Näin puhui poliitikko – kooste lupauksista osakesäästäjille ennen eduskuntavaaleja

29.08.2008

Osinkoverotuksen keventäminen lukee hallitusohjelmassa, mutta ei ensi vuodenkaan budjetissa. Kaksi vuotta sitten Pörssisäätiö kutsui puolueiden edustajia Pörssi-iltoihin kertomaan, miten he kannustaisivat suomalaisia suoraan osakesijoittamiseen. Muistin virkistämiseksi kokosimme yhteen puheenvuorojen ydinkohtia.

Pörssisäätiö oli antanut ennalta poliitikoille muutaman teesin listan, joihin heitä pyydettiin ottamaan kantaa. Osakesäästämisen verotuksen osalta teesi kuului näin: ”Kotimaista laajapohjaista omistajuutta kannustetaan myöntämällä yksityishenkilöille euromääräinen osinkotulovähennys sekä korottamalla pienten luovutusvoittojen verovapausrajaa.”

Pääministeri Vanhasen tuolloinen erityisavustaja Mikko Alkio puhui aiheesta Tampereella 30.10.2006.

”Toinen väittämä: Kotimaista laajapohjaista omistajuutta kannustetaan myöntämällä yksityishenkilöille euromääräinen osinkotulovähennys sekä korottamalla pienten luovutusvoittojen verovapausrajaa. ”Kyllä”, Keskustan ja, jos muistan oikein, niin silloinen presidenttiehdokas Vanhanen vastasi Pörssisäätiön kysymyksiin viime talvena tukien tämä selvittämistä.

Onko molemmat näistä käyttökelpoisia vai toinen ja mitä vaikutuksia näillä olisi? Meidän piirissä kun tätä on mietitty, niin on vaikea löytää muita yhtä konkreettisia toimia, jotka kannustaisi nimenomaan pörssisijoittamiseen kotimaassa. Eli tähänkin vastaus on ”kyllä”. Poliitikoille tyypillisillä varauksilla, että mikä on mahdollista vaalien jälkeen.”

Kokoomuksen puheenjohtaja, ja nykyinen valtiovarainministeri Jyrki Katainen puhui kotikentällään Kuopion Pörssi-illassa 13.11.2006:

”Kasvuhakuiseen hallitusohjelmaan kuuluu mielestäni aivan keskeisellä tavalla myös tällainen perinteinen kansankapitalismin ajatus. Kannustetaan tavallisia suomalaisia pitkäaikaisiin sijoituksiin, kannustetaan suomalaisia kotimaiseen omistajuuteen. Ulkomainen omistus ja ulkomaisten sijoittajien investoinnit Suomeen eivät ole ongelma mutta kotimaisen omistajuuden puute on ongelma.

Uskon hyvin vahvasti siihen, että mikäli pienet osinkotuotot tai pienet luovutusvoitot olisivat verovapaita, se muokkaisi tavallisten työtätekevien suomalaisten ihmisten käsitystä siitä, että sijoittaminen kannattaa. Ja katsonpa senkin vaihtoehdon, että joka kuukausi sijoitan pienen summan rahaa johonkin tai kerralla sitten vähän suuremman summan. Tätä kautta pystymme ylläpitämään suomalaista kilpailukykyä ja antamaan aitoja kasvumahdollisuuksia suomalaisille kasvuyrityksille. Aivan yhtälailla osake- ja rahastosäästäminen täytyy saada yhdenvertaiseen asemaan muun pitkäaikaisen säästämisen kanssa.

Suomessa on paljon puhuttu näistä asioista mutta valitettavan vähän tehty. Tarve ei ole etsiä syyllisiä, vaan pikemminkin niitä oikeita keinoja, joilla kotimaista omistajuutta ja tämänkaltaista yksityisten ihmisten panosta kotimaisessa omistajuudessa voitaisiin lisätä.”

RKP:n Ulla-Maj Wideroos toimi kaksi vuotta sitten toisena valtiovarainministerinä ja vieraili Helsingin Pörssi-illassa 1.11.2006.

