Voiko sijoitusrahasto mennä konkurssiin?

Sijoitusrahastoja pidetään yleensä sijoittajan kannalta turvallisina sijoituskohteina ja näin onkin, kun on kyse sijoittajien varojen suojasta.

Sijoitusrahastot eivät kuitenkaan turvaa sijoituksen arvoa yleistä kurssilaskua vastaan. Niinpä osakerahastojen arvot putoavat silloin, kun osakemarkkinat laskevat. Korkojen nousu taas laskee korkorahastojen arvoa. Sijoitusrahastojen riskitasot vaihtelevat hyvin paljon.

Sijoitusrahastoyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Savikko korostaa, että juridisesti sijoitusrahastojen toiminta on niin tiukasti säädeltyä ja niiden varat niin pitkälle suojattuja, että rahastoja voi myös ankeina aikoina pitää hyvin turvallisina sijoituskohteina.

Sijoitusrahastossa yleisön sijoittamat varat kootaan rahastoon, jonka omistavat sijoitusrahastoon sijoittavat osuudenomistajat. Rahaston omistajien etua ohjaa rahastoyhtiön hallitus, jonka jäsenistä vähintään kolmannes on sen osuudenomistajia.

Markku Savikko, voiko sijoitusrahasto mennä konkurssiin?

Sijoitusrahasto ei voi mennä konkurssiin, koska se ei voi ottaa lainaa, mutta sen varojen arvo ja osuudenomistajien lukumäärä voi pudota niin alhaiseksi, että rahasto täytyy lopettaa.

Sen sijaan sijoitusrahastoja hoitava rahastoyhtiö voi hyvin harvinaisissa ja epätodennäköisissä tapauksissa mennä konkurssiin. Jos näin käy, rahastoyhtiön hoitamat sijoitusrahastot siirtyvät väliaikaisesti säilytysyhteisön hallinnoitavaksi.

Omistusoikeus sijoitusrahaston varoihin kuuluu aina osuudenomistajille, ja heidän varojaan pidetään erillään säilytysyhteisössä. Säilytysyhteisö on rahastoyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sijoitusrahaston omaisuutta säilyttävä pankki, arvopaperinvälittäjä tai säilytysyhteisötoimintaan toimiluvan saanut osakeyhtiö.

Mitä jos rahasto on annettu säilytysyhteisön hallinnoitavaksi?

Säilytysyhteisö hoitaa sijoitusrahastoa, kunnes sille löytyy uusi rahastoyhtiö. Tämän jälkeen rahasto siirretään uuden rahastoyhtiön hallinnoitavaksi. Rahasto voidaan myös sulauttaa toiseen sijoitusrahastoon tai lakkauttaa, jolloin sijoitusrahaston varat jaetaan rahasto-osuudenomistajille rahasto-osuuksien määrän mukaisessa suhteessa.

Voivatko rahaston osuudenomistajat lunastaa varojaan sijoitusrahastosta, jos se on säilytysyhteisön hallinnassa?

Lain mukaan eivät voi. Hoitaessaan sijoitusrahaston hallinnointia säilytysyhteisö ei saa laskea liikkeelle tai lunastaa rahasto-osuuksia.

Lunastukset ovat jälleen mahdollisia heti sen jälkeen, kun rahastolle on nimetty uusi rahastoyhtiö.

Voiko lunastuksissa olla joitain muita rajoituksia?

Lunastusten keskeyttäminen on mahdollista, jos rahastoyhtiö rahaston sääntöjen perusteella tai Rahoitustarkastus katsoo, että keskeyttäminen on välttämätöntä osuudenomistajien etujen turvaamiseksi.

Tällainen tilanne voi tulla, jos esimerkiksi suuri joukko sijoittajia haluaa rahansa pois rahastosta, mutta rahasto ei pysty maksamaan kaikkia näitä lunastuksia samanaikaisesti, koska se ei saa salkussaan olevia arvopapereita kaupaksi yhtäkkisesti. Tällöin lunastukset ja samalla myös merkinnät voidaan keskeyttää osuudenomistajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Rahaston sulkeminen voi olla määräaikainen esimerkiksi ison markkinahäriön takia, mutta se voi johtaa myös rahaston lakkauttamiseen tai sulauttamiseen toiseen rahastoon. Rahaston lakkauttaminen tarkoittaa, että suljetun rahaston varat muutetaan rahaksi ja jaetaan osuudenomistajille heidän osuuksiensa lukumäärän suhteessa.

Entä jos rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö kuuluvat samaan finanssikonserniin – mitä tapahtuu, jos finanssikonserni menee konkurssiin?

Rahaston varat on säilytysyhteisössä suojattu erilläänpitovelvollisuudella.

Jos finanssikonserni kaatuu, sen eri tytäryhtiöt, joihin rahastoyhtiökin kuuluu, jatkavat toimintaansa. Esimerkiksi konkurssiin menneen Lehman Brothersin rahastoyhtiö on jo vaihtanut omistajaa ja jatkaa normaalisti toimintaansa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskinsä – kyllä kai sijoitusrahastoihinkin?

Kuten kaikissa sijoituksissa, sijoittajan sijoittamiin varoihin ja niiden tuottoon liittyy toki riski. Ylipäätään sijoitusrahastotoiminta ei ole irrallista, markkinatilanteesta riippumatonta toimintaa. Mitä huonommin markkinoilla menee, sitä huonommin markkinoille sijoittavilla rahastoillakin usein menee.

Sijoitusrahastojen sijoitusriski on kuitenkin pienempi kuin moneen muuhun sijoitukseen liittyvä riski. Sijoitusriskiä alentaa etenkin hajautusvelvollisuus. Sijoitusrahastodirektiivin mukaan saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin voi sijoittaa varoista enintään 10 prosenttia. Näin yleensä onnistuneet sijoitukset korjaavat epäonnistuneitten sijoitusten tappiot.

Jaa artikkeli

Kommentit