Good Index Series (englanniksi, indeksitalo FTSE:n keräämä vastuullisuuteen panostavien pörssiyritysten tuottoindeksi)

Jaa artikkeli

Kommentit