”Meidän on panostettava Suomen pääomamarkkinoiden kehittämiseen, sillä kilpailukykyiset arvopaperimarkkinat ovat edellytys taloutemme ja hyvinvointimme kasvulle. Keskeistä on yritys- ja sijoitusympäristön kehittäminen nykyistä suotuisammaksi. Pääomamarkkinoita voi ja pitää tietoisesti kehittää. Kehittämisellä tarkoitan myös verotuksen muutostarpeita ja edessämme olevia eläkeratkaisuja.”

Vihreiden silloinen varapuheenjohtaja Ville Niinistö esitteli puolueensa näkökulmia Turun Pörssi-illassa

”Suurituloisten osalta emme pidä osinkoverotusta liian korkeana. Ensisijaisena vihreät pitävät sitä, että myös piensijoittaminen on kannattavaa.

Siksi tulisi harkita pienten luovutusvoittojen verovapauden nostamista 1 000 eurosta merkittävästi, useisiin tuhansiin euroihin. Se kannustaisi myös pieni- ja keskituloisia sijoittamaan osakkeisiin. Toisaalta osinkotulovähennys kohdistuisi sikäli paremmin, että se kannustaa pitkäaikaiseen sitoutumiseen. Osinkotulovähennyksen toteuttamista en pysty tässä yhteydessä lupaamaan, mutta sitä mahdollisuutta pitää harkita yhtenä osana koko osinkoverotuksen kehittämisessä.”

SDP:n Matti Ahde puhui Oulun Pörssi-illassa 9.11.2006.

”Jos ajatellaan sitten tätä osinkotulovähennystä, niin minä luulen ensinnäkin, että suurin osa suomalaisista sijoittajista – yksityisistä tai institutionaalisista – eivät sijoita ensisijaisesti tämän veroedun vaan kurssinousun perusteella. Olen lukenut Jarmon (Leppiniemen), naapurini Helsingistä, juttuja, niin kyllä se kurssinousun odotus on kuitenkin ykkösasia. Meillä Suomessa osinkotulojen verotus on kyllä kansainvälisesti hyvin vertailukelpoista. Tämä 19.6 % verotaso on kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen. Minä en tässä hirveästi innostu, että siihen pitäisi tehdä joku verottoman vaikkapa 1000 euron osio. Tämä tarkoittaisi 200 euroa verohelpotuksena ja jos meillä on 300 000 osinkotulon saajaa, se tarkoittaisi 60 miljoonaa vaikutusta fiskukseen. En usko, että tämä on millään tavalla suuri asia yksityisen sijoittajan tai valtiontalouden kannalta, mutta pitäisin tämän meidän osinkotuloverotuksen kuitenkin nykymuotoisena: se on kilpailukykyinen, se on edullinen ja yksi Euroopan kiinnostavimmista noin verotuksen näkökulmasta katsottuna.

Näistä osinkotulojen vähennyksistä; yritin kaivaa niistä tietoja, kun minulla oli tällainen kansainvälinen EU:n verotilasto käytettävissä. Löysin 3 maata, jossa tämmönen noin tuhannen euron ja vähän yli osinkovähennyjärjestelmä on olemassa: ne olivat Saksa ja Ranska ja olisiko ollut Espanja. Mutta en pidä sitä niin sanotusti suurena kysymyksenä, vaan kyllä ihminen sijoittaa kuitenkin, ei tämän 200 euron takia, vaan sen korko-odotuksen takia ja siinä suhteessa nämä tämänkaltaiset tilaisuudet, joita Pörssisäätiö on ryhtynyt järjestämään eripuolilla Suomea ovat varmasti hyviä. Täällä yritykset voivat esittäytyä ja kertoa omista näkemyksistään ja sitten jokainen voi itse ajatella, minkälaisia kurssinousun mahdollisuuksia kullakin yrityksellä on.”

Aiheesta toisaalla: Karo Hämäläinen: ”Kataisen pyllistys”

Jaa artikkeli

Kommentit